תושבות ותושבים יקרים,
המחלקה אינה מטפלת בנושא דוחות חניה.
לברורים בנושא לפנות למח' מעקב ובקרה בטלפון 09-9509223


תושבות ותושבים יקרים,
מחלקת הפיקוח העירוני אמונה על אכיפת הסדר הציבורי, בהתאם לחוקי עזר עירוניים וחוקי המדינה. 
האכיפה נועדה לשמור על איכות החיים של תושבי העיר ולמענם ובדגש על: השלכת פסולת מכול סוג (בנייה, פרטי, גזם), הפעלת מפוחים, חופי רחצה, עישון במקומות ציבוריים, צואת כלבים ועוד. 
ביחד נצליח לשמור על עיר שכיף ונעים לחיות בה!


פעילות המחלקה:

 • מניעת מפגעים וביעורם - ביקורת בחצרות ובמגרשים נטושים ומוזנחים.
 • טיפול ברכבים שהושארו בקשום הרבים ובגרוטאות רכב בהתאם לחוק שמירת הניקיון התשמ"ד/1984.
 • אכיפת רוכלות ללא אישור והחרמת סחורה.
 • אכיפת תקנות עישון.
 • אכיפת החוק כנגד בעלי כלבים - הטלת צואה ואי איסופה על ידי בעלים.
 • הפיקוח מפעיל סיירת ויחידות מיוחדות להשלטת הסדר בשווקים ובאתרים שונים, לפי הצורך.
 • אכיפת חוקי החניה.
 • הצבת מכולות

בירורים בנושא דוחות חניה - נא להתקשר לטלפון: 09-9509223 

בירורים בנושא דוחות פיקוח שעברו לעו"ד פרנקל - נא להתקשר לטלפון: 07-77741271

 

מענה טלפוני:

יום ראשון: בין השעות 9:00 עד 12:00
יום שני: אין מענה טלפוני
בימים שלישי עד חמישי: בין השעות 13:00 עד 15:00 

מס' טלפון: 09-9719473 / 09-9541021
מס' פקס: 09-9597781 
מייל: limor@herzliya.muni.il

לביצוע פעולות ותשלומי דוחות פיקוח, באמצעות האינטרנט - לחצו כאן

קבלת קהל:

קבלת קהל בנושא דוחות פיקוח בתיאום בלבד:
 בטלפון: 09-9719473 / 09-9541021
במייל: limor@herzliya.muni.il
בפקס: 09-9597781 

כתובת: יוסף נבו 6, הרצליה.


הצבת מכולות:

אנא מלאו את הטופס הבא:
טופס בקשה להצבת מכולות

 

 

* אין להציב מכולה לפני קבלת האישור.
* יש לפעול על פי ההנחיות בהיתר בהצבת המכולה.
* אין אישור להשאיר מכולה בסופ"ש, ערב חג וחג. יש לפנות את המכולה עד השעה 14:00.
לשאלות נוספות, ניתן לפנות במייל: limor@herzliya.muni.il 


ערעור על דוח פיקוח עירוני / מנהלי: 

אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס (הדו"ח) מהעילות הקבועות בחוק, הנך רשאי להגיש בקשה בכתב תוך 30 יום מיום קבלת הודעת התשלום. 
עליך לפנות באמצעות אחת הדרכים הבאות:

ניתן לצפות בסטטוס טיפול בבקשה לביטול דו"ח.

לנוחיותך, מצורף טופס בקשה לביטול דו"ח

ניתן לשלם באמצעים הבאים:

 • תשלום מקוון - לחצו כאן
 • תשלום באמצעות מענה טלפוני ממוחשב, במספר טלפון: 074-7695458 (עבור דוחות שטרם עברו לגבייה מנהלית)
 • בכל הבנקים ובסניפי הדואר

   

בקשה להישפט:

תושב שערעורו נדחה, רשאי להגיש בקשה להישפט. יש למלא את הספח (המצ"ב בדו"ח המקורי) תוך 30 ימים מיום קבלת תשובתו של התובע העירוני ולפנות באמצעות אחת מהדרכים הבאות:

 • במכתב, לכתובת: מחלקת מעקב ובקרת דוחות, רחוב השרון 29, הרצליה.
 • פקס' שמספרו 09-9597705.
 • מייל, לכתובת: kp@herzliya.muni.il

הודעה על מועד הזימון לדיון בבית משפט השלום בהרצליה, תשלח ע"י בית המשפט. 
טל' לבירורים בבית המשפט: 09-9557986.


גבייה מנהלית:

דו"חות פיקוח אשר אינם משולמים עד למועד הנקוב בהודעה/התראה לתשלום הקנס, מועברים להליכי אכיפה באמצעות משרד עו"ד חיצוני. הגבייה נעשית בהתאם להוראות פקודת המיסים (גבייה), המתירה לנקוט בין היתר בעיקולי מטלטלין ועיקולים נוספים. כמו-כן, עפ"י פקודת המיסים (גבייה), הוצאות הגבייה יחולו על החייבים.