דאגה לסביבה בתחום המרחב העירוני, מתמקדת בלקיחת שיקולים סביבתיים בכל פעולה או החלטה בעלת השלכה סביבתית - למניעה, לצמצום ולטיפול במפגעים סביבתיים, ולשיפור איכות החיים והסביבה. אולם בשנים האחרונות התפתחה ההבנה כי הגנה על הסביבה מחייבת את החברה האנושית למהלך מעמיק יותר ולסדרה של שינויים משמעותיים, המשפיעים על כלל תחומי החיים: בשל המורכבות הרבה של בעיות הסביבה יש לאמץ גם שיטות ניתוח מורכבות יותר; הגנה על הסביבה מחייבת התייחסות הוליסטית ולא בהכרח מחייבת התמחות ועיסוק בפרטים. כך התפתחה אג'נדת הקיימות: קיימות במובנה הרחב היא היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן. בשביל בני האדם, קיימות היא הפוטנציאל לחיים של רווחה בטווח הזמן הנוכחי והרחוק, מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית. 

ביחידה לאיכות הסביבה פועל מדור קיימות הפועל להטמעת ערכי הקיימות בקהילה ובקרב הציבור הרחב באמצעות הפקת אירועים סביבתיים, פעילות משותפת עם המרכזים הקהילתיים ושיתופי פעולה חוצי אגפים עם מחלקות בעירייה כמו היחידה למשאבי קהילה באגף רווחה, וכן להטמעת קיימות בעבודת העירייה. בנוסף פועל ביחידה לאיכות הסביבה מדור חינוך לקיימות המקדם הטמעת אורח חיים מקיים במסגרות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות ופועל רבות ללימוד נושא איכות הסביבה בכלל המוסדות והמסגרות. המדור מלווה גם את מוסדות החינוך לקבלת תו תקן ירוק (בית ספר ירוק וגן ירוק) מטעם המשרד להגנת הסביבה ומפעיל תוכניות חינוכיות רבות ומגוונות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.