*פארק הרצליה

פארק הרצליה

סטטוס

שלב א'1 - הקמת הגשר

בוצע

שלב א' + תכנית עבודות עפר מפורטת ב'

יסתיים בחציון ב' 2019

היתר פארק שלב ב'

יוכנס לוועדה במרץ 2019

מכרז להשלמת פארק שלב ב'

מוכנית למכרז – מרץ 2019

ביצוע – מאי 2019

*הסטת נחל גלילות

הסטת נחל גלילות

סטטוס

תכנית ותוואי

אושר ובוצע

מעברי מים

בוצעו 5 מעברים בתוואי

אישור שר החקלאות להסטת הנחל

בתהליך (ועדה המחוזית,מליאת רשות הניקוז)

*תשתיות גליל ים ב

תשתיות גליל ים ב'

סטטוס

ביצוע עבודות עפר, תשתיות ניקוז, ביוב, מים וסלילת תשתית אספלטית

סיום משוער מאי 2019

מסירת מגרשים ליזמים

בוצע, למעט סלע איסתא

מכרז להשלמת תשתיות עיליות

פרסום אפריל 2019

משך ביצוע 24 ח'

גשר להולכי רגל

בחירת אדריכל


מפת החניונים

מפת החניונים