פיקוח ואכיפה

מחלקת הפיקוח העירוני אמונה על אכיפת הסדר הציבורי, בהתאם לחוקי עזר עירוניים וחוקי המדינה. האכיפה נועדה לשמור על איכות החיים של תושבי העיר ולמענם ובדגש על: השלכת פסולת מכול סוג (בנייה, פרטי, גזם), הפעלת מפוחים, חופי רחצה, עישון במקומות ציבוריים, צואת כלבים ועוד.  ביחד נצליח לשמור על עיר שכיף ונעים לחיות בה!


פעילות המחלקה:

 • מניעת מפגעים וביעורם - ביקורת בחצרות ובמגרשים נטושים ומוזנחים.
 • טיפול ברכבים שהושארו בקשום הרבים ובגרוטאות רכב בהתאם לחוק שמירת הניקיון התשמ"ד/1984.
 • אכיפת רוכלות ללא אישור והחרמת סחורה.
 • אכיפת תקנות עישון.
 • אכיפת החוק כנגד בעלי כלבים - הטלת צואה ואי איסופה על ידי בעלים.
 • הפיקוח מפעיל סיירת ויחידות מיוחדות להשלטת הסדר בשווקים ובאתרים שונים, לפי הצורך.
 • אכיפת חוקי החניה.
 • הצבת מכולות

שימו ♥
* המחלקה אינה מטפלת בנושא דוחות חניה. לברורים בנושא לפנות למח' מעקב ובקרה בטלפון 09-9509223.
* בירורים בנושא דוחות פיקוח שעברו לעו"ד פרנקל - נא להתקשר לטלפון: 07-77741271


מענה טלפוני:

יום ראשון: בין השעות 9:00 עד 12:00 | יום שני: אין מענה טלפוני
ימים שלישי עד חמישי: בין השעות 13:00 עד 15:00 

מס' טלפון: 09-9719473 / 09-9541021 | מס' פקס: 09-9597781 
מייל: [email protected]

לביצוע פעולות ותשלומי דוחות פיקוח, באמצעות האינטרנט
לחצו כאן

קבלת קהל:

קבלת קהל בנושא דוחות פיקוח בתיאום בלבד בטלפון:
09-9719473 | 09-9541021

במייל: [email protected]
בפקס: 09-9597781 

כתובת: יוסף נבו 6, הרצליה.


הצבת מכולות:

אנא מלאו את הטופס הבא:
טופס בקשה להצבת מכולות

* אין להציב מכולה לפני קבלת האישור
* יש לפעול בהתאם ההנחיות בהיתר בהצבת המכולה
* אין אישור להשאיר מכולה בסופ"ש, ערב חג וחג. יש לפנות את המכולה עד השעה 14:00.
* לשאלות נוספות ניתן לפנות במייל:
 [email protected] 

 

 


ערעור על דוח פיקוח עירוני / מנהלי: 

אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס (הדו"ח) מהעילות הקבועות בחוק, הנך רשאי להגיש בקשה בכתב תוך 30 יום מיום קבלת הודעת התשלום. 
עליך לפנות באמצעות אחת הדרכים הבאות:

ניתן לצפות בסטטוס טיפול בבקשה לביטול דו"ח | לנוחיותך, מצורף טופס בקשה לביטול דו"ח


ניתן לשלם באמצעים הבאים:

 • תשלום מקוון - לחצו כאן
 • תשלום באמצעות מענה טלפוני ממוחשב, במספר טלפון: 077-9998825 (עבור דוחות שטרם עברו לגבייה מנהלית)

   בכל הבנקים ובסניפי הדואר


בקשה להישפט:

תושב שערעורו נדחה, רשאי להגיש בקשה להישפט. יש למלא את הספח (המצ"ב בדו"ח המקורי) תוך 30 ימים מיום קבלת תשובתו של התובע העירוני ולפנות באמצעות אחת מהדרכים הבאות:

 • במכתב, לכתובת: מחלקת מעקב ובקרת דוחות, רחוב השרון 29, הרצליה.
 • פקס' שמספרו 09-9597705.
 • מייל, לכתובת: [email protected]

הודעה על מועד הזימון לדיון בבית משפט השלום בהרצליה, תשלח ע"י בית המשפט. 
טל' לבירורים בבית המשפט: 09-9557986.


גבייה מנהלית:

דו"חות פיקוח אשר אינם משולמים עד למועד הנקוב בהודעה/התראה לתשלום הקנס, מועברים להליכי אכיפה באמצעות משרד עו"ד חיצוני. הגבייה נעשית בהתאם להוראות פקודת המיסים (גבייה), המתירה לנקוט בין היתר בעיקולי מטלטלין ועיקולים נוספים. כמו-כן, עפ"י פקודת המיסים (גבייה), הוצאות הגבייה יחולו על החייבים.