דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול סוג הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
הסכם התקשרות עם משכ"ל חתום ונגיש ע"ש: עבודות סימון כבישים, אספקה והצבת שלטים ותמרורים : סכ/8/2023 27/06/2024
הסכם התקשרות עם משכ"ל חתום ונגיש ע"ש: אחזקה והקמה של רמזורים : אמ/26/2023 13/06/2024
נוהל התקשרות עם חברת פמ"א במסגרת מכרז ש / 2023/ 16 למתן שירותי אבטחה ושמירה 16/05/2024
הסכם התקשרות עם פמ"א חתום ונגיש ע"ש: שירותי אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש : מכ/5/2023 02/05/2024
הסכם התקשרות עם משכ"ל חתום ונגיש ע"ש: אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק , משטחי פעילות מים , מתקני ספורט , ריהוט רחוב וסככות. : מש/23/2023 16/04/2024
הסכם התקשרות עם משכ"ל חתום ונגיש ע"ש: עבודות הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות מספר : את/ 32/2022 25/02/2024
הסכם התקשרות עם משכ"ל חתום ונגיש ע"ש: חידוש, שיפוץ, תוספות בניה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור: חש/21/2023 07/01/2024
אספקת ארוחות וכריכים לרשויות מקומיות, לגופים ציבוריים ומוסדות ציבור מספר : אא/29/2022 04/12/2023
החלטה על התקשרות לשירותי תיאום, ניהול ופיקוח מכרז : מתן שירותי ניקיון של שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיאוט מכני מספר : שפ/7/2022 09/11/2023
החלטה על התקשרות לשירותי תיאום, ניהול ופיקוח מכרז : מתן שירותי הסעים ושירותי הסעות של תלמידים מספר : הס/10/2023 26/10/2023
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז סכ/ 2023/ 08 לקבלת שירותי עבודות סימון כבישים, אספקת והצבת שלטים ותמרורים 21/08/2023
החלטה על התקשרות במכרז שנ/6/2022 למתן שירותי ניקיון 29/06/2023
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז פמ/3/2022 אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומחזור 26/06/2023
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז פמ/3/2022 אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומחזור 26/06/2023
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז פמ/3/2022 אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומחזור 26/06/2023
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז אמ/ 2022/ 18 הקמה ואחזקה של מתקני חשמל ורמזורים 01/05/2023
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז לת/ 2022/ 25 אספקת רכבים בליסינג תפעולי 30/03/2023
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מש/ 2022/ 24 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט וסככות 26/02/2023
אישור התקשרות עם משכ"ל כחברה מנהלת ש/2021/ 16 למתן שירותי אבטחה ושמירה 16/01/2023
אישור התקשרות עם משכ"ל כחברה מנהלת הס/2022/ 8 לשירותי היסעים ושירותי הסעות לתלמידים 06/12/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז חש/ 2022/ 22 לביצוע עבודות חידוש, שיפוץ, תוספות בניה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור 22/11/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז חש/ 2021/ 9 לביצוע עבודות חידוש, שיפוץ, תוספות בניה ואחזקה במוסדות חינוך וציבור 28/08/2022
נוהל התקשרות עם חברת פמ"א במסגרת מכרז מכ/ 2022/ 13 למתן שירותי אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 16/08/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז את/ 2021/ 24 לביצוע עבודות הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות 18/07/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מח/ 2021/ 28 לשירותי סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי 29/05/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר תנ/22/2020 למתן שירותי תקשורת, תשתית קווית, תשתית אלחוטית ושירותי טלפוניה 15/05/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר תנ/22/2020 למתן שירותי תקשורת, תשתית קווית, תשתית אלחוטית ושירותי טלפוניה 15/05/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר תנ/22/2020 למתן שירותי תקשורת, תשתית קווית, תשתית אלחוטית ושירותי טלפוניה 15/05/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר מש/20/2021 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות 09/03/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר שנ/29/2020 למתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור 09/03/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר לת/15/2021 אספקת רכבים בליסיניג תפעולי 27/01/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר שנ/29/2020 מתן שירותי ניקיון 27/01/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר חש/9/2021 חידוש, שיפוץ, תוספות בניה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור 04/01/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר פמ/31/2020 אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומחזור 05/12/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר הס/3/2021 שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים 05/12/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר הס/1/2020 שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים 04/07/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר סכ/37/2020 עבודות סימון כבישים, אספקת והצבת שלטים ותמרורים 27/06/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מס' מכ/5/2020 אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 09/06/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מס' רה/2020/ 3לאספקת ריהוט וציוד 18/05/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז פא/11/2020 איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה 21/03/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מח/21/2020 אספקה, התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי 16/03/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז את/23/2020 עבודות הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות 11/02/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מש/17/2020 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות 10/02/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מא/33/2019 אספקה והתקנה של מערכות מיזוג מרכזיות 27/01/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז לת/24/2020 אספקת רכבים בליסיניג תפעולי 27/01/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז שפ/3/2019 למתן שירותי ניקיון שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיאוט מכני 17/12/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז לאספקת ארוחות וכריכים לרשויות מקומיות ולמוסדות ציבור, חינוך ורווחה - מספר אא/9/2020 13/12/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז פמ/2019 /34 אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומחזור 15/11/2020
עבודות חשמל מזדמנות במסגרת מכרז פומבי מס' אמ/11/2019 11/11/2020
