מחלקת חשבות אחראית על ניהול תקציב האגף לשירותים חברתיים, ביצוע הזמנות ותשלומים.

תחום זכאות - קביעת דרגות השתתפות משרד הרווחה במסגרות ובעזרות חומריות ללקוחות האגף, דיווח ועדכון משרד הרווחה.

תחום היסעים - הסעות פעוטות 0-3, שיקום ונכויות ומועדוניות.


רשימת עובדות החשבות והזכאות: