התנדבות עם חינוך, השכלה וידע

התנדבות בתחומי חינוך, למידה ופעילויות העשרה, המתקיימות במסגרות חינוכיות ברחבי העיר.
לכל הזדמנויות ההתנדבות עם חינוך, השכלה וידע
חינוך, השכלה וידע

שי"ל-שירות ייעוץ לאזרח

טווח ארוך | גמיש
חינוך, השכלה וידע

עמותת ידיד לחינוך

טווח ארוך | בוקר
חינוך, השכלה וידע

עמותת פו"ש

טווח ארוך | בוקר
חינוך, השכלה וידע

עמותת 50 פלוס מינוס

טווח ארוך | בוקר