תכנית "קהילה נגישה" - תכנית לשילוב חברתי ופיסי של אנשים עם מוגבלויות בקהילה. כוללת מגוון תכניות הסברה ופיתוח וארועי חשיפה עירוניים, ולה צוות פעילים רחב המייצג את מגוון המוגבלויות.

  • קבוצת מנהיגות להורים לילדים מיוחדים - פיתוח תכניות בנושאים שונים, יצוג, זכויות, חוגים לאחים, מועדון חברתי לבוגרים, שילוב בחינוך, הרצאות להורים ועוד.
  • מועדון "מתראים" - מועדון חברתי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קלה המתגוררים בקהילה.
  • מועדון החרשים "השרון" - מועדון חברתי אזורי לאנשים עם חרשות.

כיצד היית מגדיר את מגבלתך/מגבלת ילדך? * שדה חובה

במידה ואתה ממלא את השאלון עבור ילדך, באיזו מסגרת הוא נמצא? * שדה חובה

מהו הצורך המרכזי שלך/של ילדך? * שדה חובה

בהרצליה מופעלות תכניות מגוונות לאנשים עם מוגבלות: תכניות פנאי, חינוך, תנועות נוער, מועדונים חברתיים, חוגים וכיו"ב. באיזו מידה אתה מכיר את התכניות העירוניות לאנשים עם מוגבלות? * שדה חובה

האם אתה צורך פעילות פנאי קבועה? * שדה חובה

באיזו מסגרת אתה צורך פעילות פנאי? * שדה חובה

ציין את הפעילויות בהן תרצה להיעזר. פרט מה הן? * שדה חובה

האם היית רוצה להצטרף לקבוצת פעילים קהילתיים בתחום הנכויות? * שדה חובה

באיזה אופן אתה מקבל מידע על אירועים ותכניות? * שדה חובה