אפשר לעזור?

חזון היער העירוני

 

חזון היער העירוני - עיריית הרצליה - אוקטובר 2018

העיר הרצליה נוסדה בשנת 1924. לאורך כל שנותיה, וכבר מימיה הראשונים כעיר, התקיימה בעיר התייחסות וחשיבה מעמיקה בכל הקשור לחשיבותם של עצים במרחב העירוני. הנהגת העיר מבינה ומאמינה כי עצים מהווים מדד חיוני בהגדרת איכות הסביבה העירונית. העצים נותנים צל, מייצרים לחות, מהווים בית גידול ומקנים לעיר איכות ויזואלית ומרגוע מהנוף הבנוי. הצטרפותה של עיריית הרצליה למיזם היער העירוני, אותו יזם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, היא חלק מהחזון העירוני הפועל לשינוי מעמד העצים בעיר הן מצד הרשות המקומית והן מצד תושבי העיר.

 

חזון היער העירוני בתחום הקיימות
כחלק ממדיניות העירייה, אנו רואים בעצים גורם משמעותי בהשפעה הסביבתית החיובית על איכות חיי התושבים. בתחום זה היעדים הם:
• הגדלת היער העירוני באמצעות שתילת עצים נוספים במרחב הציבורי והפרטי והפיכת המרחב הציבורי למרחב מזמין לכלל התושבים.
• "עץ לכל תושב" - עמידה ביעד הקובע כי מספר העצים במרחב הציבורי יהיה כמספר תושבי העיר.
• נטיעת עצי פרי ברחבי העיר, כחלק מתכנון היער העירוני, הן לרווחת התושבים והן לרווחת מגוון המינים הניזונים מהפירות.

 

חזון היער העירוני בתחום החינוך
מערכת החינוך בהרצליה שוזרת את תחום הקיימות כחלק בלתי נפרד מחיי היומיום של ילדי העיר, כבר למעלה מעשור. כחלק מחזון העירייה תתבצע הטמעת תוכנית לימודים בנושא עצים וחשיבותם במרחב העירוני. התכנית ספירלית ורב שנתית ותפעל בכל מסגרות החינוך הפורמלי בעיר, החל מגני הילדים ועד לבתי ספר העל יסודיים.

 

חזון היער העירוני בתחום התשתיות
העצים הם חלק מהתשתית הירוקה של העיר הן בשטחים הציבוריים והן בשטחים הפרטיים. אנו מקדמים שילוב עצים בתכנון חתך הרחוב ומתאימים את מיקום קווי התשתית והמדרכות על מנת לשמר עצים קיימים ועל מנת להוסיף כמה שיותר נטיעות עצים חדשות.

 

חזון היער העירוני בתחום התכנון
אנו רואים את סוגיית ההצללה באמצעות עצים כיעד חשוב ומרכזי בחזון היער העירוני בהרצליה. הצללת העצים בעיר תהיה משמעותית ותכלול את כל אזורי הפעילות ובהם שצ"פים, שבילי הליכה, רחבות עירוניות וחצרות מוסדות ציבור. יצירת רצף שתילת עצים משמעותית ברחובות העיר החדשים והוספת עצי רחוב ברחובות הוותיקים, תוך שימוש באמצעים שונים ומגוונים להגדלת נפח בית השורשים של העצים ל-5 קוב מינימום. קידום היער העירוני גם במרחב הפרטי, חצרות ושפפ"ים, באמצעות הנחייה ובקרה עירונית.

 

חזון היער העירוני בתחום שיתוף הציבור
עיריית הרצליה מאמינה כי יש לשתף את תושבי העיר בתהליכי תכנון היער העירוני ובהטמעת ערכי השמירה על העצים. בשנים האחרונות פעלנו רבות בתהליכי שיתוף הקהילה בפעילויות כגון: הקמת גינות קהילתיות, הקמת חורשת מאכל, פעילות בנושאי טבע וסביבה בפארק הרצליה ועוד. במסגרת חזון היער העירוני תתקיים הסברה לקהילה בכל הקשור לחשיבות השמירה על העצים והגדלת כמות העצים בעיר ויתקיים שיתוף משמעותי של הציבור בתהליכים הקשורים בתכנון וניהול של היער העירוני.


* לצפייה כקובץ PDF נגיש

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525