פעילויות בית הגמלאי לשנים 2020 - 2021
לצפייה בכל הפעילויות בקובץ PDF מוגדל ונגישלצפייה בכל הפעילויות בקובץ PDF מוגדל ונגיש