אפשר לעזור?

ועדות עירוניות

ועדות עירוניות, חברות בנות ותאגידים הפועלים בעיריית הרצליה  
(לצפייה בפרוטוקולים, לחצו על שם הוועדה או השנה המסומנים ב-כחול)

 


רשימת הוועדות 

 

ועדה יושב ראש פרוטוקולים לפי שנים
ועדת כספים משה פדלון 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
ועדה לקידום מעמד הילד איה פרישקולניק 2018 | 2017 | 2016
ועדת מכרזים
(עדכון אחרון - 5.11.2018) 
משה ועקנין 2018 | 2017 | 2016
ועדת איכות הסביבה  עופר לוי  2018 | 2017 | 2016  
ועדה מקומית לתכנון ובניה
(מליאה) 
משה פדלון   
ועדת משנה לתכנון ובניה משה פדלון   
פטור למכרז להסכמי פיתוח יהודה בן עזרא   
ועדת תמיכות 
ועדת תמיכות מקצועית

מקצועית:

יהודה בן עזרא 

2018 | 2017 | 2016 | 2015

סיכום תמיכות במוסדות ציבור

ועדת ביקורת  מאיה כץ 2018 | 2017 | 2016 | 2015
ועדת תנועה
ועדה מייעצת לרשות תמרור
דורון גילר  2018 | 2017 | 2016 
ועדת נגישות  יהונתן יסעור  201920182017 | 2016 
ועדת תרומות  יהודה בן עזרא  20182017
ועדת השלושה  יהודה בן עזרא  20192018 
ועדת שמות 
טופס בקשה לקריאת מקום ציבורי על שם נפטר
משה פדלון  2016 | 2015 | 2014 
ועדת הנצחה 
טופס בקשה לקריאת מקום ציבורי על שם נפטר
משה פדלון  2016 | 2015 | 2014  
ועדת הנצחה לזכרם של נרצחי טרור משה פדלון   
ועדת בטיחות בדרכים משה פדלון  2017 | 2016  
ועדת חינוך  איה פרישקולניק  2017 | 2016   
ועדת ביטחון  איתי צור  2016 
ועדת שקיפות    2017 
ועדה לשימור אתרים  משה פדלון  2017
ועדת המשנה להקצאת קרקעות ומבנים  משה פדלון  2018 | 2017 | 2016 
ועדת ערר לארנונה כללית
צוות א' - עו"ד חי חיימסון
צוות ב' - עו"ד אריה אגולסקי
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 
ועדת יועצים 
(דוחות התקשרות עם יועצים)
יהודה בן עזרא 2018
מעבר לעמוד מאגר יועצים
ועדת הנחות בארנונה משה ועקנין  פרוטוקולים של ועדת הנחות אינם ניתנים לפרסום מטעמי צנעת הפרט של הפונים
ועדת קליטה  צבי וייס   
ועדה למאבק בנגע אלימות סמים ואלכוהול  איה פרישקולניק  פרוטוקולים של הוועדה אינם ניתנים לפרסום מטעמי מידע חסוי 
ועדת קניות (רכש ובלאי) יהודה בן עזרא   
ועדה לבחירת יקיר העיר משה פדלון  
ועדת השקעות    רו"ח רוני חדד   
ועדה לבחירת עובדים בכירים משה פדלון   
ועדת מל"ח משה פדלון   
ועדת פס"ח אהרון סלצברג   
ועדת הנחות בחינוך איה פרישקוליניק   
ועדת מתן מלגות לסטודנטים  איה פרישקוליניק   
ועדת שוויון סובלנות וגאווה  עופר לוי   
ועדה לתחבורה דו גלגלית  דנה אורן ינאי   
ועדה לעידוד תיירות  עפרה בל  
ועדת טכנולוגיה חדשנות ועיר חכמה אורן אוריאלי   
ועדת נוער צעירים וסטודנטים משה פדלון   
ועדה לקידום אוכלוסיות ייחודיות  איה פרישקוליניק   
ועדת קהילות  איתי צור   
ועדת קיימות   עופר לוי   
ועדת איזור התעשייה עפרה בל   
ועדת בריאות משה פדלון   
ועדת הרווחה משה פדלון   
ועדת פיסול לחזות העיר משה פדלון   
ועדה לסיוע בשכר דירה  אהרון סלצברג   

ועדה למיגור אלימות 

   


* רשימת יושבי ראש וכל החברים בוועדות העירייה 

   (מעודכן ליוני 2019) 

 


 

חברות בנות ותאגידים 

• החברה לפיתוח הרצליה (דירקטוריון)
• תאגיד הביוב והמים
• החברה לפיתוח התיירות וחוף הים (המרינה)
• מרכז קהילתי לתרבות, נופש וספורט בע"מ
• עמותת בני הרצליה
• חברת מוסדות חינוך (מתנ"ס מולדובן (יד התשעה) ומתנ"ס נוה-ישראל)
• הנהלת מתנ"ס בית פוסטר
• עמותת האנסמבל

• דרקטוריון החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ
• עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה- בית ההורים (ע"ר) 
• מועצה דתית - בכפוף לאישור משרד הדתות

• תאגיד הקבורה עירוני 
• הנהלה בית אבות הרב קוק

• ועד עמותת על"ה
• החברה העירונית למתנ"סים ומרכזים קהילתיים

 


עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525