דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 74 14/03/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 73 14/02/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 72 17/01/2023
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מש/ 2022/ 24 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט וסככות 26/02/2023
אישור התקשרות עם משכ"ל כחברה מנהלת ש/2021/ 16 למתן שירותי אבטחה ושמירה 16/01/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 71 27/12/2022
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 11 לשנת 2022 27/11/2022
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 10 לשנת 2022 02/10/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 70 27/12/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 69 13/12/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 68 13/12/2022
פרוטוקול וועדת מלח 24/11/2022
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 9 לשנת 2022 21/08/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 67 06/12/2022
אישור התקשרות עם משכ"ל כחברה מנהלת הס/2022/ 8 לשירותי היסעים ושירותי הסעות לתלמידים 06/12/2022
פרוטוקול וועדת מלח 30/03/2022
פרוטוקול ועדת תנועה - פברואר 2023 13/02/2023
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז חש/ 2022/ 22 לביצוע עבודות חידוש, שיפוץ, תוספות בניה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור 22/11/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 66 15/11/2022
פרוטוקול וועדת מלח 30/12/2021
תוצאות מכרזים 2022 29/12/2022
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 8 לשנת 2022 24/07/2022
פרוטוקול ועדת תנועה - ינואר 2023 09/01/2023
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 65 25/10/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז חש/ 2021/ 9 לביצוע עבודות חידוש, שיפוץ, תוספות בניה ואחזקה במוסדות חינוך וציבור 28/08/2022
פרוטוקול וועדת מלח 11/11/2021
פרוטוקול ועדת תנועה - דצמבר 2022 19/12/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 64 20/09/2022
נוהל התקשרות עם חברת פמ"א במסגרת מכרז מכ/ 2022/ 13 למתן שירותי אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 16/08/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז את/ 2021/ 24 לביצוע עבודות הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות 18/07/2022
פרוטוקול וועדת מלח 13/05/2021
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 7 לשנת 2022 28/06/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר תנ/22/2020 למתן שירותי תקשורת, תשתית קווית, תשתית אלחוטית ושירותי טלפוניה 15/05/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר תנ/22/2020 למתן שירותי תקשורת, תשתית קווית, תשתית אלחוטית ושירותי טלפוניה 15/05/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר תנ/22/2020 למתן שירותי תקשורת, תשתית קווית, תשתית אלחוטית ושירותי טלפוניה 15/05/2022
פרוטוקול ועדת תנועה - נובמבר 2022 21/11/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 63 19/07/2022
פרוטוקול וועדת מלח 11/05/2021
פרוטוקול ועדת תנועה - אוקטובר 2022 24/10/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 62 12/07/2022
פרוטוקול וועדת מלח 11/05/2021
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 6 לשנת 2022 23/06/2022
פרוטוקול ועדת תנועה - ספטמבר 2022 12/09/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 61 12/07/2022
פרוטוקול ועדת תנועה - אוגוסט 2022 29/08/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 60 28/06/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 59 28/06/2022
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 5 לשנת 2022 26/05/2022
פרוטוקול ועדת תנועה - יולי 2022 24/07/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 58 17/05/2022
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 4 לשנת 2022 10/04/2022
פרוטוקול ועדת תנועה - יוני 2022 13/06/2022
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 3 לשנת 2022 20/03/2022
פרוטוקול ועדת תנועה - אפריל 2022 11/04/2022
פרוטוקול ועדת תנועה - מאי 2022 09/05/2022
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 2 לשנת 2022 20/02/2022
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 1 לשנת 2022 16/01/2022
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 13 לשנת 2021 05/12/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 57 12/04/2022
פרוטוקול ועדת תרומות מס' 1 לשנת 2022 01/02/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר מש/20/2021 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות 09/03/2022
פרוטוקול ועדת איכות סביבה וקיימות 28/03/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 56 15/03/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 55 01/03/2022
פרוטוקול ועדת איכות סביבה וקיימות 10/01/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר שנ/29/2020 למתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור 09/03/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר לת/15/2021 אספקת רכבים בליסיניג תפעולי 27/01/2022
פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך 20/02/2023
פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך 07/11/2022
פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך 25/07/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 54 08/02/2022
פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך 13/06/2022
פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך 19/04/2021
פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך 25/11/2019
פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך 09/11/2020
פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך 08/03/2021
פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך 08/11/2021
פרוטוקול ועדת תנועה - מרץ 2022 14/03/2022
פרוטוקול ועדת תנועה - דצמבר 2021 13/12/2021
פרוטוקול ועדת תנועה - פברואר 2022 14/02/2022
פרוטוקול ועדת תנועה - ינואר 2022 19/01/2022
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים לשנת 2022 06/12/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 53 11/01/2022
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים לשנת 2022 24/08/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר חש/9/2021 חידוש, שיפוץ, תוספות בניה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור 04/01/2022
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים לשנת 2022 14/06/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר שנ/29/2020 מתן שירותי ניקיון 27/01/2022
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים לשנת 2021 23/11/2021
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים לשנת 2021 29/08/2021
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים לשנת 2021 28/06/2021
פרוטוקול ועדת הנצחה לשנת 2021 22/06/2021
פרוטוקול ועדת הנצחה לשנת 2020 23/02/2020
פרוטוקול ועדת הנצחה לשנת 2019 11/03/2019
פרוטוקול ועדת הנצחה לשנת 2018 18/06/2018
פרוטוקול ועדת הנצחה לשנת 2017 17/05/2017
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר פמ/31/2020 אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומחזור 05/12/2021
פרוטוקול ועדת תנועה - אוגוסט 2021 09/08/2021
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 12 לשנת 2021 21/11/2021
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 11 לשנת 2021 27/10/2021
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 10 לשנת 2021 19/09/2021
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 9 לשנת 2021 22/08/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 52 21/12/2021
פרוטוקול ועדת תנועה - נובמבר 2021 08/11/2021
פרוטוקול ועדת תנועה - אוקטובר 2021 11/10/2021
פרוטוקול ועדת תנועה - ספטמבר 2021 13/09/2021
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 12 לשנת 2022 29/12/2022
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 11 לשנת 2022 01/12/2022
פרוטוקול ועדת תנועה - יולי 2021 19/07/2021
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 10 לשנת 2022 31/10/2022
פרוטוקול ועדת תנועה - יוני 2021 14/06/2021
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 8 לשנת 2022 15/09/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר הס/3/2021 שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים 05/12/2021
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 7 לשנת 2022 28/07/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 51 07/12/2021
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 6 לשנת 2022 30/06/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 50 16/11/2021
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 5 לשנת 2022 22/05/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 49 16/11/2021
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 4 לשנת 2022 28/04/2022
פרוטוקול ועדת איכות סביבה וקיימות 13/09/2021
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 3 לשנת 2022 28/03/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 48 12/10/2021
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 2 לשנת 2022 24/02/2022
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 7 לשנת 2021 26/07/2021
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 1 לשנת 2022 27/01/2022
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 6 לשנת 2021 28/06/2021
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 4 לשנת 2021 29/04/2021
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 5 לשנת 2021 31/05/2021
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 3 לשנת 2021 22/03/2021
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 8 לשנת 2021 30/09/2021
פרוטוקול ועדת איכות סביבה וקיימות 06/07/2021
פרוטוקול ועדת שמות מס' 2022 18/08/2022
פרוטוקול ועדת שמות מס' 2021 08/06/2021
פרוטוקול ועדת שמות מס' 2020 11/06/2020
פרוטוקול ועדת שמות מס' 2018 27/03/2018
פרוטוקול ועדת שמות מס' 2017 18/10/2017
פרוטוקול ועדת שמות מס' 2019 06/11/2019
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 8 לשנת 2021 25/07/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 47 17/08/2021
פרוטוקול ועדת איכות סביבה וקיימות 18/11/2019
המלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 15/11/2022
המלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 10/10/2021
פרוטוקול ועדת איכות סביבה וקיימות 16/12/2019
דוח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2019 19/05/2021
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 6 לשנת 2021 30/05/2021
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 5 לשנת 2021 25/04/2021
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 4 לשנת 2021 21/03/2021
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 3 לשנת 2021 01/03/2021
פרוטוקול ועדת תמיכות 2022 02/11/2022
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 7 לשנת 2021 20/06/2021
פרוטוקול ועדת תמיכות 2022 26/10/2022
פרוטוקול ועדת תמיכות 2022 04/07/2022
פרוטוקול ועדת איכות סביבה וקיימות 06/07/2020
פרוטוקול ועדת תמיכות 2022 23/06/2022
פרוטוקול ועדת תמיכות 2022 10/05/2022
פרוטוקול ועדת איכות סביבה וקיימות 25/02/2021
פרוטוקול ועדת תמיכות 2022 27/04/2022
פרוטוקול ועדת תמיכות 2022 05/04/2022
פרוטוקול ועדת איכות סביבה וקיימות 17/11/2020
תאטראות ישראל נ' מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 29/01/2023
פרוטוקול ועדת תמיכות 2022 25/01/2022
שופרסל בע"מ נ' מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 29/01/2023
פרוטוקול ועדת תמיכות 2021 22/06/2021
רונה ברקת, יניב שיבר נ' מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 18/12/2022
טרייד מארק אודיו בע"מ נ' מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 18/12/2022
פרוטוקול ועדת תמיכות 2021 14/06/2021
חברת לייט אין בע"מ נ' מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 28/09/2022
מורן קרן בן חמו מ נ' מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 15/01/2023
פרוטוקול ועדת תמיכות 2021 06/06/2021
ריג'ס מרכזי עסקים בע"מ נ' מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 15/01/2023
אי.די.פי מוצרי זיהוי אלקטרוניים בע"מ נ' מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 12/01/2023
פרוטוקול ועדת תמיכות 2021 12/07/2021
97/20 - רמי קארו, שירלי קארו, דקלה אבי אהרון נ' מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 13/09/2022
פרוטוקול ועדת תמיכות 2021 12/01/2021
תוצאות מכרזים 2021 29/12/2022
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר הס/1/2020 שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים 04/07/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 46 20/07/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 45 13/07/2021
73/19 - חנה ניסני נ' מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 13/09/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 44 13/07/2021
אי. טי. אס רייס יוסף בע"מ, דתנין בע"מ, אחרת פתרונות כלכליים בע"מ, אלופי אור וערן, ליאת קרן, ד.ד. סוכנויות בינלאומיות נ' מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 06/07/2022
ספייסס הרצליה חמצן בע"מ נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 07/06/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מספר סכ/37/2020 עבודות סימון כבישים, אספקת והצבת שלטים ותמרורים 27/06/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מס' רה/2020/ 3לאספקת ריהוט וציוד 18/05/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מס' מכ/5/2020 אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 09/06/2021
פרוטוקול ועדת תנועה - מאי 2021 10/05/2021
פרוטוקול ועדת תנועה - אפריל 2021 12/04/2021
פרוטוקול ועדת תנועה - מרץ 2021 08/03/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 43 15/06/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מח/21/2020 אספקה, התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי 16/03/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 42 15/06/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז פא/11/2020 איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה 21/03/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 41 27/04/2021
פרוטוקול ועדת תנועה - פברואר 2021 23/02/2021
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 1 לשנת 2021 03/01/2021
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 2 לשנת 2021 31/01/2021
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 2 לשנת 2021 26/02/2021
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 3 לשנת 2021 22/03/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מש/17/2020 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות 10/02/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מא/33/2019 אספקה והתקנה של מערכות מיזוג מרכזיות 27/01/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז את/23/2020 עבודות הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות 11/02/2021
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז לת/24/2020 אספקת רכבים בליסיניג תפעולי 27/01/2021
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 1 לשנת 2021 28/01/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 38 09/02/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 39 16/02/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 40 16/03/2021
פרוטוקול ועדת תנועה - נובמבר 2020 09/11/2020
פרוטוקול ועדת תנועה - אוקטובר 2020 12/10/2020
פרוטוקול ועדת תנועה - ינואר 2021 11/01/2021
פרוטוקול ועדת תנועה - ספטמבר 2020 14/09/2020
נקסט ג'י ניהול בע"מ נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 06/01/2021
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 12 לשנת 2020 10/12/2020
הודעה על התכנסות ועדת הביקורת בשנת 2017 19/12/2017
המלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2016 18/09/2017
המלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2015 29/08/2016
המלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2019 07/10/2020
המלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2017 31/07/2018
פרוטוקול ועדת תמיכות 2020 01/11/2020
פרוטוקול ועדת תמיכות 2020 03/08/2020
פרוטוקול ועדת תמיכות 2020 06/07/2020
פרוטוקול ועדת תמיכות 2020 07/04/2020
