היחידה פועלת להסדרת פינוי אסבסט צמנט/פריך עפ"י הנחיות הועדה הבין משרדית לאבק מזיק.
מוצרי האסבסט מתחלקים לרוב ל-2 סוגים: אסבסט פריך ואסבסט צמנט.

אסבסט-צמנט הוא חומר המורכב מתערובת של עד 10% סיבי אסבסט, הכלוא במטריצה של מלט ומים (אותו ניתן לראות כיום כגגונים גליים מעל מבנים, חניות וכו'). מוצרי אסבסט-צמנט מותרים לשימוש, ולפי המידע הקיים כיום הם אינם מהווים סכנה לבריאות - כל עוד הם במצב תקין, ואין מבצעים בהם עבודות ניסור, קידוח, ליטוש וכל עבודה, הגורמת להתפוררות החומר ולפיזורו באוויר.

במידה וחלקי האסבסט אינם מתוחזקים כראוי (לוחות אסבסט שבורים וסדוקים ברמה של למעלה משליש משטח המבנה העשוי אסבסט צמנט) הדבר עלול לגרום לשחרור סיבי אסבסט לאוויר ולסכן את בריאות הציבור.

מידע נוסף ואנשי מקצוע בתחום ניתן לקבל באתר המשרד להגנת הסביבה.

לטיפול בפניות ניתן לפנות למוקד העירוני בטלפון 106 או ליחידה לאיכות הסביבה: 09-9548640/9578305.


← הנחיות הועדה לאבק מזיק לטיפול באסבסט.
← הנחיות לביצוע עבודות מצומצמות לפינוי אסבסט.
← רשימת אתרי סילוק אסבסט מורשים.
← מרשם בעלי רישיונות לטיפול באסבסט.