הגדרות המחלקה: 

מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך, מתאמת ומרכזת את הבקרה הכספית על התאגידים הנמצאים בבעלותה המלאה או החלקית של העירייה, וכן יחידות הסמך לפי הצורך.

מחלקת בקרת תאגידים מפקחת על התאגידים העירוניים בהתאם להנחיות העירייה, תוך הקפדה על איכות הביצוע והשגת יעילות כלכלית בכפוף לחובות הדיווח לנוהלי משרד הפנים. 

התאגידים העירוניים מהווים זרוע של הרשות המקומית באספקת שירותים מוניציפאליים, ומטרתם לשפר את איכות החיים בעיר, פיתוח תשתיות ואת השירות לתושב.


חברות עירוניות

 חברה  יו"ר דירקטוריון מנכ"ל  כתובת   טלפון  אתר אינטרנט פרטי ממונה על העמדת מידע לציבור 
 החברה לפיתוח הרצליה בע"מ  משה פדלון  אבי נעים  שנקר 14, הרצליה  09-9712410
 שרון דרור
hdc@h-d-c.co.il
 החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ עפרה בל  עופר מור  הצדף 1, הרצליה  09-9565591   רותם סבג
office@herzliya-marina.co.il
 עמותת בני הרצליה  עופר לוי  ארז רבן  רש"י 24, הרצליה  09-9506673   אודליה ויגדור
info@bho.co.il
 בית העלמין הרצליה (ע"ר)  משה ועקנין  אילן זהבי  בן גוריון 2, הרצליה (משרדים)  09-9505996    מורן בובליל
09-9505996
morans@herzliya.muni.il
 עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה - בית הורים (ע"ר)  איה פרישקולניק  ורדית תדהר  אנה פרנק 7, הרצליה  09-9596262    ורדית תדהר
09-9596262
vardit@golden-age.co.il
 מרכז קהילתי לספורט, תרבות ונופש בהרצליה בע"מ
(בריכת נורדאו)
 משה פדלון  שי הדרי (מנהל הבריכה)  נורדאו 50, הרצליה
(פינת צלע צפון)
 09-9582565  

 שי הדרי

nordopool18@gmail.com

 על"ה הרצליה - עמותה למען הקשיש (ע"ר)  יוסף קוממי  חני גזית  שמאי 8, הרצליה  09-9519828/9

 מיכה סנדר

Aleh.ksafim@bezeqint.net

 החברה למרכזים קהילתיים הרצליה בע"מ  יוסי קוממי  יעקב חרל"פ   בן גוריון 2, הרצליה (משרדים)  09-9708200

 שולי כהן

herzliya@matnasim.org.il

 החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ)  משה פדלון  עדי חדד  בן גוריון 2, הרצליה  09-9705120   

 עדי חדד

AdiZ@herzliya.muni.il