היחידה לטיפול באדם המצוי על הספקטרום האוטיסטי

ביחידה זו העובדות הסוציאליות מלוות משפחות החל מרגע ההבנה שעלה חשד לכך שבן משפחתם מתמודד עם לקות תקשורת.

הסיוע ניתן בתחומים הבאים:

  • מיצוי זכויות.
  • אבחונים.
  • איתור מסגרת תעסוקתית ודיור מתאימים.
  • מענה רגשי ומקצועי.
  • תחום הפנאי והחברה.

כחלק מכך מסייעות בהכרה בשרות, מיצוי זכויות, אבחונים נוספים ועוד.


היחידה לשיקום 

ביחידה זו העובדות הסוציאליות מלוות את האדם עם הלקות ומשפחתו לאורך כל שלבי החיים ובהתאם לצרכים המשתנים.

היחידה נותנת מענה לילדים ובוגרים עם לקות חושית ופיסית וכן אנשים עם אינטליגנציה גבולית. העובדות מלוות את האדם ומשפחתו בהסתגלות והתמודדות עם הלקות, בסיוע לשיפור המיומנויות התפקודיות (כגון:מעון יום שקומי, הדרכה שקומית), פיתוח הזדמנויות ואפשרויות בתחום החברתי והפנאי, שיקום במסגרות דיור ותעסוקה (אבחון תעסוקתי, הכשרה מקצועית, ושרותי תעסוקה מוגנת ונתמכת) מותאמות ומצוי זכויות.

לאורך כל הדרך העובדות הסוציאליות כאן על מנת לתת מענה רגשי ומקצועי ולסייע בהתאם לצורך.


תחום שיקום