תושבות ותושבים יקרים,
המחלקה אינה מטפלת בנושא דוחות חניה.
לברורים בנושא לפנות למח' מעקב ובקרה בטלפון 09-9509223
תודה והמשך יום נעים


תושבות ותושבים יקרים,
מחלקת הפיקוח העירוני אמונה על אכיפת הסדר הציבורי, בהתאם לחוקי עזר עירוניים וחוקי המדינה. 
האכיפה נועדה לשמור על איכות החיים של תושבי העיר ולמענם ובדגש על: השלכת פסולת מכול סוג (בנייה, פרטי, גזם), הפעלת מפוחים, חופי רחצה, עישון במקומות ציבוריים, צואת כלבים ועוד. 
ביחד נצליח לשמור על עיר שכיף ונעים לחיות בה!


פעילות המחלקה:

 • מניעת מפגעים וביעורם - ביקורת בחצרות ובמגרשים נטושים ומוזנחים.
 • טיפול ברכבים שהושארו בקשום הרבים ובגרוטאות רכב בהתאם לחוק שמירת הניקיון התשמ"ד/1984.
 • אכיפת רוכלות ללא אישור והחרמת סחורה.
 • אכיפת תקנות עישון.
 • אכיפת החוק כנגד בעלי כלבים - הטלת צואה ואי איסופה על ידי בעלים.
 • הפיקוח מפעיל סיירת ויחידות מיוחדות להשלטת הסדר בשווקים ובאתרים שונים, לפי הצורך.
 • אכיפת חוקי החניה.

בירורים בנושא דוחות חניה - נא להתקשר לטלפון: 09-9509223 

בירורים בנושא דוחות פיקוח שעברו לעו"ד פרנקל - נא להתקשר לטלפון: 07-77741271


קבלת קהל:

קבלת קהל בנושא דוחות פיקוח בתיאום בלבד:
 בטלפון: 09-9719473 / 09-9541021
במייל: limor@herzliya.muni.il
בפקס: 09-9597781 

כתובת: יוסף נבו 6, הרצליה.

מענה טלפוני:

יום ראשון: בין השעות 9:00 עד 12:00
יום שני: אין מענה טלפוני
בימים שלישי עד חמישי: בין השעות 13:00 עד 15:00 

מס' טלפון: 09-9719473 / 09-9541021
מס' פקס: 09-9597781 
מייל: limor@herzliya.muni.il

לביצוע פעולות ותשלומי דוחות פיקוח, באמצעות האינטרנט - לחצו כאן


הצבת מכולות:

יש לשלוח בקשה למייל limor@herzliya.muni.il ולציין את הפרטים הבאים:
 • תאריכי הצבה וכתובת הצבה
 • פרטים מלאים של בעל הנכס: שם מלא, ת.ז./ ח.פ, כתובת וטלפון
 • פרטים מלאים של הקבלן: שם מלא, ת.ז./ ח.פ, כתובת וטלפון
 • פרטים מלאים של חב' המכולות: שם מלא, ת.ז./ ח.פ, כתובת, טלפון, מייל

אין אישור להשאיר מכולה בסופ"ש, ערב חג וחג. יש לפנות את המכולה עד השעה 14:00.
אין להציב מכולה לפני קבלת אישור.


ערעור על דוח פיקוח עירוני / מנהלי: 

אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס (הדו"ח) מהעילות הקבועות בחוק, הנך רשאי להגיש בקשה בכתב תוך 30 יום מיום קבלת הודעת התשלום. 
עליך לפנות באמצעות אחת הדרכים הבאות:

ניתן לצפות בסטטוס טיפול בבקשה לביטול דו"ח.

לנוחיותך, מצורף טופס בקשה לביטול דו"ח

ניתן לשלם באמצעים הבאים:

 • תשלום מקוון - לחצו כאן
 • תשלום באמצעות מענה טלפוני ממוחשב, במספר טלפון: 074-7695458 (עבור דוחות שטרם עברו לגבייה מנהלית)
 • בכל הבנקים ובסניפי הדואר

   

בקשה להישפט:

תושב שערעורו נדחה, רשאי להגיש בקשה להישפט. יש למלא את הספח (המצ"ב בדו"ח המקורי) תוך 30 ימים מיום קבלת תשובתו של התובע העירוני ולפנות באמצעות אחת מהדרכים הבאות:

 • במכתב, לכתובת: מחלקת מעקב ובקרת דוחות, רחוב השרון 29, הרצליה.
 • פקס' שמספרו 09-9597705.
 • מייל, לכתובת: kp@herzliya.muni.il

הודעה על מועד הזימון לדיון בבית משפט השלום בהרצליה, תשלח ע"י בית המשפט. 
טל' לבירורים בבית המשפט: 09-9557986.


גבייה מנהלית:

דו"חות פיקוח אשר אינם משולמים עד למועד הנקוב בהודעה/התראה לתשלום הקנס, מועברים להליכי אכיפה באמצעות משרד עו"ד חיצוני. הגבייה נעשית בהתאם להוראות פקודת המיסים (גבייה), המתירה לנקוט בין היתר בעיקולי מטלטלין ועיקולים נוספים. כמו-כן, עפ"י פקודת המיסים (גבייה), הוצאות הגבייה יחולו על החייבים.