תפקידים:

  • שרותי רכש כולל מכרזים למוסדות העירייה ולמוסדות חינוך כגון: ציוד למחלקות חשמל וכבישים, ריהוט וציוד משרדי, חומרי ניקיון ומזון.
  • ניצול יתרון הגודל, המקצוענות והיעילות, לשם חסכון בעלויות, שיפור באיכויות ודיוק בזמנים.
  • שמירה על כללי מינהל תקין, תמחור ורישום טובין לכלל מוסדות העירייה.
  • הצטיידות לפרויקטים חדשים ולתחילת שנת לימודים, לעיתים בהתראות קצרות מאוד.
  • ניהול ותחזוקת ספר ספקים אגפי.
  • מתן ייעוץ למוסדות העירייה, מוסדות חינוך, יחידות סמך עירוניות, תאגידים, יחידות הניהול העצמי.