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 11 לשנת 2020 22/12/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז שפ/3/2019 למתן שירותי ניקיון שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיאוט מכני 17/12/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז לאספקת ארוחות וכריכים לרשויות מקומיות ולמוסדות ציבור, חינוך ורווחה - מספר אא/9/2020 13/12/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 37 - ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא התקציב 27/12/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 36 22/12/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז פמ/2019 /34 אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומחזור 15/11/2020
עבודות חשמל מזדמנות במסגרת מכרז פומבי מס' אמ/11/2019 11/11/2020
מכרז חש/2020/ 7 חידוש, שיפוץ, תוספת בניה ואחזקה במוסדות חינוך וציבור הרצליה 04/11/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 35 10/11/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מש/2020 /17 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות 04/11/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז שנ/2019 /12 מתן שירותי ניקיון בבניין העירייה 27/10/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 34 27/10/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 33 27/10/2020
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 9 לשנת 2020 25/11/2020
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 8 לשנת 2020 20/10/2020
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 10 לשנת 2020 27/12/2020
החלטה על התקשרות עם משכ"ל במסגרת המכרז אא/2020 / 9 אספקת ארוחות חמות בהרצליה 15/10/2020
פרוטוקול ועדת תנועה - אוגוסט 2020 17/08/2020
פרוטוקול ועדת תנועה - יולי 2020 13/07/2020
פרוטוקול ועדת תנועה - יולי 2020 13/07/2020
פרוטוקול ועדת תנועה - יוני 2020 08/06/2020
פרוטוקול ועדת תנועה - מאי 2020 17/05/2020
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 10 לשנת 2020 30/11/-0001
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 7 לשנת 2020 30/08/2020
פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך 25/11/2019
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 9 לשנת 2020 30/11/-0001
פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך 26/08/2019
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 8 לשנת 2020 23/08/2020
פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך 10/03/2019
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 7 לשנת 2020 19/07/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז את/10/2019 - הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות 12/08/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 32 09/09/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 31 19/08/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 30 11/08/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז הס/2020 /1 שירותי הסעים ושירותי הסעות של תלמידים תאריך 3.8.2020 03/08/2020
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 6 לשנת 2020 28/07/2020
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 6 לשנת 2020 28/06/2020
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 5 לשנת 2020 31/05/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 29 16/07/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מי/2019 /32 תכנון אספקה והצבה של מבנים יבילים 05/07/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז סכ/2019 /36 עבודות סימון כבישים, תמרור ושילוט 05/07/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז שפ/2019 /3 מתן שירותי ניקיון של שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיאוט מכני 23/06/2020
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 4 ב' לשנת 2020 06/05/2020
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 5 לשנת 2020 25/06/2020
אספקה והתקנה של מזגנים במוס"ח ובמבני ציבור מכרז מס' מ/16/2019 17/06/2020
אספקת ריהוט וציוד - עיריית הרצליה מכרז מס': רה/4/2019 17/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 28 16/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 27 - אישור צו ארנונה לשנת 2021 16/06/2020
פרוטוקול ישיבת ועדה מס' 4 - לפי סעיף 3 (17) לתקנות עיריות מכרזים - אגף נכסים ואגף תב"ל 27/10/2020
פרוטוקול ישיבת ועדה מס' 3 - לפי סעיף 3 (17) לתקנות עיריות מכרזים - אגף נכסים 27/05/2020
פרוטוקול ועדת משנה להקצאת קרקעות ומבנים מס' 2ב' 02/12/2019
פרוטוקול ועדת משנה להקצאת קרקעות ומבנים מס' 2א' 02/12/2019
פרוטוקול ועדת משנה להקצאת קרקעות ומבנים מס' 1 28/04/2019
פרוטוקול ישיבת ועדה מס' 2ב' - לפי סעיף 3 (17) לתקנות עיריות מכרזים - אגף תב"ל 20/05/2020
פרוטוקול ישיבת ועדה מס' 2א' - לפי סעיף 3 (17) לתקנות עיריות מכרזים - אגף תקשוב 20/05/2020
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 4 לשנת 2020 26/05/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 26 26/05/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז ש/2019 /22 שירותי אבטחה ושמירה במוס"ח, מתקני ציבור, אבטחת אישים ואבטחת אירועים 14/05/2020
ורינט מערכות בע"מ נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 27/01/2020
בית אמפא הרצליה בע"מ נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 19/12/2019
יוכלמן סופיה ויוכלמן זאב נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 24/02/2020
פרדי רובין נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 20/04/2020
שטיחים מודרניים בעבודות יד בע"מ נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 20/04/2020
פרוטוקול ועדת תמיכות 2020 05/03/2020
פרוטוקול ועדת תמיכות 2020 02/02/2020
פרוטוקול ועדת תרומות מס' 1 לשנת 2020 28/01/2020
פרוטוקול ישיבת ועדה מס' 1 - לפי סעיף 3 (17) לתקנות עיריות מכרזים - אגף החינוך 26/04/2020
