תפקידים:

 • אספקת שרותי תחזוקה מנע ושבר, עבודות חשמל במוסדות העירייה ומוסדות חינוך.
 • טיפול בתאורת רחובות ובלוחות חשמל.
 • תיאום והזמנת עבודות שונות מול חב' החשמל.
 • תכנון ופיקוח על מערכות תאורה חדשות במסגרת שיפוץ רחובות.
 • הפעלת מערך כוננות לטיפול במפגעי חשמל בכל שעות היום.
 • מתן אישורים למוסדות חינוך אצטדיון עירוני ואולמות ספורט ברחבי העיר.
 • מתן מענה בנושא חשמל לאירועים עירוניים ויום העצמאות.
 • מתן מענה בנושא חשמל למוסדות חינוך.
 • החלפת פנסי תאורת רחובות לטכנולוגית LED לשם התייעלות אנרגטית ושדרוג עמודי תאורה.
 • החלפת תאורה במגרש הכדורגל.
 • החלפת תאורה להתייעלות אנרגטית.