התנדבות עם נשים ומשפחות

מסגרות התנדבות המאפשרות מפגש ויצירת קשר עם ולמען נשים ומשפחות בעיר.
לכל הזדמנויות ההתנדבות עם נשים ומשפחות
נשים ומשפחות חונכות וליווי

מרכז קשר הורים ילדים

טווח ארוך | ערב