כללי


תושבות ותושבים יקרים,
מחלקת הפיקוח העירוני אמונה על אכיפת הסדר הציבורי, בהתאם לחוקי עזר עירוניים וחוקי המדינה. 
האכיפה נועדה לשמור על איכות החיים של תושבי העיר ולמענם ובדגש על: השלכת פסולת מכול סוג (בנייה, פרטי, גזם), הפעלת מפוחים, חופי רחצה, עישון במקומות ציבוריים, צואת כלבים ועוד. 
ביחד נצליח לשמור על עיר שכיף ונעים לחיות בה!
 

שימו לב, מחלקת הפיקוח אינה מטפלת בערעורים על דוחות חניה.
בנושא דוחות חניה -
 לחצו כאן.

 

 

פעילות המחלקה

 • מניעת מפגעים וביעורם - ביקורת בחצרות ובמגרשים נטושים ומוזנחים.
 • טיפול ברכבים שהושארו בקשום הרבים ובגרוטאות רכב בהתאם לחוק שמירת הניקיון התשמ"ד/1984.
 • אכיפת רוכלות ללא אישור והחרמת סחורה.
 • אכיפת תקנות עישון.
 • אכיפת החוק כנגד בעלי כלבים - הטלת צואה ואי איסופה על ידי בעלים.
 • הפיקוח מפעיל סיירת ויחידות מיוחדות להשלטת הסדר בשווקים ובאתרים שונים, לפי הצורך.
 • אכיפת חוקי החניה.


 

מענה טלפוני:

ראשון: 9:00 עד 13:00
שלישי, רביעי וחמישי: 12:00 עד 15:00 
(בימי שני אין מענה טלפוני)

כתובת: יוסף נבו 6, הרצליה.
טלפון: 09-9541021 / 09-9719473
פקס':  09-9597781
מייל: limor@herzliya.muni.il


 

תשלום דו"ח פיקוח עירוני

דו"ח פיקוח עם תאריך עבירה עד 30/6/19

ניתן לשלם באמצעים הבאים:

 1. בסניפי הדואר.
 2. באמצעות כרטיס אשראי 24 שעות ביממה בטלפון: 03-9275803.
  • יש להקיש שלוחה 1 
  • בעת בקשת מס' הדו"ח יש להקיש 2640 ואת מס' הדו"ח ברצף.
 3. מוקד הגבייה העירוני - טלפון: 09-9591601.

דו"ח פיקוח עם תאריך עבירה מ-1/7/2019

ניתן לשלם באמצעים הבאים:
בכל הבנקים ובסניפי הדואר.
תשלום מקוון

 

ערעור על דוח פיקוח עירוני (לא מתייחס לדוחות חניה)

תושב שקיבל דוח רשאי לערער על כך בכתב (מכתב או טופס ערעור) תוך 30 יום מיום קבלתו. 
יש לנמק הבקשה ולשלוח אל מזכירת סגן מנהל אגף פיקוח וביטחון - גב' לימור הללי בדואר/פקס/מייל:
יוסף נבו 6, הרצליה. פקס':  09-9597781. מייל: limor@herzliya.muni.il.
לאחר בדיקה וטיפול הערעור יועבר למתן תשובתו של התובע העירוני.

תשובת התובע העירוני תשלח לביתו של התושב בדואר רשום תוך כ-30 ימים.


בקשה להישפט

תושב שערעורו נדחה, רשאי להגיש בקשה להישפט, יש למלא את הספח (המצ"ב בדו"ח המקורי) תוך 30 ימים מיום קבלת תשובתו של התובע העירוני.

יש לנמק הבקשה ולשלוח אל מזכירת סגן מנהל אגף פיקוח ובטחון - גב' לימור הללי בדואר/פקס/מייל:
יוסף נבו 6, הרצליה. פקס':  09-9597781. מייל: limor@herzliya.muni.il.
הודעה על מועד הזימון לדיון בבית משפט השלום בהרצליה, תשלח ע"י בית המשפט. 

טל' לבירורים בבית המשפט: 09-9557986.


גבייה מנהלית

דו"חות פיקוח אשר אינם משולמים עד למועד הנקוב בהודעה/התראה לתשלום הקנס, מועברים להליכי אכיפה באמצעות משרד עו"ד חיצוני. הגבייה נעשית בהתאם להוראות פקודת המיסים (גבייה), המתירה לנקוט בין היתר בעיקולי מטלטלין ועיקולים נוספים. כמו-כן, עפ"י פקודת המיסים (גבייה), הוצאות הגבייה יחולו על החייבים.