הקו האדום של הרצליה

ראש עיריית הרצליה, משה פדלון, ומ"מ וסגנית ראש העירייה, מאיה כץ, חתמו הבוקר על מכתב דרישה מהממשלה לא לפגוע בשלטון המקומי | להמשך קריאה =>


הקו האדום של הרצליה

ראש עיריית הרצליה, משה פדלון, ומ"מ וסגנית ראש העירייה, מאיה כץ, חתמו הבוקר על מכתב דרישה מהממשלה לא לפגוע בשלטון המקומי.
 
ראש עיריית הרצליה, משה פדלון, ומ"מ וסגנית ראש העירייה, מאיה כץ, חתמו הבוקר על מכתב משותף של רשי רשויות בארץ, ביניהם פורום 15 הערים הגדולות בארץ, ובו הם דורשים מראש הממשלה לא לפגוע בשלטון המקומי, וזאת בעקבות ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו עם המפלגות.
 
מתוך מכתב ראשי הרשויות: "החינוך עומד בראש מעייניו של השלטון המקומי והוא בראש סדר העדיפויות של כלל ראשי הרשויות. עקבנו בדאגה אחר ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו זה לא מכבר, כחלק מגיבוש קווי היסוד של המשלה ה-37, בכל הנוגע לנושאי החינוך.  בהסכמים אלו ישנן דרישות הנוגעות לשלטון המקומי - חובות המימון המוטלות על הרשויות המקומיות ופגיעה באוטונומיה הניהולית שלהן - באופן אשר יביא לפגיעה בניהול, בפיקוח ובתקצוב שירותי חינוך לתושבינו באשר הם, דבר לו איננו יכולים להסכים.

הרשויות המקומיות הן "רשויות החינוך המקומיות", שתפקידן לקיים, במשותף עם המדינה, את מוסדות החינוך הרשמיים בתחומיהן, ולספק שירותי חינוך כאמור לתושביהם בגילי 3 - 18.

אנו מתנגדים נחרצות להרחבת "חוק נהרי", המחייב את הרשויות המקומיות לתקצב מוסדות חינוך שאינם מוסדות חינוך רשמיים בתחומיהן. 
חוק נהרי, מלכתחילה סותר את עקרון היסוד של אי מעורבות השלטון המקומי בנושא חינוך במערכת החינוך הלא רשמית. הכרה במוסדות החינוך שאינם רשמיים (לרבות רישוי מוסדות פטור) נעשית על ידי המדינה, ועל כן המדינה, היא שצריכה לתקצב מוסדות אלו.

לא נסכים להשתת נטל מימוני עצום זה על הרשויות המקומיות, הנדרשות לממן מתקציביהן השוטפים את שירותי החינוך הרשמיים בתחומיהן. אנו מתנגדים נחרצות להעברת תקציבי גפ"ן הרשותיים (תקציב "הסל הרשותי") לכל גורם שהוא, זולת הרשות המקומית. תקציב זה מיועד לאפשר לרשות המקומית ליישם את מדיניות החינוך העירונית לכלל תלמידי הרשות, מגיל 3 ועד גיל 18, בפעילויות פורמליות ובלתי פורמליות.

לא נסכים להעדפת אוכלוסייה אחת על פני אחרת, תוך עקיפת שיקולי הרשות המקומית וראש רשות החינוך המקומית מתוקף חוק, ביצירת המענים המותאמים לתושבי הרשות. אנו מתנגדים לקביעת חובות בינוי למוסדות חינוך שאינם רשמיים, ללא התניית הבינוי באישור הרשות המקומית. כבר היום קיים חסר עצום בכיתות לימוד של מוסדות החינוך הרשמיים, והרשויות המקומיות נדרשות לפתרונות יצירתיים על מנת לספק מבנים בהם יוכלו ללמוד תלמידי החינוך הרשמי.

כבר היום קיים חסר עצום בשטחים חומים לבינוי לצרכי ציבור, והרשויות המקומיות נאלצות לתעדף בינוי לפי הצרכים הדוחקים ביותר ברשות.

לא נסכים ליצירת "מסלול ירוק" עוקף רשות מקומית, לטובת הקמת מוסדות חינוך שאינם רשמיים, על חשבון מוסדות החינוך הרשמיים."
לא ניתן למדינה, באמצעות הסכמים, כאלו ואחרים, להפקיע את הסמכות והאחריות של השלטון המקומי כלפיי תושבנו."
 
מצ"ב תמונה של ראש העירייה משה פדלון ומ"מ וסגנית ראש העירייה מאיה כץ, חותמים על המכתב.
צילום: דוברות עיריית הרצליה.