מחלקת חשבות אחראית על ניהול תקציב האגף לשירותים חברתיים, ביצוע הזמנות ותשלומים.

תחום זכאות - קביעת דרגות השתתפות משרד הרווחה במסגרות ובעזרות חומריות ללקוחות האגף, דיווח ועדכון משרד הרווחה.

תחום היסעים - הסעות פעוטות 0-3, שיקום ונכויות ומועדוניות.


רשימת עובדות החשבות והזכאות:

טבלת אנשי קשר - חשבות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ענת לזרוביץ, רו"ח חשבת האגף לשירותים חברתיים 09-9705279 AnatLa@herzliya.muni.il
קרן נורמן מנהלת מדור זכאות ומנהל והיסעים 09-9705215 KerenN@herzliya.muni.il
חן ספיר עובדת זכאות מחלקת משפחה, ילדים ונוער 09-9705172 HenS@herzliya.muni.il
אורנה אלטלשטיין עובדת זכאות המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת ופרט ומשפחה 09-9705231 OrnaA@herzliya.muni.il
אושרת סרור עובדת זכאות 09-9705270 OshratS@herzliya.muni.il
אודליה משען עובדת מינהל וזכאות 09-9705110 OdeliaM@herzliya.muni.il