מכרזי שירותים ותשתיות

הנחיות להרשמה למכרז באתר | 

שימו ♥  ניתן להגיש הצעות למכרזים בימים א'-ה', החל מהשעה 08:30 ועד השעה 15:30. 
למעט היום האחרון להגשת הצעות למכרז בו יובהר ויודגש כי ניתן להגיש את ההצעות עד השעה הנקובה במסמכי המכרז.
 בן גוריון 22 הרצליה- קומה 2.

באחריות המציע/ה להקפיד ולהירשם באתר האינטרנט של העירייה למכרז הרלוונטי עבורו/ה, עם פרטי זיהוי ויצירת קשר תקיניםההרשמה כאמור נדרשת על מנת לקבל הודעות בדבר שינויים, הבהרות ותשובות לשאלות בנוגע למכרז, בהתאם ליתר הוראות מכרז זה.

יובהר, כי כל הבהרה, תיקון או תשובה, אשר יפורסמו באתר, מחייבים את המציעים, אף אם לא נרשמו לאתר.
לתוצאות המכרזים >>


אייקון מכרז תהליך הרישום למכרז:

  1.  עיון במסמכי מכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום,  לאחר ההרשמה של המכרז הרלוונטי.  
  2.  תשלום עבור דמי השתתפות במכרז:  תשלום עבור דמי השתתפות במכרז הינו באתר האנטרנט של העירייה. ניתן לשלם עבור המכרז לאחר ההרשמה למכרז הרלוונטי. 
  3. פניות בנושא מכרזים: באחריותם של המציעים השולחים פנייה לוודא טלפונית כי הההודעה בעניין המכרז התקבלה. במייל | [email protected] 
    בטלפון: 
    09-9529822 |  09-9591574.
  4. הגשת הצעות: ניתן להגיש הצעות למכרזים בימים א'-ה', החל מהשעה 08:30 ועד השעה 15:30. למעט היום האחרון להגשת הצעות למכרז בו יובהר ויודגש כי ניתן להגיש את ההצעות עד השעה הנקובה במסמכי המכרז  >> בן גוריון 22 הרצליה- קומה 2.

תוצאות מכרזים