שם המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
הסכם מתן זכות שימוש בין העירייה לתנועת הצופים למטרת קיום והפעלה של שבט צופים בשכונת גליל ים. 23/06/2024
הסכם התקשרות בין עיריית הרצליה לחברת א.נ. בראנץ' בע"מ 25/07/2023
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין דיל קפה השרון בע"מ 13/06/2023
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין דה גורדון ביץ בע"מ 13/06/2023
הסכם בין עיריית הרצליה לבין אונ' רייכמן (המרכז הבינתחומי) לביטול נאמנות העירייה על "אדמות ריבלין" והעברת הבעלות והחזקה בהן לאוניברסיטה 30/04/2023
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין חב' ש.ס.נ.מ פיצה גרליק בע"מ 14/02/2023
הסכם לביטול חכירה בין עיריית הרצליה לבין פרטיים הרשומים כבעלי הנכס בפנקסי רישום המקרקעין – טשרניחובסקי 18, הרצליה 19/01/2023
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין בבקה ביקרי בע"מ. 08/11/2022
אישור איחוד וחלוקה בהסכמה בתוכנית בנין עיר הר/2487 (504-0878454) - ביה"ס הנדיב ורחוב בצלאל. 31/10/2022
אישור מועצת העיר להסכמת העירייה להסכם עיריית והוועדה המוקמית לתו"ב לבין שובי ייעוץ ואחזקה בע"מ 21/09/2022
אישור מועצת העיר להסכם עיריית והוועדה המוקמית לתו"ב לבין לנוקס השקעות בע"מ 24/07/2022
אישור מועצת העיר להסכמת העירייה לאיחוד וחלוקה בהתאם לטבלת ההקצאה המצורפת לתכנית הר/מק/2477 (504-0776153) גליל ים – מתחם הכוכבים 28/04/2022
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין המרכז הוטרינרי נוף ים בע"מ 28/04/2022
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין ג'אן צוריאל נכסים והשקעות בע"מ 09/03/2022
הסכם למתן זכות שימוש בין עיריית הרצליה לאגודת מגן דוד אדום 09/03/2022
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין משה עקיבא 30/11/2021
אישור מועצת העיר הסכם הקצאת מקרקעין ומבנה לעמותת בי"כ ברית שלום (ע"ר) ברחוב פורצי הדרך 77 גוש 6558 חלקה 812 13/10/2021
הארכת תקופת השימוש לעמותת אור זרוע בהתאם להסכם הקצאת זכות שימוש 10/10/2021
אישור מועצת העיר להסכמת העירייה לאיחוד וחלוקה בהתאם לטבלת ההקצאה המצורפת לתכנית הר/מק/2477 (504-0776153) גליל ים, מתחם הכוכבים 19/09/2021
הארכת תקופת השימוש לעמותת אמונה עבור הפעלת מעון יום בהתאם להסכם הקצאת מקרקעין 19/09/2021
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה, אישור מועצת העיר פא את הוראות תוכנית הר/2407 (504-0508408) בית קורקס 21/04/2021
אישור מועצת העיר להסכמת העירייה להסכם ביטול חכירה בין עיריית הרצליה לבין אנטר עובדיה ורובין לי 25/03/2021
הסכם למתן זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין ניצן עבור מועדון ניצן הורים 30/11/2020
הסכם למתן זכות שימוש בקומת הקרקע במבנה בין עיריית הרצליה לבין תנועת בני עקיבא בישראל 15/03/2020
הסכם למתן זכות שימוש בקומה התחתונה במבנה בין עיריית הרצליה לבין ניצן, אגודה לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה 12/05/2019
הסכם למתן זכות שימוש בקומה השנייה של בניין משרדים בין עיריית הרצליה לבין תנועת הצופים העבריים 21/08/2018
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין אורית בצלאל 06/05/2018
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין יעקב בוזגלו 20/03/2018
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין דר רביע גיהאד 20/03/2018
הסכם בין עיריית הרצליה לבין ארי ודליה דותן 27/09/2017
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין שרית גינדי-הרשקוביץ 22/08/2017
הסכם בין עיריית הרצליה לבין ניצן, אגודה לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה, הסתגלות ותפקוד 03/04/2017
הסכם בין עיריית הרצליה לבין רשת משיח הרצליה 03/04/2017
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין צרפתי רות 29/11/2016
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה, אישור מועצת העיר פא את הוראות תבע הר/מק/2357 (504-0401893) 14/07/2016
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין ריטה רומנו 12/04/2016
הסכם חכירה שבין עירית הרצליה לבין United Israel Appeal Inc 15/02/2016
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין א.נ. בראנץ בעמ 09/02/2016
הסכם למתן זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין תנועת הצופים העבריים בישראל - לצורך הפעלתו של שבט ארד 09/11/2015
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין אייריס זנדר בעמ 20/10/2015
הסכם רכישת מגרש השלמה 15ד המהווה חלק מחלקה 15 בגוש 6542 23/08/2015
הסכם חכירה בין עיריית הרצליה לבין המרכז הבינתחומי הרצליה (חלצ) 511936759 16/06/2015
הסכם שכירות לגבי חנות במרכז המסחרי דגניה בנווה עמל, חנות מס 66 19/05/2015
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין שי פרגון וקובי חיים 30/12/2014
מרכז המסחרי דגניה בנווה עמל, חנות מס 62, גוש 6558 חלקה 829 תח 13 25/11/2014
אולפנה צביה, גוש 6540 חלקות 55, 56, 81, 84, 100, ברחוב העצמאות 66 12/03/2014
מרכז המסחרי נוף ים, חנות מס 1300, גוש 6670 חלקה 269 21/01/2014
מרכז המסחרי נוף ים, חנות מס 900, גוש 6670 חלקה 269 21/01/2014

עבור לארכיון המכרזים