כללי

עיריית הרצליה, באמצעות פקחי אגף שאיפ"ה, מטפלת בהשלכות פסולת ברשות הרבים בתחום העיר הרצליה. 

להלן פירוט מקרי השלכות הפסולת ברשות הרבים, שתועדו על ידי פקחי העירייה. 
כל המקרים המתועדים בטבלה קיבלו קנסות כספיים בהיקפים גבוהים.

פירוט דוחות שניתנו עי מפקח איכות הסביבה

למידע נוסף בנושא פסולת ומחזור לחץ כאן.


אסבסט

השלכת פסולת אסבסט ברשות הרבים

כל פסולת אסבסט בעיר מטופלת על ידי העירייה באמצעות קבלן מורשה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. במידה ונמצאת פסולת אסבסט בשטחים הפתוחים, פועלת העירייה לאתר את המשליכים או את בעלי השטח על מנת לטפל במפגע. כך למשל הוציאה העירייה צו ניקוי למנהל מקרקעי ישראל לניקוי השטח באחריותה.


פסולת בית מטבחיים

השלכת פסולת בין חוף הצוק וחוף הנפרד - תיאור מקרה וטיפול (19.8.13)