כתובת:
אגף תב"ל, רחוב יוסף נבו 6. 

 

יצירת קשר טלפוני:

טל גרנית - מנהל המחלקה - 09-9719495/6

טבעונה    - 09-9719495

נעה סער  - 09-9719496