הרצליה תישאר עיר ליברלית, פלורליסטית, שוויונית ודמוקרטית

על רקע ההתבטאויות בדבר תיקון חוק האפליה: עיריית הרצליה ערוכה לתקצב כל תכנית ליברלית שעלולה להיפסק בשל העדר תקציב מהממשלה | לכל הפרטים =>


הקו האדום של הרצליה

על רקע ההתבטאויות בדבר תיקון חוק האפליה: עיריית הרצליה ערוכה לתקצב כל תכנית ליברלית שעלולה להיפסק בשל העדר תקציב מהממשלה. 

הקו האדום של הרצליה - על רקע ההתבטאויות במערכת הפוליטית בדבר תיקון חוק האפליה, ראש עיריית הרצליה, משה פדלון, הצהיר היום: "עיריית הרצליה לא תיתן רישיון עסק לבתי עסק בעיר שיפלו אנשים על רקע דת, גזע, מין או נטייה מינית. הרצליה היא עיר ליברלית, פלורליסטית, שוויונית ודמוקרטית אשר מכבדת כל אדם באשר הוא אדם.  לא ניתן לאף אחד לפגוע בצביון זה של העיר."

בתוך כך ראש העירייה כינס ישיבה בנושא מדיניות העירייה על אופייה של מערכת החינוך בעיר.
 
בישיבה נכחו, בנוסף לראש העירייה: מ"מ וסגנית ראש העירייה, מאיה כץ, סגנית ראש העירייה וממונה על תיק החינוך והערכים, איה פרישקולניק, מנכ"ל העירייה, עו"ד אהוד לזר, וסמנכ"ל אגף החינוך והערכים, ד"ר יעקב נחום.
 
בישיבה הוחלט פה אחד על שלושת העקרונות הבאים:
• העירייה לא תאפשר לאף אחד לפצל את החינוך בעיר לסוגי ערכים מנוגדים.
• חינוך לפלורליזם חברתי הינו אחד מערכי היסוד בדמוקרטיה הליברלית המכיר בזכויות המיעוט.
• חינוך לפלורליזם חברתי מחזק שוויון זכויות וחופש ביטוי לקבוצות שונות בחברה, כך שתוכלנה לבטא את השונות ביניהן ולהתאגד במסגרות שונות.
 
אגף החינוך והערכים בעירייה ערוך לתקצב כל פעילות התואמת את ההחלטות שהתקבלו באמצעות תקציבים עירוניים וכי אף תכנית ליברלית לא תופסק בשל העדר תקציב מהממשלה.
 
ראש עיריית הרצליה, משה פדלון, אמר: "הרצליה היא עיר שווה לכולם. נמשיך להיות עיר הדוגלת בערכים של סובלנות, אהבת האדם וכבוד הדדי. בעיר שלנו - במערכות החינוך, במוסדות הציבור, בארגונים החברתיים והקהילתיים - לא תהיה הדרה של שום מגזר ושל אף אדם. אני אישית אפעל לכך שבבתי הספר שלנו, בכיתות, בגני הילדים ובתנועות הנוער, החינוך של ילדינו ימשיך להיות חינוך לפלורליזם, לערכים ולאהבת הארץ. ומי שינסה לפגוע בדרכנו זאת, יגלה שבעיר איתנה כמו שלנו לא מכבים כל כך בקלות את האור."
 
מ״מ וסגנית ראש העירייה, מאיה כץ, אמרה: "לצערי מסתמן לאור מדיניות הממשלה העתידית שגם את המובן מאליו צריך להגיד ולהפוך למדיניות עירונית מחייבת. לקבוע מדיניות שתומכת ומתקצבת את ערכי היסוד של הדמוקרטיה הישראלית, את הזכות לשוויון וחופש הביטוי בכלל ואת מערכת החינוך בפרט לוודא שתוכניות קיימות לא יפגעו ולאפשר למנהלות ומנהלי בתי הספר להמשיך ליזום ולהביא תכניות חדשניות גם לאור המצב העגום אליו אנו צועדים, הרצליה תמשיך להיות עיר חופשית, ליברלית וכזו שתומכת בכלל תושביה".
 
סגנית ראש העירייה הממונה על תיק החינוך והערכים, איה פרישקולניק, אמרה: "יש להמשיך ולדגול בגישה המאמינה בחינוך לרב-תרבותיות לכלל התלמידים תוך הכרה בריבוי ומגוון הקבוצות השונות בחברה, כמו גם בזכות קיומן של דעות, השקפות, צרכים ורצונות שונים. אנו בעיריית הרצליה נמשיך להוביל ולקדם ביתר שאת חינוך מודרני לדמוקרטיה ושוויון, סובלנות ואהבת האחר, ולא נסכים לתכנים הנוגדים את הערכים הבסיסיים הללו ונקצה את כל המשאבים הנדרשים לכך".