שלום רב, לפניכם מכרזי כח אדם של עיריית הרצליה. 

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב חוזר לאגף משאבי אנוש - רח' בן גוריון 22 ('שער העיר'), הרצליה. 
ניתן לשלוח לפקס' 09-9529143 או לשלוח בדוא"ל: michrazim@herzliya.muni.il בציון מספר ושם מכרז.

לבירורים ניתן לפנות לאגף משאבי אנוש בטלפון - 09-9529228.
לרשימת נציגי הציבור המשתתפים בוועדות הבחינה - לחצו כאן לטופס מונגש | לחצו כאן לטופס סרוק

סיימתם לעיין בכל מודעות מכרזי כוח אדם? מצויין!
כעת אתם מוזמנים לצפות במשרות נוספות בדף 
'מודעות דרושים' (ללא מכרז)

מס המכרז שם המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
259/2022 דרוש/ה: מנהל/ת אגף חינוך מיוחד ופרט 18/11/2022 23/11/2022
261/2022 דרוש/ה: מרכז/ת נושא טיפול בהתעללות והזנחת אזרחים ותיקים 18/11/2022 01/12/2022
272/2022 דרוש/ה: מדריך/ה - ראש צוות משפחות וילדים 15/11/2022 28/11/2022
273/2022 דרוש/ה: מרכז/ת מועדונית - גילאי בי"ס יסודי (כיתות א'-ב') 15/11/2022 28/11/2022
274/2022 דרוש/ה: מרכז/ת נושא ועדת תכנון, טיפול והערכה 15/11/2022 28/11/2022
275/2022 דרוש/ה: מדריך/כה – ראש צוות שיקום 15/11/2022 28/11/2022
279/2022 דרוש/ה: קצין/ת ביטחון מוסדות חינוך (קב"ט מוס"ח) 15/11/2022 28/11/2022
260/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור תהליכים ובקרה במחלקת כ"א 11/11/2022 24/11/2022
254/2022 דרוש/ה: ממלא/ת מקום מזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/ית - בי"ס תיכון "הנדסאים" 11/11/2022 24/11/2022
268/2022 דרוש/ה: בודק/ת בקשות להיתרי בניה בתחום רישוי עסקים 11/11/2022 24/11/2022
253/2022 דרוש/ה: טכנאי/ת מעבדות וסדנאות טכנולוגיות 11/11/2022 24/11/2022
270/2022 דרוש/ה: כלכלן/ית בחשבות במינהל תפעול 11/11/2022 24/11/2022
231/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת ארגון והתקשרויות 08/11/2022 21/11/2022
263/2022 דרוש/ה: ספרן/נית אחראי/ת נושא השאלה בספריה העירונית 08/11/2022 21/11/2022
264/2022 דרוש/ה: מנהל/ת ספריה - סניף נווה - ישראל 08/11/2022 21/11/2022
265/2022 דרוש/ה: מנהל/ת ספריה - סניף נוף - ים 08/11/2022 21/11/2022
259/2022 דרוש/ה: מנהל/ת אגף חינוך מיוחד ופרט 04/11/2022 17/11/2022
260/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור תהליכים ובקרה במחלקת כ"א 04/11/2022 11/11/2022
261/2022 דרוש/ה: מרכז/ת נושא טיפול בהתעללות והזנחת אזרחים ותיקים 04/11/2022 17/11/2022
267/2022 דרוש/ה: מזכיר/ה משני/ת בבי"ס יסודי ממלכתי "אלון" 04/11/2022 17/11/2022
234/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת תחזוקת מוסדות עירוניים 01/11/2022 14/11/2022
235/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך 01/11/2022 14/11/2022
258/2022 דרוש/ה: מזכיר/ת מחלקת ארגון ותיאום 01/11/2022 14/11/2022
255/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור ספקים ובנקים (2 משרות) 01/11/2022 14/11/2022
257/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור תשלומים 01/11/2022 14/11/2022
236/2022 מנהל/ת מדור פיקוח היתרי עבודות תשתית והסדרי תנועה זמניים 27/10/2022 09/11/2022
252/2022 דרוש/ה: מתאם/ת מחשוב בית-ספרי – בי"ס חט"ב "יד-גיורא" 25/10/2022 07/11/2022
247/2022 מפקח/ת תברואה רובעי/ת 25/10/2022 07/11/2022
251/2022 דרוש/ה: מזכיר/ה באגף שירות, ארגון ומינהל 25/10/2022 07/11/2022
249/2022 דרוש/ה: בודק/ת תכניות במחלקת מבני חינוך וציבור 25/10/2022 07/11/2022
250/2022 דרוש/ה: בודק/ת תכניות במחלקה לפיתוח סביבתי 25/10/2022 07/11/2022
238/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת ספקים 25/10/2022 31/10/2022
232/2022 אחראי/ת משק ותחזוקה בבי"ס יסודי "ויצמן" 25/10/2022 07/11/2022
241/2022 מנהל/ת מחלקת תחבורה ציבורית ותחבורה בת קיימא ברשות המקומית 25/10/2022 07/11/2022
246/2022 דרוש/ה: מזכיר/ת האגף לשירותים חברתיים 21/10/2022 03/11/2022
244/2022 דרוש/ה: סגן/ית מנהל אגף פרויקטים ומנהל/ת המחלקה לתכנון רב שנתי 20/10/2022 26/10/2022
236/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור פיקוח היתרי עבודות תשתית והסדרי תנועה זמניים 07/10/2022 26/10/2022
242/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת אחזקת כבישים 07/10/2022 26/10/2022
243/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת תכנון מטרופוליני וארצי במינהל הנדסה 07/10/2022 26/10/2022
237/2022 דרוש/ה: אחראי/ת משק ותחזוקה – מרכז המדעים הרצליה 03/10/2022 24/10/2022
232/2022 דרוש/ה: אחראי/ת משק ותחזוקה בבי"ס יסודי "ויצמן" 03/10/2022 24/10/2022
239/2022 דרוש/ה: מזכיר/ה באגף חינוך וערכים 03/10/2022 24/10/2022
240/2022 דרוש/ה: פקח/ית מסייע/ת במערך הפיקוח העירוני ("שיטור עירוני") 03/10/2022 24/10/2022
238/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת ספקים 03/10/2022 24/10/2022
241/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת תחבורה ציבורית ותחבורה בת קיימא ברשות המקומית 03/10/2022 24/10/2022
186/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת התקשרויות חוזיות 03/10/2022 24/10/2022
230/2022 דרוש/ה: מנהל/ת חשבונות בבי"ס תיכון "הראשונים " 20/09/2022 03/10/2022
233/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת תהליכי מטה 19/09/2022 27/09/2022
218/2022 דרוש/ ה: אחראי/ת נושא ועדי בתים 13/09/2022 29/09/2022
217/2022 דרוש/ה: מזכיר/ה בלשכת מהנדסת העיר 13/09/2022 29/09/2022
216/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת חשבות אגף תפעול וחשבות (במינהל הנדסה) 13/09/2022 29/09/2022
215/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור מחשוב חינוך 13/09/2022 29/09/2022
228/2022 ספרן/ית לספריית בי"ס יסודי "יצחק שמיר" 09/09/2022 22/09/2022
229/2022 ספרן/ית לספריית בי"ס יסודי "נעמי שמר" 09/09/2022 22/09/2022
223/2022 מפקחי ניקיון 06/09/2022 19/09/2022
221/2022 ספרן/ית לספריית בי"ס יסודי "אלון" 06/09/2022 19/09/2022
220/2022 מנהל/ת מדור מדיניות והיערכות אקלימית 06/09/2022 19/09/2022
219/2022 מנהל/ת מדור השקייה 06/09/2022 19/09/2022
201/2022 דרוש/ה: מזכיר/ת האגף לשירותים חברתיים 30/08/2022 12/09/2022
213/2022 דרוש/ה: לבורנט/ית לבי"ס תיכון "היובל" 30/08/2022 12/09/2022
212/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור מל"ח פס"ח 30/08/2022 12/09/2022
