דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול סוג הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול לאספקה והתקנה של מערכות מיזוג מרכזיות ואספקת שירותי אחזקה למערכות מרכזיות במוסדות חינוך ומבני ציבור מכרז מא/15/2018- נוהל מספר AC-010271/270 - הרצליה 19/01/2020
החלטה על התקשרות מכרז: תכנון אספקה והצבה של מבנים יבילים מס' מכרז: מי/14/2018 13/01/2020
אישור התקשרות עם משכל במסגרת מכרז מכ/2019/1 אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 18/11/2019
החלטה על התקשרות עם משכל במסגרת מכרז לת/2019/25 ליסינג תפעולי 18/11/2019
החלטה על התקשרות מכרז: פא/13/2019 מתן שירותי איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה נוהל מס' A-409110-19-15324 לפינוי שקועי קרקע 18/11/2019
החלטה על התקשרות מכרז: אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור מס': פמ/35/2018 18/11/2019
החלטה על התקשרות מכרז רה/2019/ 4 פרק 1 : אספקת ריהוט למוסדות חינוך | פרק 3 - ריהוט וציוד לגנ"י 31/10/2019
החלטה על התקשרות מכרזי משכ"ל 02/09/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול/ פיקוח- שיפוץ, חידוש, תוספות בניה ואחזקה במבני חינוך וציבור- חש/18/2019 27/08/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה ותחזוקת מתקני שתייה, מכרז מס20-2017 08/08/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה, אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מכרז מס' מש/19/2018 20/06/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום- הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות מס' את/17/2018 23/12/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-עבודות שיפוץ, חידוש, תוספות בנייה ואחזקה במבני חינוך וציבור (פרק ב')- חש/13/2018 29/11/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-עבודות אחזקה של מתקני חשמל מס' אמ/16/2018 29/11/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- מכרז שירותי IT- סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי מס' מח/6/2018 04/11/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- מכרז פומבי לאספקה, התקנה ותחזוקה של מחשביםוציוד היקפי מס' מח/6/2018 15/10/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-מכרז: כיבוי אש מס' מכ/34/2017 17/09/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה מכרז את/20/2017 16/09/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- ליסיניג תפעולי לכלי רכב מס' מכרז לת/26/2018 26/08/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות מס' את/20/2017 13/08/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-שירותי הסעות תלמידים מס' הס/17/2017 05/08/2018
חוזה התקשרות מסגרת לעבודות גידור ושערים במסגרת מכרז מב/27/2017 01/08/2018
חוזה התקשרות מסגרת לעבודות סימון כבישים /אספקת והצבת שלטים ותמרורים במסגרת מכרז סכ/29/2017 24/07/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה מכרז סכ/29/2017 19/07/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- עבודות סימון כבישים מכרז סכ/29/2017 05/07/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה מכרז חש/1/2017 26/06/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- גידור, שערים ומרכיבי ביטחון מכרז מס' מב/27/2017 19/06/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה מכרז רה/11/2017 19/06/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אחזקה ושיפוץ מוסדות חינוך וציבור מכרז חש/1/2017 12/06/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה חידוש, שיפוץ, תוספות בנייה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור 11/06/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה אחזקה הקמה ושיקום תשתיות מכרז את/20/2017 04/06/2018
ריכוז החלטות - שירותי ניהול ופיקוח משכ"ל 31/05/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה מש/33/2017 30/05/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה מש/33/2017 30/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקת ארוחות וכריכים לרשויות מקומיות ומוסדות ציבור, חינוך ורווחה מס' אא/7/2018 28/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקת ציוד וריהוט מס' רה/11/2017 24/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק מס' מש/33/2017 15/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- הנגשת מוסדות חינוך חש/1/2017 13/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות, מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מס' מש/33/2017 25/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- נוהל מס' A-11518-17-400103 אחזקה ושיפוץ מוסדות חינוך וציבור פרק ב' הרצליה 2017 25/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה, אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מכרז מס' מש/33/2017 25/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה, אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מכרז מס' מש/33/2017 25/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה, אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מכרז מס' מש/33/2017 25/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות מס' את/20/2017 16/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות מס' עבודות סימון כבישים, אספקת והצבת שלטים ותמרורים מס' מכרז סכ/29/2017 16/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקת רכבים בליסיניג תפעולי מס' מכרז לת/21/2017 12/04/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה לת/21/2017 04/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-איסוף פינוי אשפה בשינוע מס' פא/19/2016 05/03/2018
חזור לראש הדף