קבוצת סטודנטים

סטודנטים יקרים, לקבלת תשובה אנא לחצו על השאלה הרלוונטית עבורכם:

יש לכם שאלות נוספות? אתם מוזמנים לפנות לרכז הסטודנטים העירוני: 
דוא"ל: [email protected].

 

סטודנטים

ניתן לבדוק זאת באתר המל"ג. סטודנטים הלומדים במוסד שאינו מוכר ע"י המל"ג לא זכאים לקבל מלגה.

גובה המלגות נע בין 2,000-5,000₪ ונקבע על פי כמות הזכאים למלגה באותה שנה.

סטודנטים אשר נמצאו זכאים למלגה יידרשו לבצע שעות פעילות לטובת הקהילה, בהתאם לגובה המלגה. 
לדוגמה, מלגה בגובה 2,000₪ נדרשות 20 שעות פעילות לטובת הקהילה.

מדי שנה, מעט לאחר תחילת שנת הלימודים האקדמית, יוצא "קול קורא" להגשת בקשות למלגה. ה"קול הקורא" מגדיר את מסגרת הזמנים במהלכה ניתן להגיש בקשה למלגה, והוא מתפרסם באתר העירייה, עמודי פייסבוק עירוניים, מקומונים ועוד. 
לעיתים מתפרסם "קול קורא" נוסף בתקופת סיום שנת הלימודים, המהווה סבב השלמה למלגה של אותה שנת לימודים.

מעט לאחר התאריך האחרון להגשת בקשות למלגה, עם סיום השלמת המסמכים ועיבוד הבקשות, 
מתכנסת ועדת המלגות לבחינת הבקשות ולאחריה יפורסמו תשובות.

בסוף שנת הלימודים האקדמית נערך טקס עירוני בו מקבלים המלגאים את המענק הכספי שנקבע. 
לתשומת לבכם, המלגאים יקבלו את מלוא הסכום רק לאחר שהשלימו את מכסת שעות הפעילות לטובת הקהילה שנקבעה עבורם.

ישנם מוקדי פעילות רבים בעיר הנוגעים במגוון רחב של אוכלוסיות. המלגאים מופנים למחלקת ההתנדבות של העירייה ומשובצים במוקדים לפי העדפותיהם, נתוניהם האישיים והצורך במוקדים השונים.

קבלת המלגה מותנת בסיום מכסת שעות הפעילות. 
מלגאי/ת שלא השלימ/ה את שעות שנקבעו עד טקס חלוקת המלגות, לא ת/יקבל את מלוא הסכום במעמד זה. באישור ועדת המלגות, ניתן יהיה להשלים את מכסת השעות עד לסיום השנה הקלנדרית (דצמבר באותה שנה) ואז לקבל את כספי המלגה.