יקירי העיר לדורותיה

תואר "יקיר העיר" ניתן לתושבי הרצליה, מעל גיל 50, שבצעו פעולה ציבורית מתמשכת ותרמו במעשיהם תרומה משמעותית לחיי העיר, למורשתה, להתפתחותה ולשגשוגה של הקהילה בהרצליה, ואשר פועלם מהווה סמל ומופת לרבים. מקבלי האות מייצגים עשייה ציבורית ופעילות התנדבותית בקשת רחבה של תחומים, כשהם מציגים את פניה היפות של העיר הרצליה. מאחורי העשייה הזו עומדים שלושה דברים שמשותפים לכולם  - רוחב לב, ערבות הדדית ואהבת הזולת.