קרוב תוצג תחזית ישיבות ועדת הכספים, בראשות מר משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר ועדת הכספים, לשנת 2019:
 

 מס' ישיבה   תאריך   יום    שעה  הערות  מועצה 19 
 1 01.01.2019    שלישי 16:00     15.01.2019 
 2 03.02.2019   ראשון 16:00      19.02.2019 
 3 24.02.2019     ראשון  16:00      12.03.2019 
 4 24.03.2019  ראשון  16:00      09.04.2019 
 5 28.04.2019 ראשון  16:00   הישיבה בוטלה 14.05.2019 
 6 19.05.2019  ראשון  16:00  צו המיסים - ארנונה   11.06.2019 - ישיבה שלא מן המניין (צו המיסים - ארנונה) + ישיבה מן המניין ברצף.
 7 07.07.2019 ראשון  16:00    23.07.2019 
 8 04.08.2019  ראשון 16:00    20.8.2019  
אפשרות לפגרה
 9 01.09.2019  ראשון  16:00    17.09.2019 
אפשרות לפגרה
 10 22.09.2019 ראשון  16:00 **תקופת חגים** 29.10.2019   
ישיבה מן המניין + שלא מן המניין  דו"ח מבקר העירייה והמלצות
 11 03.11.2019 ראשון   ראשון    אישור תקציב הרגיל ותקציב בלתי רגיל 20.11.2019
מן המניין + שלא מן המניין (בנושא התקציב).

 

לתשומת לבכם: 
במהלך השנה יתכנו שינויים כתוצאה מאילוצים שלא ניתן לחזותם מראש. 
יש לוודא כשבוע לפני מועד הישיבה באם לא חל שינוי.


לצפייה בפרוטוקולים משנת 2019 לחץ כאן.

לצפייה בכל פרוטוקולי הוועדה לחץ כאן.