מח' צעירים

מנהלת מדור הכנה לצה"ל:
גב' דרורה יהוד 
09-9705237