התנדבות עם סביבה וטבע

מסגרות בהן ניתן לקחת חלק בפעילויות התנדבותיות בתחום איכות הסביבה, המקדמות את חיבור הקהילה למרחב ואהבת הטבע והחי.
לכל הזדמנויות ההתנדבות עם סביבה וטבע
סביבה וטבע

גינות קהילתיות

טווח ארוך | ערב
סביבה וטבע

פארק הרצליה

הכל | בוקר