מח' צעירים


מנהל מחלקה:
מר אהרון גורל
09-9705237

מנהלת מדור הכנה לצה"ל:
גב' דרורה יהוד 
09-9705237