הגדרות המחלקה: 

מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך, מתאמת ומרכזת את הבקרה הכספית על התאגידים הנמצאים בבעלותה המלאה או החלקית של העירייה, וכן יחידות הסמך לפי הצורך.

מחלקת בקרת תאגידים מפקחת על התאגידים העירוניים בהתאם להנחיות העירייה, תוך הקפדה על איכות הביצוע והשגת יעילות כלכלית בכפוף לחובות הדיווח לנוהלי משרד הפנים. 

התאגידים העירוניים מהווים זרוע של הרשות המקומית באספקת שירותים מוניציפאליים, ומטרתם לשפר את איכות החיים בעיר, פיתוח תשתיות ואת השירות לתושב.


חברות עירוניות

 חברה  יו"ר דירקטוריון מנכ"ל  כתובת   טלפון  אתר אינטרנט פרטי ממונה על העמדת מידע לציבור 
 החברה לפיתוח הרצליה בע"מ  משה פדלון  אבי נעים  שנקר 14, הרצליה  09-9712410
 שרון דרור
[email protected]
 החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ עפרה בל  עופר מור  הצדף 1, הרצליה  09-9565591   רותם סבג
[email protected]
 עמותת בני הרצליה  עופר לוי  ארז רבן  רש"י 24, הרצליה  09-9506673   אודליה ויגדור
[email protected]
 בית העלמין הרצליה (ע"ר)  משה ועקנין  אילן זהבי  בן גוריון 2, הרצליה (משרדים)  09-9505996    מורן בובליל
09-9505996
[email protected]
 עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה - בית הורים (ע"ר)  איה פרישקולניק  ורדית תדהר  אנה פרנק 7, הרצליה  09-9596262    ורדית תדהר
09-9596262
[email protected]
 מרכז קהילתי לספורט, תרבות ונופש בהרצליה בע"מ
(בריכת נורדאו)
 משה פדלון  שי הדרי (מנהל הבריכה)  נורדאו 50, הרצליה
(פינת צלע צפון)
 09-9582565  

 שי הדרי

[email protected]

 על"ה הרצליה - עמותה למען הקשיש (ע"ר)  יוסף קוממי  חני גזית  שמאי 8, הרצליה  09-9519828/9

 מיכה סנדר

[email protected]

 החברה למרכזים קהילתיים הרצליה בע"מ  יוסי קוממי  יעקב חרל"פ   בן גוריון 2, הרצליה (משרדים)  09-9708200

 שולי כהן

[email protected]

 החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ)  משה פדלון  עדי חדד  בן גוריון 2, הרצליה  09-9705120   

 עדי חדד

[email protected]