היחידה לאיכות הסביבה מבצעת ניטור מדגמי אחר ערכי איכות האוויר בתחומי העיר באמצעות תחנות ניטור קבועות וניידות. במהלך השנים האחרונות קיימת מגמת שיפור כללית בערכי איכות האוויר הנובעת ככל הנראה ממעבר לדלקים נקיים יותר.

יחד עם זאת לאורך השנים נרשמת עלייה בשיעור הנסועה בעיר. אגפי העירייה השונים בשיתוף היחידה לאיכות הסביבה פועלים לצמצום השימוש ברכב הפרטי באמצעים שונים כגון קידום נסיעה בתחבורה ציבורית, רכיבה על אופניים, הליכה ברגל וכד'.