מכרז חש/2020/ 7 חידוש, שיפוץ, תוספת בניה ואחזקה במוסדות חינוך וציבור הרצליה 04/11/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מש/2020 /17 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות 04/11/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז שנ/2019 /12 מתן שירותי ניקיון בבניין העירייה 27/10/2020
החלטה על התקשרות עם משכ"ל במסגרת המכרז אא/2020 / 9 אספקת ארוחות חמות בהרצליה 15/10/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז את/10/2019 - הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות 12/08/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז הס/2020 /1 שירותי הסעים ושירותי הסעות של תלמידים תאריך 3.8.2020 03/08/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מי/2019 /32 תכנון אספקה והצבה של מבנים יבילים 05/07/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז סכ/2019 /36 עבודות סימון כבישים, תמרור ושילוט 05/07/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז שפ/2019 /3 מתן שירותי ניקיון של שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיאוט מכני 23/06/2020
אספקה והתקנה של מזגנים במוס"ח ובמבני ציבור מכרז מס' מ/16/2019 17/06/2020
אספקת ריהוט וציוד - עיריית הרצליה מכרז מס': רה/4/2019 17/06/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז ש/2019 /22 שירותי אבטחה ושמירה במוס"ח, מתקני ציבור, אבטחת אישים ואבטחת אירועים 14/05/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מש/2018 / 19 אספקה התקנה אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט ריהוט רחוב וסככות 10/02/2020
מכרז מח/2019 / 15 אספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי 10/02/2020
החלטה על התקשרות עם משכל בחברה מנהל מכרז סכ/2018 /24 05/02/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול לאספקה והתקנה של מערכות מיזוג מרכזיות ואספקת שירותי אחזקה למערכות מרכזיות במוסדות חינוך ומבני ציבור מכרז מא/15/2018- נוהל מספר AC-010271/270 - הרצליה 19/01/2020
החלטה על התקשרות מכרז: תכנון אספקה והצבה של מבנים יבילים מס' מכרז: מי/14/2018 13/01/2020
החלטה על התקשרות מכרז: אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור מס': פמ/35/2018 18/11/2019
החלטה על התקשרות מכרז: פא/13/2019 מתן שירותי איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה נוהל מס' A-409110-19-15324 לפינוי שקועי קרקע 18/11/2019
החלטה על התקשרות עם משכל במסגרת מכרז לת/2019/25 ליסינג תפעולי 18/11/2019
אישור התקשרות עם משכל במסגרת מכרז מכ/2019/1 אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 18/11/2019
החלטה על התקשרות מכרז רה/2019/ 4 פרק 1 : אספקת ריהוט למוסדות חינוך | פרק 3 - ריהוט וציוד לגנ"י 31/10/2019
החלטה על התקשרות מכרזי משכ"ל 02/09/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול/ פיקוח- שיפוץ, חידוש, תוספות בניה ואחזקה במבני חינוך וציבור- חש/18/2019 27/08/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה ותחזוקת מתקני שתייה, מכרז מס20-2017 08/08/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה, אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מכרז מס' מש/19/2018 20/06/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום- הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות מס' את/17/2018 23/12/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-עבודות אחזקה של מתקני חשמל מס' אמ/16/2018 29/11/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-עבודות שיפוץ, חידוש, תוספות בנייה ואחזקה במבני חינוך וציבור (פרק ב')- חש/13/2018 29/11/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- מכרז שירותי IT- סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי מס' מח/6/2018 04/11/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- מכרז פומבי לאספקה, התקנה ותחזוקה של מחשביםוציוד היקפי מס' מח/6/2018 15/10/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-מכרז: כיבוי אש מס' מכ/34/2017 17/09/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה מכרז את/20/2017 16/09/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- ליסיניג תפעולי לכלי רכב מס' מכרז לת/26/2018 26/08/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות מס' את/20/2017 13/08/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-שירותי הסעות תלמידים מס' הס/17/2017 05/08/2018
חוזה התקשרות מסגרת לעבודות גידור ושערים במסגרת מכרז מב/27/2017 01/08/2018
חוזה התקשרות מסגרת לעבודות סימון כבישים /אספקת והצבת שלטים ותמרורים במסגרת מכרז סכ/29/2017 24/07/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה מכרז סכ/29/2017 19/07/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- עבודות סימון כבישים מכרז סכ/29/2017 05/07/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה מכרז חש/1/2017 26/06/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה מכרז רה/11/2017 19/06/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- גידור, שערים ומרכיבי ביטחון מכרז מס' מב/27/2017 19/06/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אחזקה ושיפוץ מוסדות חינוך וציבור מכרז חש/1/2017 12/06/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה חידוש, שיפוץ, תוספות בנייה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור 11/06/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה אחזקה הקמה ושיקום תשתיות מכרז את/20/2017 04/06/2018
ריכוז החלטות - שירותי ניהול ופיקוח משכ"ל 31/05/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה מש/33/2017 30/05/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה מש/33/2017 30/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקת ארוחות וכריכים לרשויות מקומיות ומוסדות ציבור, חינוך ורווחה מס' אא/7/2018 28/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקת ציוד וריהוט מס' רה/11/2017 24/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק מס' מש/33/2017 15/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה, אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מכרז מס' מש/33/2017 25/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה, אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מכרז מס' מש/33/2017 25/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה, אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מכרז מס' מש/33/2017 25/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- נוהל מס' A-11518-17-400103 אחזקה ושיפוץ מוסדות חינוך וציבור פרק ב' הרצליה 2017 25/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות, מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מס' מש/33/2017 25/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות מס' את/20/2017 16/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקת רכבים בליסיניג תפעולי מס' מכרז לת/21/2017 12/04/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה לת/21/2017 04/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-איסוף פינוי אשפה בשינוע מס' פא/19/2016 05/03/2018
חזור לראש הדף