עיריית הרצליה - מפגשי שיתוף ציבור - תכנית מתאר הר/2530 


16-17.7.2019
עיריית הרצליה קיימה ב-16 וב-17 לחודש יולי 2019 שני כינוסים להצגת תכנית המתאר המעודכנת לתושבי העיר. הכינוסים התקיימו בבניין העירייה. במבואה העירייה הציגה תערוכת תמונות מתהליך שיתוף הציבור ועדכון תכנית המתאר, המתקיימים מעל לשנה וחצי. בכינוסים השתתפו כ-160 תושבים. במהלך הכינוסים, התכנית הוצגה לתושבים במליאה, והתאפשר לתושבים לשבת עם צוות התכנון ובעלי מקצוע של העירייה, לקבל מענה מקצועי בלתי אמצעי, בארבעה שולחנות על-פי הנושאים הכלליים הבאים: עיצוב עירוני, מתחמי תכנון, תחבורה ונוף.


17.2.2019


27.11.2018


20.11.2018


14.11.2018


13.11.2018


6.11.2018


22.10.2018


16.10.2018


10.10.2018


5.9.2018


21.5.2018


16.5.2018


15.5.2018


13.5.2018


9.5.2018


7.5.2018


1.5.2018


25.4.2018


23.4.2018


16.4.2018


10.4.2018


27.3.2018


25.3.2018


22.3.2018


21.3.2108


14.3.2018


11.3.2018


5.3.2018