היחידה לאיכות הסביבה אחראית לטיפול במפגעים סביבתיים, כגון: רעש, ריח, שפכים, זיהום אוויר, קרינה, אסבסט וכו'. ביחידה מתקבלות כ-300 פניות ציבור בשנה בנושאים סביבתיים שונים. 

היחידה אחראית בין השאר לנושאים הבאים: 

  • ביצוע סיורים וביקורות במוקדי מפגעים סביבתיים.
  • ניטור מוקדי דגירה של יתושים.
  • העברת תנאים לעסקים/גופים שונים/תושבים היוצרים מפגעים בהתאם לפניות ציבור.
  • פיקוח, בקרה ואכיפה של תנאי איכות הסביבה מול יוצרי מפגעים.
  • מתן מידע לציבור בנושא מטרדים ומפגעים סביבתיים.

 לטיפול בפניות ניתן לפנות למוקד העירוני בטלפון 106 או ליחידה לאיכות הסביבה - 09-9548640/9578305.