208/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת אחזקת כבישים 30/08/2022 12/09/2022
203/2022 דרוש/ה: קצין/ת ביטחון מוסדות חינוך (קב"ט מוס"ח) 26/08/2022 08/09/2022
198/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת אכיפה מינהלית 19/08/2022 01/09/2022
182/2022 דרוש/ה: ספרן/ית בספריה העירונית 17/08/2022 30/08/2022
192/2022 דרוש/ה: ספרן/ית לספריית בי"ס יסודי רמב"ם 17/08/2022 30/08/2022
191/2022 דרוש/ה: מנהל/ת ספריה - סניף נוף - ים 17/08/2022 30/08/2022
185/2022 דרוש/ה: מנהל/ת ספריה - סניף נווה - ישראל 17/08/2022 30/08/2022
181/2022 דרוש/ה: ספרן/נית אחראי/ת נושא השאלה בספריה העירונית 17/08/2022 30/08/2022
197/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת תהליכי מטה 17/08/2022 23/08/2022
161/2022 דרוש/ה: מנהל/ת אגף הספורט 15/08/2022 05/09/2022
195/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת ספקים 15/08/2022 28/08/2022
160/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת פרויקטים ומערך תכנון אזורי במנהל הנדסה 12/08/2022 25/08/2022
177/2022 דרוש/ה: מתאם/ת מחשוב בית-ספרי – בי"ס חט"ב "יד-גיורא" 09/08/2022 22/08/2022
194/2022 דרוש/ה: תובע/ת לתביעה העירונית 09/08/2022 22/08/2022
189/2022 דרוש/ה: מנהל/ת אולם ספורט "יצחק שמיר" 09/08/2022 22/08/2022
190/2022 דרוש/ ה: אחראי/ת משק ותחזוקה באולמות ספורט "נעמי שמר", "יצחק שמיר" (2 משרות) 09/08/2022 22/08/2022
183/2022 דרוש/ה: ספרן/ית לספריית בי"ס יסודי "יצחק שמיר" 05/08/2022 18/08/2022
187/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מרכז נגה (מרכז העשרה תרבות ושיח) 05/08/2022 18/08/2022
179/2022 דרוש/ה: חשב/ת שכר 02/08/2022 15/08/2022
124/2022 דרוש/ה: מזכיר/ה באגף שירות, ארגון ומינהל 22/07/2022 04/08/2022
176/2022 דרוש/ה: מרכז/ת נושא ועדת תכנון, טיפול והערכה 22/07/2022 04/08/2022
169/2022 דרושים : ממלאי מקום פסיכולוגים חינוכיים 22/07/2022 04/08/2022
170/2022 דרושים: ממלאי מקום פסיכולוגים התפתחותיים 22/07/2022 04/08/2022
183/2022 דרוש/ה: ספרן/ית לספריית בי"ס יסודי "יצחק שמיר" 22/07/2022 04/08/2022
184/2022 דרוש/ה: ספרן/ית לספריית בי"ס יסודי "נעמי שמר" 22/07/2022 04/08/2022
167/2022 דרושים: פקחים עירוניים 19/07/2022 01/08/2022
180/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור מל"ח פס"ח 19/07/2022 01/08/2022
168/2022 דרוש/ה: מזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/ית בי"ס יסודי בניהול עצמי - "יצחק שמיר" 15/07/2022 28/07/2022
175/2022 דרוש/ ה: עו"ס קהילתי/ת אלימות במשפחה 15/07/2022 28/07/2022
178/2022 דרוש/ה: אחראי/ת נושא תחום בתי ספר יסודיים 15/07/2022 28/07/2022
151/2022 דרוש/ה: מזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/ית בי"ס יסודי בניהול עצמי – "נעמי שמר" 12/07/2022 25/07/2022
166/2022 דרוש/ה: ראש/ת מינהל נשים ומגדר 12/07/2022 25/07/2022
171/2022 דרוש/ ה: פקח/ית שילוט 12/07/2022 25/07/2022
172/2022 דרוש/ה: מזכיר/ת מחלקת רישוי עסקים 12/07/2022 25/07/2022
163/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור שכר 05/07/2022 18/07/2022
165/2022 דרוש/ה: עובד/ת מינהל וזכאות 05/07/2022 18/07/2022
162/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור תחזוקת מבנים עירוניים 05/07/2022 18/07/2022
154/2022 דרוש/ה: עו"ס לתחום נכויות ושיקום 22/06/2022 28/06/2022
155/2022 דרוש/ה: מרכז/ת מועדונית לגיל הרך 21/06/2022 04/07/2022
156/2022 דרוש/ה: מרכז/ת מועדונית- גילאי בי"ס יסודי )כיתות א'-ב'( 21/06/2022 04/07/2022
150/2022 דרוש/ה: בודק/ת תכניות נושאי/ת במחלקת תנועה 21/06/2022 04/07/2022
152/2022 דרוש/ה: ממלא/ת מקום סגן/ית מנהלת מחלקת התנדבות 21/06/2022 04/07/2022
149/2022 דרוש/ה: אחראי/ת משק ותחזוקה באולם ספורט "הראשונים" 21/06/2022 04/07/2022
141/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת משפחות בהתמחות נכות ושיקום 21/06/2022 04/07/2022
130/2022 דרוש/ה: מלווה עולים (פרויקטור/ית) לקליטת עלייה מאוקראינה ו האזור 17/06/2022 30/06/2022
118/2022 דרוש/ה: מידען/ית תכנוני/ת 17/06/2022 30/06/2022
133/2022 דרוש/ה: אחראי/ת נושא ריכוז ובקרת תהליכי בינוי ופיתוח מוסדות חינוך 17/06/2022 30/06/2022
144/2022 דרושים: מפקחי רישוי עסקים (2 משרות) 17/06/2022 30/06/2022
132/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור יועצים 10/06/2022 26/06/2022
114/2022 דרוש/ה: ספרן/ית בספריה העירונית (2 משרות) 10/06/2022 23/06/2022
147/2022 דרוש/ה: מזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/ית בי"ס בניהול עצמי - "בית הספר הדמוקרטי" 10/06/2022 23/06/2022
143/2022 דרוש/ה: מזכיר/ת מחלקת רישוי עסקים 07/06/2022 20/06/2022
128/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור דיווח ובקרה 07/06/2022 20/06/2022
142/2022 דרוש/ה: מזכיר/ת מחלקת חשמל ומאור רחובות 07/06/2022 20/06/2022
140/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור מידע דיגיטלי 07/06/2022 20/06/2022
136/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור השקיה 07/06/2022 20/06/2022
145/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת חשבות מינהל כללי 01/06/2022 08/06/2022
146/2022 דרוש/ה: תובע/ת לתביעה העירונית 01/06/2022 15/06/2022
129/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת חשבות שכר 27/05/2022 10/06/2022
123/2022 דרוש/ה: בודק/ת תכניות במחלקת תכנון עיר 27/05/2022 10/06/2022
127/2022 דרושים: חשבי שכר 27/05/2022 10/06/2022
134/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור חינוך לגילאי 3-0 27/05/2022 10/06/2022
122/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת חשבות אגף תפעול וחשבות 24/05/2022 08/06/2022
119/2022 דרוש/ה: מזכיר/ת תלמידים ופדגוגיה בחט"ב "הנגיד" 16/05/2022 30/05/2022
121/2022 דרוש/ה: אחראי/ת נושא תחום בתי ספר יסודיים 16/05/2022 30/05/2022
111/2022 דרוש/ה: מנהל/ת המרכז להוראה מתקנת הרצליה (מרכז מ.ט.ר.ה) 13/05/2022 29/05/2022
115/2022 דרוש/ה: ספרן/נית לספריית בי"ס יסודי רמב"ם 13/05/2022 29/05/2022
116/2022 דרוש/ה: אחראי/ת נושא תחום הדברה וביקורת קבלנים 13/05/2022 29/05/2022
117/2022 דרוש/ה: מזכיר/ה במחלקת תחזוקה ובינוי 13/05/2022 29/05/2022
120/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור גינון וסביבה 13/05/2022 29/05/2022
113/2022 דרוש/ ה: אחראי/ת משק ותחזוקה באולם ספורט "היובל" 11/05/2022 25/05/2022
97/2022 דרוש/ה: מנהל/ת אולם ספורט " הנגיד" 11/05/2022 25/05/2022
102/2022 דרוש/ה: מדריך/כה חינוכי/ת-טיפולי/ת - בית חם לנערות במצבי סיכון ובמצוקה 09/05/2022 23/05/2022
108/2022 דרוש/ה: סגן/ית מנהלת מחלקת משפחות, ילדים ונוצ"ץ 09/05/2022 23/05/2022
110/2022 דרוש/ה: ממלא/ת מקום סגן/ית מנהלת מחלקת התנדבות 09/05/2022 23/05/2022
106/2022 דרוש/ה: מפקח/ת ניקיון 09/05/2022 23/05/2022
98/2022 דרוש/ה: מתאם/ת מחשוב בית-ספרי – בי"ס תיכון "חדש" 01/05/2022 15/05/2022
104/2022 בודק/ת תכניות נושאי/ת בתחום התנועה ומקדם/ת התחבורה הציבורית ברשות המקומית 15/04/2022 04/05/2022
מס' 103/2022 דרוש/ה: קצין/ת ביטחון מוסדות חינוך(קב"ט מוס"ח) 14/04/2022 03/05/2022
99/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת חשבות מינהל כללי 12/04/2022 01/05/2022
100/2022 דרוש/ה: אחראי/ת נושא בתחום התנהלות כלכלית נכונה 12/04/2022 01/05/2022
101/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת פרט ומשפחה 12/04/2022 01/05/2022
88/2022 דרושים: מצילי - ים 12/04/2022 01/05/2022
92/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור תנועות נוער וארגוני נוער 08/04/2022 26/04/2022
94/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת אכיפה מינהלית 05/04/2022 21/04/2022
93/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת אחזקת כבישים 05/04/2022 21/04/2022
90/2022 דרוש/ה: מדריך/ה למועדונית - גילאי בי"ס יסודי 05/04/2022 21/04/2022
89/2022 דרוש/ה: מזכיר/ת אגף נכסים וביטוח 05/04/2022 21/04/2022
96/2022 דרוש/ה: פקח/ית מסייע/ת במערך הפיקוח העירוני ("שיטור עירוני") 05/04/2022 21/04/2022
79/2022 דרוש/ה: רכז/ת לגיל הרך 23/03/2022 05/04/2022
80/2022 דרוש/ה: סגן/ית מנהל מחלקת אבטחת מידע ותקשורת 23/03/2022 05/04/2022
81/2022 דרוש/ה: מזכיר/ת סגן מנהל אגף שפ"ע 23/03/2022 05/04/2022
83/2022 דרוש/ה: פקח/ית סביבתי/ית 23/03/2022 05/04/2022
75/2022 דרושים: פקחים עירוניים במחלקת ביטחון חופים 15/03/2022 28/03/2022
46/2022 דרוש/ה: חשמלאי/ת מוסמך/ת / ראשי/ת 15/03/2022 28/03/2022
67/2022 דרושים: פקחים עירוניים 15/03/2022 28/03/2022
25/2022 דרוש/ה: סגן/ית מנהלת מחלקת משפחות, ילדים ונוצ"ץ 11/03/2022 07/04/2022
72/2022 דרוש/ה: מזכיר/ת מרכז המחוננים והמצטיינים הרצליה 11/03/2022 24/03/2022
76/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור תחזוקת מערכות עירוניות 11/03/2022 24/03/2022
77/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור תחזוקת מבנים עירוניים 11/03/2022 24/03/2022
78/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור פרויקטים במחלקת תחזוקה ובינוי 11/03/2022 24/03/2022
74/2022 דרוש/ה: מנהל/ת המחלקה לצרכים מיוחדים וטיפול פרט 08/03/2022 03/04/2022
66/2022 דרוש/ה: עו"ס לתחום חוק הנוער טיפול והשגחה 08/03/2022 21/03/2022
73/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת תחזוקה ובינוי 08/03/2022 21/03/2022
69/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור התקשרויות חוזיות 08/03/2022 21/03/2022
68/2022 דרוש/ה: עו"ס קשישים 08/03/2022 21/03/2022
58/2022 דרוש/ה: פקח/ית סביבתי/ית 25/02/2022 10/03/2022
11/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור גינון וסביבה 25/02/2022 24/03/2022
05/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור השקייה 25/02/2022 24/03/2022
64/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת פרט ומשפחה 25/02/2022 10/03/2022
49/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת משפחות בהתמחות נכות ושיקום 24/02/2022 09/03/2022
59/2022 דרוש/ה: בודק/ת תכניות בתחום איכות הסביבה 22/02/2022 07/03/2022
60/2022 דרוש/ה: בודק/ת תכניות נושאי/ת מבני חינוך וציבור 22/02/2022 07/03/2022
61/2022 דרוש/ה: כלכלן/ית בחשבות במינהל תפעול 22/02/2022 07/03/2022
37/2022 דרוש/ה: בודק/ת תכניות תנועה 17/02/2022 03/03/2022
28/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת אכיפה מנהלית 15/02/2022 28/02/2022
29/2022 דרוש/ה: אחראי/ת גבייה 15/02/2022 28/02/2022
50/2022 דרושים: מצילי - ים 15/02/2022 28/02/2022
51/2022 דרוש/ה: אחראי/ת נושא לניהול תוכן ברשתות חברתיות 15/02/2022 28/02/2022
53/2022 דרושים: פקחים מסייעים במערך הפיקוח העירוני ("שיטור עירוני") 15/02/2022 28/02/2022
54/2022 דרוש/ה: מזכיר/ה בוועד העובדים 15/02/2022 28/02/2022
45/2022 דרוש/ה: מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובנייה 08/02/2022 21/02/2022
44/2022 דרוש/ה: מידען/נית תכנוני/ת 08/02/2022 21/02/2022
43/2022 דרוש/ה: רכז/ת קהילתי/ת 08/02/2022 21/02/2022
42/2022 דרוש/ה: אחראי/ת משק ותחזוקה בבי"ס יסודי " יצחק נבון" 08/02/2022 21/02/2022
23/2022 דרוש/ה: אחראי/ת משק ותחזוקה - בי"ס חט"ב "בן גוריון" 04/02/2022 17/02/2022
38/2022 דרוש/ה: מזכיר/ה בלשכת מהנדסת העיר 04/02/2022 17/02/2022
26/2022 דרוש/ה: מזכיר/ת אגף חינוך וערכים 01/02/2022 14/02/2022
27/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור תהליכי HR במערכת החינוך העירונית 01/02/2022 14/02/2022
33/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת פרט ומשפחה 01/02/2022 14/02/2022
34/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור התקשרויות חוזיות 01/02/2022 14/02/2022
04/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור תחזוקת מערכות עירוניות 25/01/2022 07/02/2022
16/2022 דרוש/ה: סגן/ית מנהלת אגף תשתיות, תחבורה ותנועה ומנהל/ת מחלקת תנועה 25/01/2022 07/02/2022
18/2022 דרוש/ה: מנהל/ת מדור תחזוקת מבנים עירוניים 25/01/2022 07/02/2022
19/2022 דרוש/ה: רכז/ת לגיל הרך 21/01/2022 03/02/2022
22/2022 דרוש/ה: סגן/ית מנהל מחלקת אבטחת מידע ותקשורת 21/01/2022 03/02/2022
17/2022 דרוש/ה: אחראי/ת נושא בתחום התנהלות כלכלית נכונה 18/01/2022 31/01/2022
20/2022 דרושים: פקחים עירוניים 18/01/2022 31/01/2022
15/2022 דרוש/ה: רכז/ת אוכלוסייה גאה 11/01/2022 07/02/2022
10/2022 דרוש/ה: אחראי/ת נושא תחום חשבות, תיאום ובקרה 11/01/2022 24/01/2022
14/2022 דרוש/ה: לבורנט/ית למעבדת ביולוגיה ומדעי הסביבה 11/01/2022 24/01/2022
02/2022 דרוש/ה: עו"ס לתחום חוק הנוער טיפול והשגחה 07/01/2022 20/01/2022
09/2022 דרוש/ה: שמאי/ת במחלקת השבחה 07/01/2022 20/01/2022
01/2022 דרוש/ה: אחראי/ת נושא כח אדם אוכלוסיות ייחודיות 04/01/2022 17/01/2022
242/2021 דרוש/ה: מזכיר/ת האגף לשירותים חברתיים 31/12/2021 13/01/2022
240/2021 דרוש/ה: טכנאי/ת מעבדות וסדנאות טכנולוגיות 31/12/2021 13/01/2022
239/2021 דרוש/ה: ספרן/ית לספריית בי"ס יסודי "לב - טוב" 31/12/2021 13/01/2022
236/2021 דרוש/ה: מתאם/ת מחשוב בית-ספרי - בי"ס תיכון "אחיה" 31/12/2021 13/01/2022
243/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת ניהול, מעקב ובקרת התקשרויות 31/12/2021 13/01/2022
241/2021 דרוש/ה: מדריך/כה - ראש צוות שיקום 28/12/2021 10/01/2022
230/2021 דרוש/ה: סגן/ית מנהל המחלקה לתכנון רב שנתי, תחום מחקר 28/12/2021 24/01/2022
233/2021 דרוש/ה: מפקח/ת ארנונה 24/12/2021 06/01/2022
238/2021 דרוש/ה: מידען/נית תכנוני/ת 24/12/2021 06/01/2022
229/2021 דרוש/ה: עו"ס קשישים (2 משרות) 24/12/2021 06/01/2022
234/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת חקר נתונים 24/12/2021 20/01/2022
235/2021 דרושים: אחראי/ת משק ותחזוקה בבי"ס יסודי "הנדיב" 24/12/2021 06/01/2022
204/2021 דרוש/ה: עובד/ת בריאות סביבה 21/12/2021 03/01/2022
231/2021 דרוש/ה: בודק/ת תכניות במחלקה לפיתוח סביבתי 21/12/2021 03/01/2022
222/2021 דרוש/ה: סגן/נית מנהל/ת אגף לתפעול וחשבות 17/12/2021 30/12/2021
228/2021 דרוש/ה: דיאטן/נית עירוני/ת 17/12/2021 13/01/2022
227/2021 דרוש/ה: מזכיר/ה בלשכת מנכ"ל העירייה 17/12/2021 30/12/2021
218/2021 דרוש/ה: עו"ס לחוק נוער, טיפול והשגחה ועו"ס נוצ"ץ (נוער, צעירות וצעירים) - משרה אחת 10/12/2021 23/12/2021
223/2021 דרוש/ה: מפקח/ת רישוי עסקים 10/12/2021 23/12/2021
215/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מדור גביית היטלי השבחה 30/11/2021 13/12/2021
217/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מדור חוזים והתקשרויות 26/11/2021 09/12/2021
214/2021 דרוש/ה: שמאי/ת במחלקת השבחה 26/11/2021 09/12/2021
220/2021 דרוש/ה: מנהל/ת אגף שכר 26/11/2021 09/12/2021
208/2021 דרוש/ה: מנהל/ת המחלקה לחינוך הגיל הרך 16/11/2021 29/11/2021
212/2021 דרוש/ה: מזכיר/ה ראשי/ת - בי"ס "נתיב" 16/11/2021 29/11/2021
213/2021 דרוש/ה: מזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/נית בי"ס בניהול עצמי - "בית הספר הדמוקרטי" 16/11/2021 29/11/2021
206/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מדור קיימות 16/11/2021 29/11/2021
202/2021 דרוש/ה: בודק/ת תכניות בתחום איכות הסביבה 16/11/2021 29/11/2021
211/2021 דרוש/ה: מזכיר/ה במחלקת תחזוקה ובינוי (2 משרות) 16/11/2021 29/11/2021
207/2021 דרושים: חשבי שכר 05/11/2021 18/11/2021
189/2021 דרוש/ה: מזכיר/ה מחלקת מיזמים, תהליכים ומעקב 05/11/2021 18/11/2021
200/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מדור פיתוח קהילה בשכונת גליל-ים 05/11/2021 18/11/2021
196/2021 דרוש/ה: מרכז/ת נושא טיפול בהתעללות והזנחת אזרחים ותיקים 05/11/2021 18/11/2021
205/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מדור תשלומים 02/11/2021 15/11/2021
161/2021 דרוש/ה: מזכיר/ה למסגרות היול"א (יום לימודים ארוך) לרישום ולשיבוץ בגני הילדים 02/11/2021 15/11/2021
198/2021 דרוש/ה: אחראי/ת נושא ועדי בתים 02/11/2021 15/11/2021
203/2021 דרוש/ה: אחראי/ת משק ותחזוקה - בי"ס חט"ב "בן - גוריון" 02/11/2021 15/11/2021
197/2021 דרוש/ה: מנהל/ת ספריה - סניף "יד-התשעה" 26/10/2021 08/11/2021
193/2021 דרוש/ה: ממלא/ת מקום עו"ס קשישים 26/10/2021 08/11/2021
194/2021 דרוש/ה: עובד/ת מינהל וזכאות 26/10/2021 08/11/2021
195/2021 דרוש/ה: מפקח/ת תקציבי/ת 26/10/2021 08/11/2021
171/2021 דרוש/ה: ספרן/נית לספריות בתי הספר היסודיים "גליל-ים" והדמוקרטי (משרה אחת) 26/10/2021 08/11/2021
191/2021 דרוש/ה: מנהל/ת לשכת סגנית ראש העיר 22/10/2021 04/11/2021
147/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת חקר נתונים 22/10/2021 04/11/2021
185/2021 דרוש/ה: סגן/ית מנהלת מחלקת רישוי עסקים 22/10/2021 04/11/2021
186/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת השבחה 22/10/2021 04/11/2021
188/2021 דרוש/ה: מפקח/ת רישוי עסקים 22/10/2021 04/11/2021
190/2021 דרוש/ה: בודק/ת תכניות במחלקה לפיתוח סביבתי 22/10/2021 04/11/2021
192/2021 דרוש/ה: מנהל/ת אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי 15/10/2021 28/10/2021
187/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת הדרכה ותקינה 12/10/2021 25/10/2021
179/2021 דרוש/ה: מנהל/ת רשות החופים 12/10/2021 25/10/2021
177/2021 דרושים: מפקחים בכירים (חוקרים) לתכנון ובנייה (3 משרות) 05/10/2021 18/10/2021
184/2021 דרוש/ה: מנהל/ת אגף שכר 05/10/2021 18/10/2021
183/2021 דרוש/ה: דיאטן/נית עירוני/ת 05/10/2021 18/10/2021
182/2021 דרוש/ה: מזכיר/ה בלשכת ראש העיר 05/10/2021 18/10/2021
178/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מדור פרויקטים במחלקת תחזוקה ובינוי 24/09/2021 07/10/2021
176/2021 דרושים: פקחים עירוניים 24/09/2021 07/10/2021
172/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת פיתוח עסקי באזור התעסוקה 17/09/2021 04/10/2021
181/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת מרכז היזמות הטכנולוגי 10/09/2021 29/09/2021
180/2021 דרוש/ה: מזכיר/ת אגף תקשוב ומערכות מידע 06/09/2021 28/09/2021
175/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מדור להשמת והדרכת מערך ההתנדבות 03/09/2021 23/09/2021
170/2021 דרוש/ה: מזכיר/ת מרכז גישור ודיאלוג קהילתי 03/09/2021 23/09/2021
173/2021 דרוש/ה: סגן/נית מנהל מחלקת אבטחת מידע ותקשורת 03/09/2021 23/09/2021
174/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מדור ספקים והזמנות 03/09/2021 23/09/2021
169/2021 דרוש/ה: מפקח/ת ארנונה 31/08/2021 19/09/2021
168/2021 דרוש/ה: אחראי/ת משק ותחזוקה בבי"ס יסודי "ויצמן" 31/08/2021 19/09/2021
167/2021 דרוש/ה: רכז/ת גיוון תעסוקתי והאוכלוסייה הגאה 24/08/2021 09/09/2021
155/2021 דרוש/ה: מזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/נית בי"ס בניהול עצמי - "יוחנני" 24/08/2021 09/09/2021
165/2021 דרוש/ה: מזכיר/ת מרכז המחוננים והמצטיינים הרצליה 24/08/2021 09/09/2021
157/2021 דרושים: חשבי שכר 20/08/2021 02/09/2021
164/2021 דרוש/ה: ממלא/ת מקום עו"ס נוער, צעירות וצעירים (נוצ"ץ) ותכנית "מרחב לקידום תעסוקה" 17/08/2021 30/08/2021
163/2021 דרוש/ה: מזכיר/ת תלמידים ופדגוגיה 17/08/2021 30/08/2021
160/2021 דרושים: ממלאי מקום פסיכולוגים חינוכיים 13/08/2021 26/08/2021
153/2021 דרוש/ה: פקח/ית מסייע/ת במערך הפיקוח העירוני ("שיטור עירוני") 13/08/2021 26/08/2021
158/2021 דרושים: ממלאי מקום פסיכולוגים חינוכיים מומחים 13/08/2021 26/08/2021
159/2021 דרושים: ממלאי מקום פסיכולוגים התפתחותיים 13/08/2021 26/08/2021
152/2021 דרוש/ה: רכז/ת רישוי עסקים 13/08/2021 26/08/2021
151/2021 דרוש/ה: ספרן/נית לספריות בתי הספר היסודיים וולפסון ורמב"ם (משרה אחת) 10/08/2021 23/08/2021
149/2021 דרוש/ה: מתאם/ת מחשוב בית-ספרי - בי"ס תיכון "דור" 10/08/2021 23/08/2021
148/2021 דרוש/ה: מפקח/ת כספי/ת למוסדות חינוך ורכז/ת ניהול עצמי בבתי הספר 03/08/2021 16/08/2021
145/2021 דרוש/ה: פקח/ית סביבתי/ית 03/08/2021 16/08/2021
150/2021 דרוש/ה: מזכיר/ת אגף תקשוב ומערכות מידע 30/07/2021 12/08/2021
146/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מרכז המדעים העירוני 30/07/2021 12/08/2021
105/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת מחסני חירום ופרויקטים 27/07/2021 09/08/2021
131/2021 דרוש/ה: ספרן/נית לספריה העירונית (80% משרה) 27/07/2021 09/08/2021
132/2021 דרוש/ה: ספרן/נית לספריה העירונית (50% משרה) 27/07/2021 09/08/2021
141/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מדור גיוס ותהליכי מיון 23/07/2021 05/08/2021
125/2021 דרוש/ה: מתכנן/ת אסטרטגי/ת לתחום החינוך 20/07/2021 02/08/2021
142/2021 דרוש/ה: מדריך/כה למועדונית - גילאי בי"ס יסודי 16/07/2021 29/07/2021
115/2021 דרוש/ה: טכנאי/ת מעבדות וסדנאות טכנולוגיות 16/07/2021 29/07/2021
122/2021 דרוש/ה: מנהל/ת תחום קשרי קהילה במינהלת התחדשות עירונית 16/07/2021 29/07/2021
124/2021 דרוש/ה: ממלא/ת מקום מדריך/כה - ראש צוות שיקום 16/07/2021 29/07/2021
137/2021 דרוש/ה: מזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/נית בי"ס בניהול עצמי - "בית הספר בפארק" 16/07/2021 29/07/2021
138/2021 דרוש/ה: מזכיר/ה ראשי/ת / מינהלן/נית בי"ס בניהול עצמי - "בית הספר הדמוקרטי" 16/07/2021 29/07/2021
139/2021 דרוש/ה: לבורנט/ית למעבדת ביולוגיה ומדעי הסביבה 16/07/2021 29/07/2021
140/2021 דרוש/ה: מפקח/ת רישוי עסקים 16/07/2021 29/07/2021
106/2021 דרוש/ה: רכז/ת גיוון תעסוקתי והאוכלוסייה הגאה 13/07/2021 26/07/2021
134/2021 דרוש/ה: מזכיר/ת האגף לשירותים חברתיים 09/07/2021 22/07/2021
128/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת פרסום ודיגיטל 09/07/2021 22/07/2021
120/2021 דרושים: ממלאי מקום פסיכולוגים התפתחותיים 02/07/2021 15/07/2021
111/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת פיתוח עסקי באזור התעסוקה 02/07/2021 15/07/2021
118/2021 דרוש/ה: מזכיר/ת מרכז גישור ודיאלוג קהילתי 02/07/2021 15/07/2021
119/2021 דרוש/ה: מזכיר/ת מרכז הכוון "פורשים וממשיכים" 02/07/2021 15/07/2021
117/2021 דרושים: מצילי - ים 25/06/2021 08/07/2021
112/2021 דרושים: ממלאי מקום פסיכולוגים חינוכיים מומחים 22/06/2021 05/07/2021
88/2021 דרוש/ה: מתאם/ת מחשוב בית-ספרי - בי"ס תיכון "אחיה" 22/06/2021 05/07/2021
103/2021 דרושים: ממלאי מקום פסיכולוגים חינוכיים 22/06/2021 05/07/2021
107/2021 דרוש/ה: מנהל/ת חשבונות 22/06/2021 05/07/2021
108/2021 דרוש/ה: חשב/ת שכר 22/06/2021 05/07/2021
109/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מדור מידע דיגיטלי 22/06/2021 05/07/2021
114/2021 דרוש/ה: חשב/ת מינהל כללי 22/06/2021 05/07/2021
116/2021 דרוש/ה: מדריך/כה חינוכי/ת-טיפולי/ת - בית חם לנערות במצבי סיכון ובמצוקה 22/06/2021 05/07/2021
85/2021 דרוש/ה: מנהל/ת קהילת שכונת גליל-ים 18/06/2021 01/07/2021
102/2021 דרוש/ה: סגן/נית מנהל אגף רישוי ומנהל/ת מחלקת רישוי בניה 04/06/2021 17/06/2021
99/2021 דרוש/ה: רכז/ת רישוי עסקים 25/05/2021 07/06/2021
70/2021 דרוש/ה: פקח/ית שילוט 25/05/2021 07/06/2021
92/2021 דרוש/ה: מפקח/ת כספי/ת למוסדות חינוך ורכז/ת ניהול עצמי על בתי הספר 25/05/2021 07/06/2021
97/2021 דרוש/ה: חשמלאי/ת מוסמך/כת 25/05/2021 07/06/2021
98/2021 דרוש/ה: מפקח/ת רישוי עסקים 25/05/2021 07/06/2021
94/2021 דרושים: פקחים מסייעים במערך הפיקוח העירוני ("שיטור עירוני") 11/05/2021 24/05/2021
62/2021 דרוש/ה: סגן/נית מנהלת אגף תשתיות, תחבורה ותנועה ומנהל/ת מחלקת תנועה 11/05/2021 24/05/2021
83/2021 דרוש/ה: עו"ס מרכז קשר הורים - ילדים 11/05/2021 24/05/2021
87/2021 דרוש/ה: טכנאי/ת מעבדות וסדנאות טכנולוגיות 11/05/2021 24/05/2021
90/2021 דרוש/ה: בודק/ת תכניות 11/05/2021 24/05/2021
93/2021 דרושים: פקחים עירוניים 11/05/2021 24/05/2021
67/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת פיתוח עסקי באזור התעסוקה 30/04/2021 13/05/2021
79/2021 דרוש/ה: ספרן/נית לספריית בי"ס יסודי "אלון" 27/04/2021 10/05/2021
75/2021 דרוש/ה: ספרן/נית אחראי/ת נושא השאלה בספריה העירונית 27/04/2021 10/05/2021
76/2021 דרוש/ה: ספרן/נית לספריית סניף "נבון" (בי"ס יצחק נבון) 27/04/2021 10/05/2021
77/2021 דרוש/ה: מנהל/ת ספריה - סניף "יד-התשעה" 27/04/2021 10/05/2021
81/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה 20/04/2021 03/05/2021
40/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מדור תנועות נוער וארגוני נוער 20/04/2021 03/05/2021
68/2021 דרוש/ה: ספרן/נית לספריית בי"ס יסודי "לב - טוב" 20/04/2021 03/05/2021
72/2021 דרוש/ה: בודק/ת תכניות תנועה 20/04/2021 03/05/2021
78/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת התקשרויות 16/04/2021 29/04/2021
66/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי 26/03/2021 13/04/2021
61/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מדור מדידות 26/03/2021 13/04/2021
63/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מדור דיווח ובקרה 26/03/2021 13/04/2021
64/2021 דרוש/ה: לבורנט/ית למעבדת פיזיקה 26/03/2021 13/04/2021
65/2021 דרוש/ה: לבורנט/ית למעבדת ביולוגיה 26/03/2021 13/04/2021
59/2021 דרוש/ה: סגן/נית מנהל אגף רישוי ומנהל/ת מחלקת רישוי בניה 19/03/2021 06/04/2021
47/2021 דרוש/ה: מזכיר/ת מדור סייעות פדגוגיות וצמודות 19/03/2021 06/04/2021
58/2021 דרושים: מפקחים בכירים (חוקרים) לתכנון ובנייה (2 משרות) 19/03/2021 06/04/2021
57/2021 דרוש/ה: מפקח/ת תקציבי/ת 12/03/2021 25/03/2021
43/2021 דרושים: עו"ס משפחות וילדים בסיכון (3 משרות) 12/03/2021 25/03/2021
45/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מדור חלף השבחה ואכיפה 12/03/2021 25/03/2021
55/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת תהליכי מטה 12/03/2021 25/03/2021
56/2021 דרושים: מצילי - ים 09/03/2021 22/03/2021
51/2021 ממלא/ת מקום מנהל המחלקה לתכנון רב שנתי 05/03/2021 18/03/2021
44/2021 מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה 05/03/2021 18/03/2021
50/2021 סמנכ"ל/ית פרויקטים 05/03/2021 18/03/2021
41/2021 מזכיר/ה בלשכת ממלא מקום מנכ"ל העירייה 02/03/2021 15/03/2021
42/2021 דיאטן/נית בתכנית יול"א (יום לימודים ארוך) 02/03/2021 15/03/2021
33/2021 אחראי/ת נושא נתונים ומידע 23/02/2021 08/03/2021
31/2021 מנהל/ת מדור הוצאות 23/02/2021 08/03/2021
22/2021 מטפלים בתחנה לטיפול משפחתי בהרצליה (3 משרות) 19/02/2021 04/03/2021
19/2021 מדריך/כה למועדונית – גילאי בי"ס יסודי 19/02/2021 04/03/2021
20/2021 עו"ס טיפול בנפגעות תקיפה מינית 19/02/2021 04/03/2021
21/2021 עו"ס לטיפול באלימות במשפחה 19/02/2021 04/03/2021
35/2021 מזכיר/ת תלמידים ומנב"ס 16/02/2021 01/03/2021
18/2021 מזכיר/ת האגף לשירותים חברתיים 16/02/2021 01/03/2021
30/2021 דרושים: פקחים מסייעים במערך הפיקוח העירוני ("שיטור עירוני") 05/02/2021 18/02/2021
23/2021 דרוש/ה: עו"ס תעסוקתי/ת 05/02/2021 18/02/2021
24/2021 דרוש/ה: רכז/ת תעסוקה 05/02/2021 18/02/2021
29/2021 דרוש/ה: מפקח/ת רישוי עסקים 05/02/2021 18/02/2021
17/2021 סגן/נית מנהלת פארק עירוני הרצליה 26/01/2021 08/02/2021
10/2021 דרוש/ה: בודק/ת בקשות להיתרי בניה ותיאום תשתיות 22/01/2021 04/02/2021
16/2021 דרוש/ה: מפקח/ת תקציבי/ת 22/01/2021 04/02/2021
11/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת תנועה 22/01/2021 04/02/2021
12/2021 דרוש/ה: אחראי/ת פיקוח על ביצוע עבודות תשתיות גורמי חוץ והסדרי תנועה זמניים 22/01/2021 04/02/2021
14/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מדור תשלומים 22/01/2021 04/02/2021
08/2021 דרוש/ה: דיאטן/נית בתכנית יול"א (יום לימודים ארוך) 15/01/2021 28/01/2021
09/2021 דרוש/ה: מפקח/ת ניקיון 15/01/2021 28/01/2021
05/2021 דרוש/ה: רכז/ת מערך טכנאי מחשוב בבתי ספר יסודיים 15/01/2021 28/01/2021
1/2021 דרוש/ה: סגן/נית מנהל מחלקת אבטחת מידע ותקשורת 08/01/2021 21/01/2021
2/2021 דרוש/ה: מזכיר/ת פדגוגיה ובגרויות 08/01/2021 21/01/2021
7/2021 דרוש/ה: מנהל/ת מדור אחזקה ומערכות 08/01/2021 21/01/2021
149/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת רישוי בניה (הארכת מועד הגשת מועמדות) 01/01/2021 02/02/2021
179/2020 דרוש/ה: מתאם/ת מחשוב בית-ספרי - בי"ס תיכון "אחיה" (הארכת מועד הגשת מועמדות) 01/01/2021 02/02/2021
173/2020 דרוש/ה: מזכיר/ת מינהל הנדסה 29/12/2020 11/01/2021
169/2020 דרוש/ה: מנחה בסדנה לעיצוב מרחבי למידה (הארכת מועד הגשת מועמדות) 29/12/2020 25/01/2021
175/2020 דרוש/ה: מרכז/ת נושא טיפול בהתעללות והזנחת אזרחים ותיקים (הארכת מועד הגשת מועמדות) 29/12/2020 25/01/2021
172/2020 דרוש/ה: מנהל/ת ספריה - סניף "יד- התשעה" (הארכת מועד הגשת מועמדות) 22/12/2020 21/01/2021
171/2020 דרוש/ה: פסיכולוג/ית חינוכי/ת מומחה-מדריך (הארכת מועד הגשת מועמדות) 22/12/2020 21/01/2021
164/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מערכת הספריות העירוניות 18/12/2020 31/12/2020
150/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת קשרי עיתונות, תוכן ויחסי ציבור 15/12/2020 28/12/2020
167/2020 דרוש/ה: בודק/ת תכניות במנהלת התחדשות עירונית 14/12/2020 28/12/2020
160/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מדור אגרות והיטלי פיתוח 11/12/2020 24/12/2020
161/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מדור גביית תוספות בנייה 11/12/2020 24/12/2020
163/2020 דרוש/ה: עובד/ת מינהל וזכאות 11/12/2020 24/12/2020
165/2020 דרוש/ה: מפקח/ת רישוי עסקים 11/12/2020 24/12/2020
146/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מדור תחבורה ציבורית ברשות המקומית 08/12/2020 21/12/2020
152/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מדור חינוך לקיימות 02/12/2020 17/12/2020
158/2020 דרוש/ה: מנהל/ת חשבונות 01/12/2020 14/12/2020
153/2020 דרוש/ה: מנהל/ת ספריה - סניף יד התשעה 27/11/2020 10/12/2020
151/2020 דרוש/ה: אחראי/ת נושא תנאי שירות עובדי הוראה 24/11/2020 07/12/2020
144/2020 דרוש/ה: מדריך/כה - ראש צוות נוער, צעירות וצעירים (נוצ"ץ) 17/11/2020 30/11/2020
142/2020 דרוש/ה: עובד/ת מינהל וזכאות באגף לשירותים חברתיים 13/11/2020 26/11/2020
143/2020 דרוש/ה: פסיכולוג/ית חינוכי/ת מומחה-מדריך (הארכת מועד הגשת מועמדות) 10/11/2020 07/12/2020
140/2020 דרוש/ה: מדריך/כה - ראש צוות קשישים 30/10/2020 12/11/2020
141/2020 דרוש/ה: עו"ס לתכנית "תיאום טיפול" (הארכת מועד הגשה) 23/10/2020 23/11/2020
139/2020 דרוש/ה: מפקח/ת רישוי עסקים 20/10/2020 02/11/2020
135/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מדור תשלומים 02/10/2020 15/10/2020
107/2020 דרוש/ה: מתאם/ת מחשוב בית-ספרי - בי"ס תיכון "אחיה" 02/10/2020 15/10/2020
133/2020 דרוש/ה: מפקח/ת עירוני/ת 02/10/2020 15/10/2020
134/2020 דרוש/ה: חשב/ת שכר 02/10/2020 15/10/2020
130/2020 דרוש/ה: עו"ס מרכז קשר הורים - ילדים 15/09/2020 30/09/2020
131/2020 דרוש/ה: ממלא/ת מקום פסיכולוג/ית חינוכי/ת 15/09/2020 30/09/2020
127/2020 דרוש/ה: ספרן/נית בספריה העירונית 01/09/2020 30/09/2020
126/2020 דרוש/ה: אחראי/ת משק ותחזוקה בבי"ס יסודי "יוחנני" 01/09/2020 14/09/2020
125/2020 דרוש/ה: ספרן/נית אחראי/ת סניפים וספריות בתי ספר (הארכת מועד הגשת מועמדות) 25/08/2020 24/09/2020
124/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת תחזוקה ובינוי 25/08/2020 07/09/2020
120/2020 דרוש/ה: מדריך/כה למועדונית - גילאי בי"ס יסודי 14/08/2020 27/08/2020
123/2020 דרושים: ממלאי מקום פסיכולוגים התפתחותיים 14/08/2020 27/08/2020
122/2020 דרושים: ממלאי מקום פסיכולוגים חינוכיים 14/08/2020 27/08/2020
118/2020 דרושים: מפקחים בכירים (חוקרים) לתכנון ובנייה 11/08/2020 24/08/2020
115/2020 דרוש/ה: אחראי/ת משק ותחזוקה בבי"ס יסודי "ויצמן" 11/08/2020 24/08/2020
