סנסורים בפארק הרצליה


סנסורים בפארק הרצליה

רוצים לבלות בפארק הרצליה? מעכשיו תוכלו לבדוק בזמן אמת את מדדי איכות הסביב (טמפרטורה, לחות האוויר, זיהום האוויר, חלקיקי חומר, רעש, ועוד) בזכות מיזם חדש וייחודי של עיריית הרצליה.-

הרצליה היא העיר הראשונה בארץ שמספקת שירות זה לתושביה. העירייה התקינה בפארק הרצליה סנסורים (חיישנים) אשר יספקו לתושבים מידע בזמן אמת על מדדי איכות הסביבה. להלן מדדי איכות הסביבה, הנפוצים לאיכות אוויר, עקב השפעותיהם הבריאותיות הרחבות. הסנסור ממוקם בפארק הרצליה. 

פירוט המדדים:

  • לחות אוויר – לחות יחסית באוויר, כלומר שיעור מקסימלי של כמות אדי מים באוויר (בדרך כלל תלוי טמפרטורה).
  • זיהום אוויר (אוזון)גז   רעילבעל ריח חריף הגורם לקשיי נשימה ולגירויים שונים
  • חלקיקי חומר (Particulate Matter – PM) – שברים קטנים של חומר נוזלי או מוצק הנמצאים בגז או נוזל:
    • המונח PM10 מתאר את כמות החומר החלקיקי שקוטרו האירודינמי הוא קטן מ-10 מיקרומטר.
    • המונחPM2.5  מתאר את כמות החומר החלקיקי שקוטרו האירודינמי הוא קטן מ-2.5 מיקרומטר.
    • המונחPM2.5  מתאר את כמות החומר החלקיקי שקוטרו האירודינמי הוא קטן מ-2.5 מיקרומטר.

ככל שהחלקיק גדול יותר, כך סכנתו פוחתת כיוון שהוא בעל סיכוי גדול יותר להיתפס על ידי האף או הגרון ולהיפלט בנשימה על ידי שיעול או להיבלע.

לצורך צפייה ממוקדת בטווח זמן קטן יותר, סמנו עם העכבר את המקטע הרצוי על ידי לחיצה וגרירת העכבר.

* כל האמור באתר זה הינו מידע כללי בלבד. אין לראות בו שום ייעוץ; אין להסתמך עליו והוא אינו מתיימר להחליף ייעוץ מקצועי או/ו נתונים ואינו מיועד לשמש אסמכתא לכל עניין שהוא. עיריית הרצליה לא תישא בכל אחריות וכל נזק בכל מין וסוג שהוא, אשר ייגרם למשתמש או צד שלישי במישרין או עקיפין עקב השימוש באתר ו/או המידע המפורט בו.  


פירוט המדדים: