תכנית "קהילה נגישה" - תכנית לשילוב חברתי ופיסי של אנשים עם מוגבלויות בקהילה. כוללת מגוון תכניות הסברה ופיתוח וארועי חשיפה עירוניים, ולה צוות פעילים רחב המייצג את מגוון המוגבלויות.

  • קבוצת מנהיגות להורים לילדים מיוחדים - פיתוח תכניות בנושאים שונים, יצוג, זכויות, חוגים לאחים, מועדון חברתי לבוגרים, שילוב בחינוך, הרצאות להורים ועוד.
  • מועדון "מתראים" - מועדון חברתי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קלה המתגוררים בקהילה.
  • מועדון החרשים "השרון" - מועדון חברתי אזורי לאנשים עם חרשות.

כיצד היית מגדיר את מגבלתך/מגבלת ילדך? (חובה) שדה חובה

במידה ואתה ממלא את השאלון עבור ילדך, באיזו מסגרת הוא נמצא? (חובה) שדה חובה

מהו הצורך המרכזי שלך/של ילדך? (חובה) שדה חובה

בהרצליה מופעלות תכניות מגוונות לאנשים עם מוגבלות: תכניות פנאי, חינוך, תנועות נוער, מועדונים חברתיים, חוגים וכיו"ב. באיזו מידה אתה מכיר את התכניות העירוניות לאנשים עם מוגבלות? (חובה) שדה חובה

האם אתה צורך פעילות פנאי קבועה? (חובה) שדה חובה

באיזו מסגרת אתה צורך פעילות פנאי? (חובה) שדה חובה

ציין את הפעילויות בהן תרצה להיעזר. פרט מה הן? (חובה) שדה חובה

האם היית רוצה להצטרף לקבוצת פעילים קהילתיים בתחום הנכויות? (חובה) שדה חובה

באיזה אופן אתה מקבל מידע על אירועים ותכניות? (חובה) שדה חובה