מקום עבודה במסחר שהותרה פתיחתו יוכל להיפתח רק לאחר שיצהיר, בנוסח המצורף לתקנות, כי הוא עומד בתנאים הנדרשים בהן, ויגיש את הצהרתו לידי הרשות המקומית. על מקום עבודה במסחר שהמעסיק מעוניין כי ישהו בו יותר מ-10 עובדים או יותר מ-30 אחוזים ממצבת העובדים, יחולו הן תנאי התקן הסגול לחנויות המסחר והן תנאי התקן הסגול למקומות העבודה. 


בעלי עסקים יקרים,

אנא לחצו על הקישור לפתיחת הטופס המקוון.
אנא הקפידו למלא את כל השדות ולבסוף ללחוץ על הכפתור "שלח/י הצהרה" 

התקן הסגול לחנויות המסחר
 


הסמכת ס.מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסד"צ ע"י ראש העיר מר משה פדלון לקבלת ההצהרה בהתאם לתקנות שעת חירום

עוד על  התקן הסגול באתר משרד האוצר