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 3 לשנת 2020 30/04/2020
תוצאות מכרזים 2020 22/12/2020
פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 4 א' לשנת 2020 03/05/2020
הודעה על ביטול ישיבת ועדת כספים - ישיבה מס' 3 לשנת 2020 16/03/2020
פרוטוקול ועדת תמיכות 2020 06/01/2020
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 2 לשנת 2020 24/02/2020
פרוטוקול ועדת כספים 2020- ישיבה מס' 1 29/12/2019
פרוטוקול ועדת כספים 2020- ישיבה מס' 2 16/02/2020
פרוטוקול ועדת תנועה - מרץ 2020 09/03/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 25 25/02/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 24 25/02/2020
פרוטוקול ועדת תנועה - פברואר 2020 10/02/2020
נוהל התקשרות עם משכ"ל במסגרת מכרז מש/2018 / 19 אספקה התקנה אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט ריהוט רחוב וסככות 10/02/2020
פרוטוקול ועדת תנועה - ינואר 2020 13/01/2020
החלטה על התקשרות עם משכל בחברה מנהל מכרז סכ/2018 /24 05/02/2020
מכרז מח/2019 / 15 אספקה התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי 10/02/2020
פרוטוקול ועדת תנועה - ישיבה מספר 9 11/11/2019
פרוטוקול ועדת תנועה - ישיבה מספר 8 12/08/2019
פרוטוקול ועדת תנועה - ישיבה מספר 7 08/07/2019
פרוטוקול ועדת תנועה - ישיבה מספר 6 10/06/2019
פרוטוקול ועדת תנועה - ישיבה מספר 5 13/05/2019
פרוטוקול ועדת תנועה - ישיבה מספר 4 08/04/2019
פרוטוקול ועדת תנועה - ישיבה מספר 3 11/03/2019
פרוטוקול ועדת תנועה - ישיבה מספר 2 19/02/2019
פרוטוקול ועדת תנועה - ישיבה מספר 1 14/01/2019
פרוטוקול ועדת תנועה - ישיבה מספר 10 09/12/2019
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 1 לשנת 2020 27/01/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול לאספקה והתקנה של מערכות מיזוג מרכזיות ואספקת שירותי אחזקה למערכות מרכזיות במוסדות חינוך ומבני ציבור מכרז מא/15/2018- נוהל מספר AC-010271/270 - הרצליה 19/01/2020
פרוטוקול ועדת תרומות מס' 1 לשנת 2019 23/09/2019
ישיבה מס' 1 / 2022 - פרוטוקול של ועדת קידום זכויות הילד 10/05/2022
ישיבה מס' 1 / 2020 - פרוטוקול של ועדת קידום זכויות הילד 16/11/2020
ישיבה מס' 2 / 2019 - פרוטוקול של ועדת קידום זכויות הילד 09/12/2019
פרוטוקול ועדת כספים 2019 - ישיבה מס' 9 18/12/2019
פרוטוקול ועדת תמיכות 2019 - ישיבה מס' 12 27/10/2019
פרוטוקול ועדת תמיכות 2019 - ישיבה מס' 11 24/10/2019
פרוטוקול ועדת תמיכות 2019 - ישיבה מס' 10 22/10/2019
פרוטוקול ועדת תמיכות 2019 - ישיבה מס' 9 26/09/2019
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 11 לשנת 2019 26/12/2019
החלטה על התקשרות מכרז: תכנון אספקה והצבה של מבנים יבילים מס' מכרז: מי/14/2018 13/01/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 23 14/01/2020
עזריאל קרייטר חברה לייבוא וסחר עצים בע"מ נגד עיריית הרצליה 01/01/2020
החלטה על התקשרות מכרז: אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור מס': פמ/35/2018 18/11/2019
החלטה על התקשרות מכרז: פא/13/2019 מתן שירותי איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה נוהל מס' A-409110-19-15324 לפינוי שקועי קרקע 18/11/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 22 24/12/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה, אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מכרז מס' מש/19/2018 20/06/2019
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 10 לשנת 2019 25/11/2019
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 9 לשנת 2019 28/10/2019
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 8 לשנת 2019 23/09/2019
פרוטוקול ועדת כספים 2019 - ישיבה מס' 8 10/11/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 20 26/11/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 21 26/11/2019
החלטה על התקשרות עם משכל במסגרת מכרז לת/2019/25 ליסינג תפעולי 18/11/2019
החלטה על התקשרות מכרז רה/2019/ 4 פרק 1 : אספקת ריהוט למוסדות חינוך | פרק 3 - ריהוט וציוד לגנ"י 31/10/2019
אישור התקשרות עם משכל במסגרת מכרז מכ/2019/1 אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 18/11/2019
תוצאות מכרזים 2019 22/12/2020
פרוטוקול ועדת תמיכות 2019 - ישיבה מס' 8 18/07/2019
פרוטוקול ועדת תמיכות 2019 - ישיבה מס' 7 04/07/2019
פרוטוקול ועדת תמיכות 2019 - ישיבה מס' 6 12/06/2019
פרוטוקול ועדת תמיכות 2019 - ישיבה מס' 5 10/04/2019
פרוטוקול ועדת תמיכות 2019 - ישיבה מס' 4 02/04/2019
פרוטוקול ועדת תמיכות 2019 - ישיבה מס' 3 17/02/2019
פרוטוקול ועדת תמיכות 2019 - ישיבה מס' 2 06/02/2019
פרוטוקול ועדת תמיכות 2019 - ישיבה מס' 1 06/01/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18 29/10/2019
פרוטוקול ועדת כספים 2019 - ישיבה מס' 7 22/10/2019
פרוטוקול ועדת כספים 2019 - ישיבה מס' 6 04/08/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 19 29/10/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17 10/09/2019
ישיבה מס' 1 / 2019 - פרוטוקול של ועדת קידום זכויות הילד 02/04/2019
פייב רינגס בע"מ נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה 01/09/2019
קמילה ניהול והשקעות בע"מ נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה 24/09/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול/ פיקוח- שיפוץ, חידוש, תוספות בניה ואחזקה במבני חינוך וציבור- חש/18/2019 27/08/2019
החלטה על התקשרות מכרזי משכ"ל 02/09/2019
אדוונס ווב סולושיונס בע"מ נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה 26/08/2019
פרוטוקול ועדת איכות סביבה וקיימות 01/04/2019
פרוטוקול ועדת איכות סביבה וקיימות 24/06/2019
