תושבות ותושבים יקרים,
המחלקה אינה מטפלת בנושא דוחות חניה.
לברורים בנושא לפנות למח' מעקב ובקרה בטלפון 09-9509223
תודה והמשך יום נעים


כללי

תושבות ותושבים יקרים,

מחלקת הפיקוח העירוני אמונה על אכיפת הסדר הציבורי, בהתאם לחוקי עזר עירוניים וחוקי המדינה. 
האכיפה נועדה לשמור על איכות החיים של תושבי העיר ולמענם ובדגש על: השלכת פסולת מכול סוג (בנייה, פרטי, גזם), הפעלת מפוחים, חופי רחצה, עישון במקומות ציבוריים, צואת כלבים ועוד. 
ביחד נצליח לשמור על עיר שכיף ונעים לחיות בה!
 

פעילות המחלקה

  • מניעת מפגעים וביעורם - ביקורת בחצרות ובמגרשים נטושים ומוזנחים.
  • טיפול ברכבים שהושארו בקשום הרבים ובגרוטאות רכב בהתאם לחוק שמירת הניקיון התשמ"ד/1984.
  • אכיפת רוכלות ללא אישור והחרמת סחורה.
  • אכיפת תקנות עישון.
  • אכיפת החוק כנגד בעלי כלבים - הטלת צואה ואי איסופה על ידי בעלים.
  • הפיקוח מפעיל סיירת ויחידות מיוחדות להשלטת הסדר בשווקים ובאתרים שונים, לפי הצורך.
  • אכיפת חוקי החניה.

קבלת קהל (בהזמנת תור בלבד):

שני: 15:00 עד 17:30
שלישי, רביעי וחמישי: 9:00 עד 12:00 
(בימי ראשון אין קבלת קהל)
כתובת: יוסף נבו 6, הרצליה.

מענה טלפוני:

ראשון: 9:00 עד 13:00
שלישי, רביעי וחמישי: 12:00 עד 15:00 
(בימי שני אין מענה טלפוני)

טלפון: 09-9541021 / 09-9719473
פקס':  09-9597781
מייל: limor@herzliya.muni.il

ערעור על דוח פיקוח עירוני /מנהלי 

אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס (הדו"ח) מהעילות הקבועות בחוק, הנך רשאי להגיש בקשה בכתב תוך 30 יום מיום קבלת הודעת התשלום. 
עליך לפנות באמצעות אחת הדרכים הבאות:

ניתן לצפות בסטטוס טיפול בבקשה לביטול דו"ח.

לנוחיותך, מצורף טופס בקשה לביטול דו"ח

 

ניתן לשלם באמצעים הבאים:


בקשה להישפט

תושב שערעורו נדחה, רשאי להגיש בקשה להישפט. יש למלא את הספח (המצ"ב בדו"ח המקורי) תוך 30 ימים מיום קבלת תשובתו של התובע העירוני ולפנות באמצעות אחת מהדרכים הבאות:

  • במכתב, לכתובת: מחלקת מעקב ובקרת דוחות, רחוב השרון 29, הרצליה.
  • פקס' שמספרו 09-9597705.
  • מייל, לכתובת: kp@herzliya.muni.il

הודעה על מועד הזימון לדיון בבית משפט השלום בהרצליה, תשלח ע"י בית המשפט. 
טל' לבירורים בבית המשפט: 09-9557986.


גבייה מנהלית

דו"חות פיקוח אשר אינם משולמים עד למועד הנקוב בהודעה/התראה לתשלום הקנס, מועברים להליכי אכיפה באמצעות משרד עו"ד חיצוני. הגבייה נעשית בהתאם להוראות פקודת המיסים (גבייה), המתירה לנקוט בין היתר בעיקולי מטלטלין ועיקולים נוספים. כמו-כן, עפ"י פקודת המיסים (גבייה), הוצאות הגבייה יחולו על החייבים.