הנחיות היערכות לרעידות אדמה לאנשים עם מוגבלות:

נערכים לרעידת אדמה בישראל | הנחיות היערכות לרעידות אדמה לאנשים עם מוגבלות לבני משפחה ולמטפלים.

לקובץ מונגש לחצו כאן.

הנחיות היערכות לרעידות אדמה לאנשים עם מוגבלות לבני משפחה ומטפלים