היחידה לאיכות הסביבה מבצעת מדידות רעש תקופתיות מפעילות הבנייה בכביש 531. 
המדידות מתבצעות ברשות היחיד וברשות הרבים.
המדידות מתבצעות בנוסף למדידות המבוצעות על ידי הקבלן.
מוצגות כאן מדידות רעש אשר בוצעו ברשות הרבים.