בעל/ת עסק יקר/ה,

ברוך/ה הבא/ה למחלקת רישוי עסקים בהרצליה. אנו כאן בכדי ללוות אותך בהליך לרישיון עסק כאשר מטרתנו לתת לך את מירב המידע, ולעזור ולהקל מול הגורמים המאשרים.

מחלקת רישוי עסקים בהרצליה שמה לעצמה מטרה לתת שירות יעיל ואפקטיבי להוצאת רישיון עסק תוך מתן מענה מקיף, זמין ומקצועי.

במסגרת פעילותה מטפלת המחלקה בתהליך הרישוי הכולל:

 • מידע מוקדם - טרם פתיחת בית העסק 
 • טיפול וליווי הליך הוצאת רישיון עסק 
 • ביצוע ביקורות 
 • מתן היתרים להצבת כסאות ושולחנות 
 • הוצאות רישיון עסק לאירועים חד"פ בעיר

מחלקת רישוי עסקים מציגה בפניך את הלומדה שפותחה ע"י איגוד רישוי עסקים ומטרתה סיוע בהבנת דרישות הרישוי ושמירה על בריאות הציבור.
הלומדה מיועדת לבעלי עסקים חדשים ולריענון נהלים בקרב בעלי עסקים ותיקים. בתחום בתי אוכל/מסעדות. ללומדת ההדרכה >

בעל/ת עסק יקר/ה מחלקת רישוי עסקים מציגה את הבוט אשר נותן מענה לשאלות בעלי עסקים המעוניינים לפתוח עסק חדש, כמובן שאנו עומדים לשירותכם בכל שאלה שתעלה. למעבר לבוט>


אנשי קשר במחלקת רישוי עסקים

טבלת אנשי קשר - מחלקת רישוי עסקים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אורנה רוטברג מנהלת מחלקת רישוי עסקים 09-9566773 [email protected]
חיה סמוחה סגנית מנהלת מחלקת רישוי עסקים 09-7946790 [email protected]
אדי סלילת כהן מפקח רישוי 09-9566773 [email protected]
רוזנסטוק דניס מפקחת רישוי 09-9566773 [email protected]
מור ג'ובאני תברואנית ומפקחת רישוי עסקים 09-9566773 [email protected]
שלום חובשי מפקח רישוי עסקים 09-9500904 [email protected]
נתן רייז מזכיר מחלקת רישוי עסקים 09-9566773 [email protected]
הילה בן זקר רכזת רישוי עסקים 09-7946794 [email protected]

שעות וימי קבלת קהל באמצעות מערכת לזימון תורים

יש לבחור באופציה - קביעת תור לאגף פיקוח וסדר ציבורי (חניה, פיקוח, רישוי עסקים)

רח' השרון 29, הרצליה

א', ג', ה' -  8:00-12:30
ב' -  16:00-18:00

ביום ד' אין קבלת קהל.

שעות מענה טלפוני

בימים א' ו ג' ל 14:30-12:30


​​​רישיון לניהול עסק​​

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995 בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו. על כל עסק חלות דרישות מטעם הגורמים הממשלתיים ומטעם רשות הרישוי.

 • הגורמים הממשלתיים, הנקראים בלשון החוק "נותני האישור", מפורטים להלן:
  • המשרד להגנת הסביבה
  • המשרד לביטחון הפנים - משטרה וכיבוי אש 
  • משרד הכלכלה
  • משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
  • משרד הבריאות  

הרישיון לניהול העסק הינו האישור הניתן על ידי רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.

רישיון העסק נועד להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה על פי מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב. מטרות החוק הן:​

 • שמירה על איכות נאותה של הסביבה ותנאי תברואה נאותים
 • מניעת מפגעים ומטרדים 
 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני התפרצות ושוד
 • דאגה לביטחונם של הנמצאים בעסק ובסביבתו
 • מניעת סכנת מחלות המועברות על ידי בעלי חיים 
 • מניעת זיהום מקורות מים
 • הבטחת קיום דיני חוק התכנון והבנייה ודיני שירותי הכבאות.
 • על בעל העסק לעמוד בדרישות הנגישות בהתאם לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ותקנותיו.

​רישיון עסק מונפק בהתאם לתוכנית עסק המוגשת בעת הגשת הבקשה, ולאחר תשלום האגרה. עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים להגיש בקשה חדשה במשרדי המחלקה.​