הסדרי נגישות במבנים ציבוריים

(עדכון אחרון - אפריל 2022)

 

 

בניין העירייה
('שער העיר')

אגף שאיפ"ה

האגף לשירותים חברתיים (רווחה)

וטרינר עירוני

מח' התנדבות

'לב העיר'
המרכז לפיתוח עירוני
ועד גימלאי העירייה
יועץ ראש העיר לדיור ציבורי

כתובת

בן גוריון 22

השרון 29

בן גוריון 14

הרב עובדיה יוסף 36

הנדיב 49

בן גוריון 2

חניית נכים V V V V V V

דרך נגישה

V

V

V

V

קיים גרם מדרגות

V

מעלית

V

V

V

מבנה חד קומתי

המבנה נמצא בתהליך היתרים למעלית

V

שירותי נכים

V

V

V

V

V

V

מערכות שמע

V

V

V

_

V

V

נגישות השירות

V

V

V

V

V

V

 

הסדרי נגישות במבנים ציבוריים
הסדרי נגישות מרכזי תרבות

* במבנים שאינם נגישים במלואם, ניתן לתאם מראש עם המקום ולבקש פעילות במקום נגיש.