שימו לב - המועד להגשת בקשות לתמיכה לשנת 2021 הסתיים.

מבקשי התמיכה מתבקשים להיכנס לאתר התמיכות ולהעלות לאתר את המסמכים החסרים
ו/או להעלות מסמכים מתוקנים בהתאם להערות באתר התמיכות