חזון אגף תחזוקה בטיחות ולוגיסטיקה - אגף ת.ב.ל. יפעל כארגון:

  • הרואה את המרחב הציבורי, מוסדות העירייה, החינוך והתושבים כלקוח מועדף ואת עובדיו כמשאב האנושי החשוב ביותר.
  • הפועל לשיפור תחזוקת המרחב הציבורי מוסדות חינוך ומוסדות עירייה בהתמדה.
  • השואף ליצירת בטיחות לתושבי העיר.
  • המספק שירותי לוגיסטיקה באיכות, ביעילות, בתקציב ובלוחות הזמנים.

 

על ידי מימוש הערכים:

יושר ואמינות, אחריות ואדיבות, מקצוענות ומצוינות, סבלנות, סובלנות וכבוד הדדי.

 

המטרה:

אגף ת.ב.ל ייתן מענה מיטבי לתושבי העיר, למוסדות החינוך והעירייה  תוך דגש על מקצועיות, יעילות ומהירות הביצוע בתחומי:

  • תחזוקה ובינוי
  • בטיחות
  • לוגיסטיקה

"התבונה בעשייה"

 

מבנה ארגוני:

מבנה ארגוני.pdf