קהילה ואירועים


שכונת גליל ים החדשה הינה שכונה קהילתית מודרנית. התושבים החדשים נכנסים לא רק לבית חדש אלא גם יהוו חלק מקהילה גדולה ואיכותית של משפחות צעירות. פיתוח הקהילה ייעשה ע"י תושבים פעילים, בליווי רכז/ת קהילה מטעם העירייה, אשר יקבלו תמיכה ליוזמות הקהילתיות שלהם. הפעילות הקהילתית תשקף את ייחודיות קהילת גליל ים ותייצר מסורת של יוזמות ואירועים קהילתיים.

הקהילה תייצר כמה שיותר שיתופי פעולה עם כל הגופים בשכונה כגון: גני הילדים, בתי הספר, מתנ"ס ועסקים. הקהילה תתחבר עם קהילות שונות הקיימות כיום בעיר תוך שימת דגש על אוכלוסיות מודרות ומוחלשות וחיבורן לקהילה.

ככלל, יושם דגש על ערך הנתינה והערבות ההדדית כחוזקה של הקהילה.

עיריית הרצליה רואה בעשייה הקהילתית התואמת לצרכי התושב כמשימה מרכזית וחשובה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת הקהילה חגית רייכל: 09-9738111,  [email protected]