'המועדון הכלכלי' - תכנית עירונית לצמצום פערים כלכליים, המפעילה:

תכניות להעצמה תעסוקתית:
· סדנאות וליווי צמוד ללקוחות האגף לשירותים חברתיים שהינם חסרי עבודה או מעוניינים בשדרוג תעסוקתי
· סדנאות העצמה תעסוקתית וליווי אישי לכלל תושבי העיר בגילאי 40 ומעלה, כולל גיל פנסיה, באמצעות שיתוף פעולה עם עמותת '50 פלוס מינוס' 
· קידום מיומנויות נדרשות בעולם העבודה (שימושי מחשב, אנגלית) ללקוחות האגף לשירותים חברתיים

תכניות להתנהלות כלכלית מאוזנת:
· סדנאות התנהלות כלכלית מאוזנת לקהל הרחב 
· ליווי פרטני בהתנהלות כלכלית לתושבי העיר המעוניינים בכך באמצעות צוות "פעמונים" עירוני
· ליווי לקוחות האגף לשירותים חברתיים בהסדרת חובות
· סדנאות קבוצתיות וליווי פרטני ללקוחות האגף לשירותים חברתיים בהתנהלות כלכלית  

פיתוח כלכלי קהילתי:
· 'הפורום' - מפגשי העשרה ורישות חברתי לקהל הרחב בנושאי כלכלה ותעסוקה
· קידום מיזמים קהילתיים בתחום הכלכלי, המופעלים על ידי פעילים קהילתיים