תפקידים:

  • תכנון ואספקת ריהוט ושיש למוסדות העירייה ומוסדות חינוך.
  • תחזוקת נגרות ושיש ומענה לשירותי תיקונים וייעוץ מקצועי.
  • ביצוע עבודות נגרות נרחבות בשיפוצי הקיץ - בהתאמה פדגוגית.
  • עבודות נגרות בחופי הים להכנתם לקראת עונת הרחצה.
  • טיפול בדרישות בטיחות לעבודות נגרות במוס"ח בכפוף למהנדס בטיחות.
  • מענה לפרויקטים מיוחדים: ניהול כולל של שיפוץ כללי במועדונית ברושים ע"י הפעלת מס' קבלנים.
  • החלפת ריהוט בגני ילדים.
  • עריכת סיורים יזומים לאיתור מפגעים בטיחותיים.
  • הכנת מפרטים טכניים וכתבי כמויות לצורך קבלת הצעות מחיר מקבלנים לביצוע העבודות.