גַּמְבָּהחינוך

תוכנית גַּמְבָּהחינוך - מקדמת תזונה בת-קיימא בכל מסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בעיר, ושמה דגש מיוחד על קידום בריאות הילדים תוך צמצום פערים בריאותיים ליצירת שפה בריאותית משותפת אחת.
מטרת התוכנית להבטיח בריאות תזונתית אשר מתחשבת בסביבה וקידום הבריאות כחלק מראייה הוליסטית של אורח חיים בריא במסגרת. במסגרת התוכנית, מקבלים הילדים והצוות החינוכי כלים ליישום והטמעה של אורחות החיים, מפתחים מיומנויות אישיות לשיפור הרגלי אכילה, ובחירה של מזון, תוך העלאת הידע והמודעות שלם לבריאות.

 גַּמְבָּהבגן | גַּמְבָּהבבית הספר | גַּמְבָּהצהרון