צרו קשר - חיילות וחיילים לקראת גיוס

מנהלת מדור הכנה לצה"ל:
גב' דרורה יהוד 
09-9705237