היחידה לאיכות הסביבה מבצעת ניטור מדגמי אחר ערכי איכות האוויר בתחומי העיר באמצעות תחנות ניטור קבועות וניידות. במהלך השנים האחרונות קיימת מגמת שיפור כללית בערכי איכות האוויר הנובעת ככל הנראה ממעבר לדלקים נקיים יותר.

יחד עם זאת לאורך השנים נרשמת עלייה בשיעור הנסועה בעיר. אגפי העירייה השונים בשיתוף היחידה לאיכות הסביבה פועלים לצמצום השימוש ברכב הפרטי באמצעים שונים כגון קידום נסיעה בתחבורה ציבורית, רכיבה על אופניים, הליכה ברגל וכד'.

מטרדי ומפגעי ריח משפיעים רבות על איכות החיים של תושבי העיר. גזים הנפלטים ממקורות פליטה שונים כמו תהליכי ייצור תעשייתיים, מתקני טיפול בשפכים, כלי רכב, פעילות מסחרית (מסעדות, תחנות דלק), פעילות ביתית (חימום ביתי, בישול) עלולים להוות מקור למפגעי ריח. ההגדרה האם מדובר במפגע או לא נקבעת על פי קריטריונים שונים - רגישות האנשים הנחשפים למקור הריח, רמת צפיפות האוכלוסין באזור, עוצמת, מקור, אופי ותדירות הופעת הריח. 

יש לפנות ליחידה לאיכות הסביבה לאחר איתור ראשוני ופנייה למוקד. היחידה עושה את המיטב כדי לטפל ולתת מענה למטרדים. במצב של ריח חריף או ריח גז המלווה בתופעות לוואי כמו צריבה בגרון או תחושת שריפה בעיניים יש לפנות מיידית למוקד העירוני ולכיבוי אש.