אדי אור חשמל פלוס 1994 בע"מ נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה 14/08/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה ותחזוקת מתקני שתייה, מכרז מס20-2017 08/08/2019
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 7 לשנת 2019 05/08/2019
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 6 לשנת 2019 01/07/2019
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 5 לשנת 2019 20/05/2019
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 4 לשנת 2019 15/04/2019
פרוטוקול ועדת כספים 2019 - ישיבה מס' 5 07/07/2019
פרוטוקול ועדת כספים 2019 - ישיבה מס' 4 19/05/2019
פרוטוקול ועדת כספים 2019 - ישיבה מס' 3 24/03/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 30/07/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15 23/07/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 25/06/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 25/06/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 14/05/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 14/05/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 16/04/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 26/03/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 12/03/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 19/02/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 15/01/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 23/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 23/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 23/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 11/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 28/11/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 74 21/08/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 73 21/08/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 72 09/08/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 71 24/07/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 70 12/06/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 69 22/05/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 68 24/04/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 67 20/03/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 66 20/02/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 65 16/01/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 64 14/01/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 63 26/12/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 62 26/12/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 61 21/11/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 60 21/11/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 59 17/10/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 57 22/08/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 56 18/07/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 55 13/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 53 16/05/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 52 14/03/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 51 14/02/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 50 17/01/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 49 20/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 48 20/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 47 29/11/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 46 29/11/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 45 25/10/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 44 25/10/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 43 23/08/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 42 26/07/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 41 21/06/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 40 21/06/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 39 24/05/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 38 12/04/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 37 15/03/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 36 09/02/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 35 14/01/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 34 22/12/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 33 01/12/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 32 01/12/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 31 20/10/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 30 20/10/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 29 18/08/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 28 21/07/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 27 16/06/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 26 16/06/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 25 19/05/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 24 14/04/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 23 10/03/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 22 17/02/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 21 20/01/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 20 30/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 19 25/11/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 18 25/11/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 17 28/10/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 16 28/10/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 