הוראות בזמן זרם פריצה

זרם פריצה

לשמירה על החיים, חשוב להיות מודעים לסכנות הטמונות בים ולהיזהר ככל שניתן!
לצפייה בקובץ PDF מונגש ומוגדל