גמבה קהילה באנר


גַּמְבָּהקהילה

הרצליה עיר בריאה, פעילה ומקיימת מובילה ארצית בתחום קידום הבריאות. ראש העיר, מנכ"ל העיריה והנהלת העיר רואים בבריאות הציבור אבן יסוד בקביעת איכות החיים בעיר, מאמינים בחשיבות ומחויבות הרשות לשמירה וקידום איכות חיי התושב ותקינות בריאותו, מקדמים מדיניות ציבורית בריאה רחבה,  ודואגים לתשתיות מתאימות ליישומה. מחלקת הבריאות העירונית מפתחת , מדריכה ומלווה מקצועית תוכניות בריאות לכל קבוצות האוכלוסייה ופועלת דרך שיתופי פעולה רחבים להעלאת הידע והמודעות של התושבים לבריאות ע"י חינוך והסברה לשם מניעה ומתן כלים יישומיים לפעולה. קהילה מקדמת בריאות – שיתוף של מחלקת הבריאות ואגף תנו"ס, מלווה כל קהילה ומתאימה לה חליפה של בריאות בהתאם לצרכים שלה. עקרונות לקהילה מקדמת בריאות:

 חורטת על דגלה לקדם ולהנגיש את הבריאות לתושב בכל גיל בקהילה.
 מובילה מדיניות של בריאות ומגייסת תושבים מובילי בריאות כשגרירי שינוי.
 מנהל המרכז הקהילתי רואה בתחום הבריאות נושא בעל קדימות גבוהה ומקצה לכך משאבים.
 מובילי בריאות במרכזים הקהילתיים אחראים לקידום הנושא, לריכוז ושילוב פעילות בין צוות המרכז, ההורים והילדים בקהילה. 
 מובילי הבריאות נמצאים בקשר ישיר עם הרשות להתאמת פעילויות בתחום הבריאות המתאימות לאוכלוסייה וקבלת ליווי מקצועי.
 לפעילויות והתוכניות בקהילה מתקיימת בקרה והערכה לשם ייעול, תכנון נכון של תוכניות ובחינת מדדי הצלחה.
 הקהילה פועלת לצמצום פערים בריאותיים ומניעת התנהגות סיכונית.
המחלקה פועלת להעלאת הידע והמודעות של תושבי הקהילה בכל שכבות הגיל, מפעילה ומקדמת תוכניות רשותיות בתחום הבריאות, משווקת ומפרסמת את התוכניות במדיה האפשרית.

רוצים להיות קהילה מקדמת בריאות? אתם מוזמנים לפנות אלינו למחלקת הבריאות.