אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי

אגף הביטחון נותן מענה לביטחון אישי ולסדר ציבורי, בימי רגיעה ובשעת חירום, למען שמירת איכות החיים של תושבי העיר הרצליה.
 

תפקידי האגף:

 • מתן מענה וטיפול בביטחון מוסדות חינוך בעיר.
 • מתן מענה לביטחון מוסדות העירייה ואבטחתם בהתאם לנהלים.
 • אבטחת ארועים עירוניים תחת כיפת השמיים, בהתאם להנחיות משטרת ישראל.
 • טיפול במקלטים הציבוריים בעיר, אחזקתם ושמירת כשירותם לשעת חירום.
 • מתן מענה לפניות תושבים בכל הקשור לאחזקת מקלטים פרטיים.
 • שמירת כשירות ציוד לשעת חירום תוך קיום אחסנה נאותה במחסני החירום של העירייה.
 • אכיפת חוקי העזר העירוניים ובכללם עבירות חניה.
 • קיום סיורי אכיפת עבירות איכות חיים ושמירת הסדר במרחב הציבורי.
 • ניהול הטיפול בדו"חות העבירה השונים, בערעורים ובבקשות משפט, ביצוע מעקב בהתאם לחוק והעברתם לגבייה מנהלתית עד סיום טיפול.
 • מתן מענה לבעלי העסקים בעיר בכל הקשור להוצאת רשיונות לניהול עסקים בהתאם להוראות החוק.
 • אכיפת נושא רישוי העסקים במרחב הציבורי.