חוזר מנכ"ל 7/2020 

על רקע ההנחיות הנוגעות למניעת התפשטות נגיף הקורונה, פורסם במסגרת הוראת שעה תיקון המאריך, בין היתר, את המועד האחרון להגשת בקשה לפטור בשנת 2020 עד ליום 1 יוני 2020. כמו כן מוארך המועד ביחס להגשת תצהיר על אי שינוי נסיבות על ידי מוסד שאושר כמוסד מתנדב לשירות הציבור, כך שיוגש עד יום 1 ביוני 2020.


 


 

מעבר לפרוטוקולים של ועדת תמיכות

 

כניסה לאתר התמיכות


* לצפייה בקובץ PDF נגיש ומוגדלסיכום תמיכות במוסדות ציבור משנים קודמות: