כללי

לחזק את יכולת האכיפה וההרתעה ולהפחית באופן ניכר את רמת האלימות, עבריינות והתנהגות אנטי חברתית, בדגש לעבירות איכות חיים וזאת בהתאם למימוש מדיניות האכיפה שנקבעה במועצה לאכיפה עירונית.
מחלקת שיטור עירוני הוקמה במאי 2015 כחלק מתכנית של משרד לביטחון פנים בשיתוף העירייה ומשטרה, במטרה להביא לשיפור משמעותי של הביטחון ותחושת הביטחון אישי של תושבי העיר.

יחידת השיטור העירוני מורכבת משוטרים ופקחים מסייעים. השילוב של עירייה ומשטרה מקנה סמכויות רבות לטיפול באירועים שונים.
מחלקת שיטור עירוני עובדת כל ימות השבוע ובכל שעות היממה ומתגברת את פעילות העבודה בהתאם לימים ולשעות בהן יש ריבוי אירועים.
המחלקה בעלת יכולת גמישות וזמינות לביצוע משימות במידי ובעלת יכולת ריכוז, מאמץ וכוח אדם לביצוע פעילויות מתוכננות ומבצעים.
מחלקת שיטור עירוני נותנת מענה מהיר ושירות אדיב לכלל לקוחותיה תושבי העיר, אגפי העירייה וכלל כוחות הביטחון וההצלה בתחומי העיר.

 

מטרות המחלקה

לחזק את יכולת האכיפה וההרתעה ולהפחית באופן ניכר את רמת האלימות, עבריינות והתנהגות אנטי חברתית, בדגש לעבירות איכות חיים וזאת בהתאם למימוש מדיניות האכיפה שנקבעה במועצה לאכיפה עירונית.

 

יעדי המחלקה

הגברת תחושת הביטחון של התושב 

 • הגברת האכיפה במוקדי פשיעה ורעש.
 • הגברת נוכחות ובולטות באזורים הומי אדם.

שיפור איכות השירות

 • מענה מהיר לאירועי מוקד 100 והמוקד עירוני.
 • הגברת האכיפה בצירים ראשיים.

העמקת השת"פ עם העירייה והקהילה 

 • פרויקטים משותפים עם גורמים שונים בעירייה - רווחה, הנדסה, רישוי עסקים וכו'.
 • ימי קהילה ויוזמות לרווחת התושב.

 

תפקידי מערך השיטור העירוני

 • מאבק בתופעות בריונות, אלימות וונדליזם.
 • טיפול מהיר באירועי איכות חיים.
 • טיפול בעברות רישוי ובנייה וביצוע צווי בית משפט עירוניים.
 • מאבק בשכרות ועבירות הקשורות לאלכוהול.
 • אכיפה בתחום בריונות בתחומי החניה והתנועה.
 • אבטחת אירועים עירוניים.
 • סיוע לכלל בעלי התפקידים ברשות ובמשטרה.
 • ביצוע מדיניות אכיפה שהוגדרה ע"י מועצת אכיפה, ועדות המשנה והכנת תכנית פעולה אופרטיבית בהתאם.

 

קבצים לעיון