התנדבות עם מזון וסיוע

שלל מסגרות בהן ניתן לקחת חלק בפעילויות התנדבותיות מוכוונות צורך בסיסי ראשוני.
לכל הזדמנויות ההתנדבות עם מזון וסיוע
מזון וסיוע תחזוקה

סיירת תיקונים

הכל | גמיש
מזון וסיוע

חיילים בודדים

טווח ארוך | גמיש
מזון וסיוע

מוסדות חב"ד הרצליה

טווח ארוך | צהריים
מזון וסיוע אריזות וחלוקת מזון

ארגון לקט ישראל

הכל | גמיש