114/2020 דרוש/ה: פקח/ית סביבתי/ית 11/08/2020 24/08/2020
119/2020 דרוש/ה: עו"ס לתחום נכויות ושיקום 11/08/2020 24/08/2020
110/2020 דרוש/ה: עו"ס לתחום חוק הנוער טיפול והשגחה 31/07/2020 13/08/2020
112/2020 דרוש/ה: סגן/נית מנהל/ת מחלקת פיקוח ובקרת תנועה 31/07/2020 13/08/2020
117/2020 דרוש/ה: ספרן/נית לספריית בי"ס יסודי "לב - טוב" 31/07/2020 13/08/2020
108/2020 דרוש/ה: עו"ס לבי"ס "מפתן - ארז" 31/07/2020 13/08/2020
109/2020 דרושים: עו"ס משפחות וילדים בסיכון 31/07/2020 13/08/2020
92/2020 דרוש/ה: אחראי/ת שט"י - מנהל/ת התחנה לטיפול משפחתי בהרצליה 24/07/2020 06/08/2020
106/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מדור תשלומים 21/07/2020 03/08/2020
80/2020 דרוש/ה: עורך/כת דין בלשכה המשפטית - מנהל/ת תחום 17/07/2020 30/07/2020
111/2020 דרוש/ה: עו"ס לצוות חוק סדרי דין 17/07/2020 30/07/2020
104/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה 14/07/2020 27/07/2020
99/2020 דרוש/ה: פסיכולוג/ית חינוכי/ת מומחה-מדריך 14/07/2020 27/07/2020
93/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מרכז הכוון "פורשים וממשיכים" 10/07/2020 23/07/2020
105/2020 דרוש/ה: סגן/נית מנהל/ת המוקד העירוני 10/07/2020 23/07/2020
102/2020 דרושים: עובדי מוקד 10/07/2020 23/07/2020
94/2020 דרוש/ה: מזכיר/ת מרכז הכוון "פורשים וממשיכים" 10/07/2020 23/07/2020
100/2020 דרוש/ה: מזכיר/ה במחלקת מעקב ובקרה 30/06/2020 09/07/2020
101/2020 דרוש/ה: מנהל/ת חשבונות בחשבות אגף החינוך 30/06/2020 13/07/2020
96/2020 דרוש/ה: עו"ס נוער, צעירות וצעירים (נוצ"ץ) ותכנית "מרחב לקידום תעסוקה" 30/06/2020 13/07/2020
91/2020 דרוש/ה: ממלא/ת מקום עו"ס קשישים 30/06/2020 13/07/2020
85/2020 דרוש/ה: ממלא/ת מקום מנהל/ת מחלקת מרכז היזמות הטכנולוגי (החלפה בגין יציאה לחופשת לידה) 23/06/2020 06/07/2020
89/2020 דרוש/ה: ספרן/נית לספריית סניף "נבון" (בי"ס יצחק נבון) 23/06/2020 06/07/2020
88/2020 דרוש/ה: מנהל/ת ספריה - סניף "יד-התשעה" 23/06/2020 06/07/2020
87/2020 דרוש/ה: ספרן/נית בספריה העירונית 23/06/2020 06/07/2020
86/2020 דרוש/ה: ספרן/נית אחראי/ת סניפים וספריות בתי ספר 23/06/2020 06/07/2020
79/2020 דרוש/ה: בודק/ת בקשות להיתרי בניה 16/06/2020 29/06/2020
84/2020 דרוש/ה: ספרן/נית לספריית בי"ס יסודי "לב - טוב" 12/06/2020 25/06/2020
81/2020 דרושים: מצילי-ים 09/06/2020 22/06/2020
66/2020 דרוש/ה: עו"ס יחידת הסיוע במחלקת נכויות ושיקום 05/06/2020 18/06/2020
76/2020 דרוש/ה: בודק/ת תכניות בתחום איכות הסביבה 05/06/2020 18/06/2020
78/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת תנועה 02/06/2020 15/06/2020
77/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת תחזוקה ובינוי 02/06/2020 15/06/2020
42/2020 דרוש/ה: בודק/ת תכניות במחלקה לפיתוח סביבתי 26/05/2020 08/06/2020
72/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מדור תשלומים 26/05/2020 08/06/2020
71/2020 דרוש/ה: מזכיר/ת מינהל נשים 26/05/2020 08/06/2020
70/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מדור התנדבות בחירום 26/05/2020 08/06/2020
68/2020 דרוש/ה: בודק/ת בקשות להיתרי בניה ותיאום תשתיות 26/05/2020 08/06/2020
67/2020 דרוש/ה: מפקח/ת רישוי עסקים 26/05/2020 08/06/2020
64/2020 דרוש/ה: מנהל/ת ספריה - סניף יד התשעה 20/03/2020 02/04/2020
58/2020 דרוש/ה: ממלא/ת מקום מזכיר/ת מחלקת רכש 20/03/2020 02/04/2020
63/2020 דרוש/ה: מזכיר/ה במחלקת מעקב ובקרה 20/03/2020 02/04/2020
62/2020 דרוש/ה: חשב/ת שכר 17/03/2020 30/03/2020
59/2020 דרוש/ה: ממלא/ת מקום פסיכולוג/ית חינוכי/ת 17/03/2020 30/03/2020
61/2020 דרוש/ה: פסיכולוג/ית חינוכי/ת 17/03/2020 30/03/2020
60/2020 דרוש/ה: פסיכולוג/ית התפתחותי/ת 17/03/2020 30/03/2020
55/2020 דרוש/ה: סגן/נית מנהל/ת מחלקת פיקוח ובקרת תנועה 10/03/2020 23/03/2020
51/2020 דרושים: מצילי-ים 10/03/2020 23/03/2020
52/2020 דרוש/ה: בודק/ת תכניות תנועה 10/03/2020 23/03/2020
53/2020 דרוש/ה: ספרן/נית לספריית סניף "נבון" (בי"ס יצחק נבון) 06/03/2020 19/03/2020
43/2020 דרוש/ה: מנהל/ת חשבונות בחשבות אגף החינוך (הארכת מועד הגשה) 28/02/2020 30/03/2020
40/2020 דרוש/ה: מזכיר/ה באגף החינוך 25/02/2020 09/03/2020
39/2020 דרוש/ה: ספרן/נית השאלה בספריה העירונית 18/02/2020 02/03/2020
38/2020 דרושים: מפקחים עירוניים לאגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי 18/02/2020 02/03/2020
35/2020 דרוש/ה: עו"ס לטיפול בנפגעי התמכרויות מבוגרים 14/02/2020 27/02/2020
27/2020 דרוש/ה: פקח/ית סביבתי/ית 11/02/2020 24/02/2020
31/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת תחזוקה ובינוי (הארכת מועד הגשה) 11/02/2020 09/03/2020
28/2020 דרוש/ה: חשמלאי/ת מוסמך/כת 11/02/2020 24/02/2020
30/2020 דרוש/ה: ספרן/נית אחראי/ת נושא השאלה בספריה העירונית 11/02/2020 24/02/2020
29/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מדור מחשוב מידע תשתיתי 07/02/2020 20/02/2020
25/2020 דרוש/ה: פסיכולוג/ית חינוכי/ת 28/01/2020 10/02/2020
23/2020 דרוש/ה: עובד/ת מוקד 28/01/2020 10/02/2020
26/2020 דרוש/ה: אחראי/ת נושא פרט ורווחה 24/01/2020 06/02/2020
08/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מדור שילוט ומרחב ציבורי 24/01/2020 06/02/2020
18/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מדור מאגר יועצים 24/01/2020 06/02/2020
24/2020 דרוש/ה: ספרן/נית לספריית בי"ס חט"ב "הנגיד" 21/01/2020 03/02/2020
21/2020 דרוש/ה: ממלא/ת מקום רכז/ת לגיל הרך 21/01/2020 03/02/2020
22/2020 דרוש/ה: עו"ס משפחות וילדים בסיכון 21/01/2020 03/02/2020
20/2020 דרוש/ה: מנהל/ת מערכת הספריות העירוניות 21/01/2020 03/02/2020
19/2020 דרוש/ה: ממלא/ת מקום מנהל/ת מדור קיימות 21/01/2020 03/02/2020
10/2020 דרוש/ה: מנהל/ת תפעול למנהל הנדסה (הארכת מועד הגשת מועמדות ועדכון תנאי הסף) 10/01/2020 28/01/2020
12/2020 דרוש/ה: עו"ס לבי"ס "מפתן - ארז" (הארכת מועד הגשה) 10/01/2020 06/02/2020
223/2019 דרוש/ה: עו"ס נוער, צעירות וצעירים (נוצ"ץ) 20/12/2019 02/01/2020
236/2019 דרוש/ה: ספרן/נית אחראי/ת נושא השאלה בספריה העירונית 20/12/2019 02/01/2020
224/2019 דרוש/ה: ספרן/נית אחראי/ת נושא קטלוג לועזי בספריה העירונית 20/12/2019 02/01/2020
225/2019 דרוש/ה: ספרן/נית אחראי/ת נושא סניפים וספריות בתי ספר 20/12/2019 02/01/2020
