דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול סוג הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 37 - ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא התקציב שלא מן המניין 27/12/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 36 מן המניין 22/12/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 35 מן המניין 10/11/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 34 מן המניין 27/10/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 33 שלא מן המניין 27/10/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 32 מן המניין 09/09/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 31 שלא מן המניין 19/08/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 30 מן המניין 11/08/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 29 מן המניין 16/07/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 28 מן המניין 16/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 27 - אישור צו ארנונה לשנת 2021 שלא מן המניין 16/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 26 מן המניין 26/05/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 25 מן המניין 25/02/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 24 שלא מן המניין 25/02/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 23 מן המניין 14/01/2020
חזור לראש הדף