226/2019 דרוש/ה: ספרן/נית אחראי/ת נושא עיון בספריה העירונית 20/12/2019 02/01/2020
234/2019 דרוש/ה: מנהל/ת חשבונות באגף חשבות העירייה 20/12/2019 02/01/2020
227/2019 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת תחזוקה ובינוי 13/12/2019 26/12/2019
221/2019 דרוש/ה: עו"ס לתחום חוק הנוער טיפול והשגחה 13/12/2019 26/12/2019
228/2019 דרוש/ה: מדריך/כה למועדונית - גילאי גן ובי"ס יסודי 13/12/2019 26/12/2019
222/2019 דרוש/ה: עו"ס משפחות וילדים בסיכון 06/12/2019 19/12/2019
180/2019 דרוש/ה: בודק/ת תכניות בתחום איכות הסביבה 06/12/2019 19/12/2019
219/2019 דרוש/ה: מזכיר/ת מינהל נשים 06/12/2019 19/12/2019
215/2019 דרוש/ה: מזכיר/ה בלשכת סגנית ראש העיר 06/12/2019 19/12/2019
205/2019 דרוש/ה: אחראי/ת משק ותחזוקה באולם ספורט "היובל" 26/11/2019 09/12/2019
212/2019 דרוש/ה: מנהל/ת מדור מחשוב מידע תשתיתי 19/11/2019 02/12/2019
213/2019 דרוש/ה: מזכיר/ה באגף תשתיות, תחבורה ותנועה 15/11/2019 28/11/2019
211/2019 דרוש/ה: מדריך/כה חינוכי/ת-טיפולי/ת - בית חם לנערות במצבי סיכון ובמצוקה 15/11/2019 28/11/2019
209/2019 דרוש/ה: מנהל/ת תחום תכנון במינהלת התחדשות עירונית 15/11/2019 28/11/2019
208/2019 דרוש/ה: מנהל/ת מדור רישום בטאבו 15/11/2019 28/11/2019
206/2019 דרוש/ה: ספרן/נית לספריית בי"ס יסודי "בר אילן" 08/11/2019 21/11/2019
210/2019 דרוש/ה: פקח/ית מסייע/ת בשיטור העירוני 08/11/2019 21/11/2019
198/2019 דרוש/ה: עו"ס לטיפול בנפגעי תקיפה מינית 05/11/2019 18/11/2019
203/2019 דרוש/ה: מנהל/ת חשבונות למחלקת חשבות העירייה 05/11/2019 18/11/2019
201/2019 דרושים: בודקי בקשות להיתרי בניה 05/11/2019 18/11/2019
202/2019 דרוש/ה: מזכיר/ת המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת 29/10/2019 11/11/2019
200/2019 דרוש/ה: פקח/ית סביבתי/ית ליחידה לאיכות הסביבה 29/10/2019 11/11/2019
199/2019 דרוש/ה: עו"ס לטיפול בנפגעי התמכרויות מבוגרים 29/10/2019 11/11/2019
197/2019 דרוש/ה: ספרן/נית אחראי/ת נושא השאלה בספריה העירונית (הארכת מועד הגשה) 25/10/2019 21/11/2019
196/2019 דרוש/ה: ספרן/נית אחראי/ת נושא סניפים וספריות בתי ספר 25/10/2019 07/11/2019
133/2019 דרוש/ה: רכז/ת קהילתי/ת אזורי/ת 08/10/2019 24/10/2019
195/2019 דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך של עיריית הרצליה 08/10/2019 24/10/2019
188/2019 דרוש/ה: ספרן/נית לספריית בי"ס חט"ב "הנגיד" (הארכת מועד הגשה) 08/10/2019 11/11/2019
194/2019 דרוש/ה: מתאם/ת מחשוב בית-ספרי - בי"ס תיכון "הנדסאים" 08/10/2019 24/10/2019
177/2019 דרוש/ה: מזכיר/ת מחלקת גנים ונוף 27/09/2019 10/10/2019
191/2019 דרוש/ה: דיאטן/נית בתכנית יול"א (יום לימודים ארוך) 27/09/2019 10/10/2019
181/2019 דרוש/ה: ספרן/נית אחראי/ת נושא קטלוג לועזי בספריה העירונית 27/09/2019 10/10/2019
174/2019 דרוש/ה: מנהל/ת מוזיאון "בית ראשונים" הרצליה 24/09/2019 10/10/2019
192/2019 דרוש/ה: מפקח/ת ארנונה 24/09/2019 10/10/2019
189/2019 דרוש/ה: עו"ס לצוות חוק סדרי דין 24/09/2019 10/10/2019
182/2019 דרוש/ה: עוזר/ת מנהל/ת מחלקת תלונות הציבור וחופש המידע 24/09/2019 10/10/2019
185/2019 דרוש/ה: מדריך/כה - ראש צוות משפחות ילד ונוער (הארכת מועד הגשה) 20/09/2019 24/10/2019
184/2019 דרוש/ה: עו"ס קהילתי/ת לתחום התחדשות עירונית 20/09/2019 03/10/2019
183/2019 דרוש/ה: מנהל/ת חשבונות בבי"ס תיכון "הראשונים" 20/09/2019 03/10/2019
178/2019 דרוש/ה: מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובנייה 13/09/2019 26/09/2019
175/2019 דרוש/ה: מנהל/ת מדור מחשוב מידע תשתיתי (הארכת מועד הגשה) 06/09/2019 03/10/2019
179/2019 דרוש/ה: בודק/ת תכניות כבישים, ניקוז ונספחים סניטריים 06/09/2019 19/09/2019
176/2019 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תנועה, רמזורים ותח"צ (תחבורה ציבורית) (הארכת מועד הגשה) 03/09/2019 03/10/2019
172/2019 דרוש/ה מנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 03/09/2019 16/09/2019
166/2019 דרוש/ה ספרן/נית לספריית בי"ס יסודי "בר אילן" 30/08/2019 12/09/2019
171/2019 דרוש/ה ספרן/נית לספריה העירונית 30/08/2019 12/09/2019
168/2019 דרוש/ה ספרן/נית לספריית נוף-ים 30/08/2019 12/09/2019
170/2019 דרוש/ה ספרן/נית אחראי/ת נושא השאלה בספריה העירונית 30/08/2019 12/09/2019
169/2019 דרוש/ה ספרן/נית אחראי/ת נושא סניפים וספריות בתי ספר 30/08/2019 12/09/2019
167/2019 דרוש/ה מנהל/ת ספריה - סניף נוה ישראל 30/08/2019 12/09/2019
163/2019 דרוש/ה מזכיר/ת פדגוגיה ובגרויות 27/08/2019 10/09/2019
144/2019 דרוש/ה מזכיר/ת אגף תשתיות, תחבורה ותנועה 27/08/2019 04/09/2019
158/2019 דרוש/ה מנהל/ת מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך (הארכת מועד הגשה) 27/08/2019 11/09/2019
173/2019 דרוש/ה מדריך/כה למועדוניות - גילאי גן ובי"ס יסודי 27/08/2019 10/09/2019
152/2019 דרוש/ה מזכיר/ה בלשכת סגנית ראש העיר (הארכת מועד הגשה) 27/08/2019 18/09/2019
162/2019 דרוש/ה שמאי/ת במחלקת השבחה 20/08/2019 02/09/2019
164/2019 דרוש/ה קצין/נת ביטחון מוסדות חינוך (קב"ט מוס"ח) 20/08/2019 02/09/2019
147/2019 דרוש/ה מזכיר/ת פדגוגיה ובגרויות לבי"ס "תיכון חדש" 20/08/2019 02/09/2019
161/2019 דרוש/ה בודק/ת בקשות להיתרי בניה 20/08/2019 02/09/2019
154/2019 דרוש/ה עו"ס לטיפול ומניעה בילדים חשופים/נפגעי אלימות במשפחה 13/08/2019 26/08/2019
155/2019 דרוש/ה עו"ס לטיפול בנפגעי התמכרויות מבוגרים 13/08/2019 26/08/2019
159/2019 דרוש/ה חשמלאי/ת מוסמך/כת למחלקת חשמל ומאור רחובות 13/08/2019 26/08/2019
143/2019 דרוש/ה מנהל/ת תחום קשרי קהילה במינהלת התחדשות עירונית 06/08/2019 19/08/2019
156/2019 דרוש/ה מדריך/כה - ראש צוות משפחות ילד ונוער (הארכת מועד הגשה) 06/08/2019 05/09/2019
153/2019 דרוש/ה עו"ס קהילתי/ת לתחום התחדשות עירונית (הארכת מועד הגשה) 06/08/2019 05/09/2019
157/2019 דרוש/ה מרכז/ת מועדונית- גילאי בי"ס היסודי (כיתות א'-ב') 06/08/2019 19/08/2019
151/2019 דרוש/ה מזכיר/ה בלשכת ראש העיר 31/07/2019 13/08/2019
148/2019 דרוש/ה ממלא/ת מקום רכז/ת לגיל הרך 30/07/2019 12/08/2019
142/2019 דרוש/ה בודק/ת תכניות תנועה 30/07/2019 12/08/2019
122/2019 דרוש/ה מנהל/ת מדור לספורט עממי ופנאי 30/07/2019 08/08/2019
129/2019 דרושים/ות עו"ס קשישים (2 משרות) (הארכת מועד הגשת מועמדות) 09/07/2019 05/08/2019

חזור למכרזי כוח אדם