15 16/09/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14 26/08/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 13 22/07/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 17/06/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 17/06/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 20/05/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 29/04/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 25/03/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 18/02/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 21/01/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 31/12/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 31/12/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 10/12/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 10/12/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 26/11/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 82 17/09/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 81 13/08/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 80 09/07/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 79 11/06/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 78 07/05/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 77 09/04/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 76 18/03/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 75 12/03/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 74 12/02/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 73 08/01/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 72 25/12/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 71 27/11/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 70 27/11/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 69 13/11/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 68 30/10/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 67 30/10/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 66 11/09/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 65 12/08/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 64 17/07/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 63 12/06/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 62 15/05/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 61 17/04/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 60 20/03/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 59 14/02/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 58 17/01/2012
אהרון וויץ נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 02/01/2019
בי.אס.פי נכסים בע"מ נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה 26/11/2018
סמי אליה נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה 22/11/2018
קסטרו מודל בע"מ נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה 06/11/2018
בר בורגר בע"מ נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה 25/10/2018
יצחק כלפון ואח' נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה 31/10/2018
גה גה אייטי בע"מ נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה 11/10/2018
ה.ד.ס הרצליה דיאליזה סנטר בע"מ נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה 03/10/2018
לזוביק עמנואל נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 27/06/2018
דוד דרך נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 12/06/2018
ננו רטינה בע"מ נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 25/12/2017
ליאורה מיכקשווילי, רוני קרינסקי (מיכקשווילי) נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 18/12/2017
דב קצנלבוגן נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 17/12/2017
עררי קניון ארנה נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 06/12/2017
לה פייסטה בוגי קלאב בע"מ נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 01/08/2017
נ.ת.מ ניהול סי וויו בע"מ נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 20/07/2017
סרויסיו ניהול נכסים ופרויקטים בע"מ נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 24/07/2017
כלל - חברה לביטוח בע"מ נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 24/05/2017
סלוצקי ווישמן בע"מ נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 25/01/2017
חב' אקרשטיין בע"מ נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 25/01/2017
אדר מאיה בע"מ נגד מנהל הארנונה, עיריית הרצליה 26/12/2016
טבע הדברים נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה 25/12/2016
תעשייה צבאית לישראל בע"מ נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה 05/12/2016
יצחק כלפון ואח' נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה 05/12/2016
חברת רד סי פיש פארם בע"מ נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה 23/11/2016
חברת אס.וי.בי. ישראל יועצים בע"מ נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה 28/09/2016
דלק - חברת הדלק הישראלית בע"מ נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה 25/05/2016
חברת ארי את בר בע"מ נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה 25/11/2015
מאפיית עלית בע"מ נגד מנהל הארנונה של עיריית הרצליה 25/11/2015
פרוטוקול ועדת משנה להקצאת קרקעות ומבנים מס' 2 30/07/2018
פרוטוקול ועדת משנה להקצאת קרקעות ומבנים מס' 1 08/03/2018
פרוטוקול ועדת משנה להקצאת קרקעות ומבנים מס' 1 19/07/2017
פרוטוקול ועדת משנה להקצאת קרקעות ומבנים 27/09/2016
פרוטוקול ועדת משנה להקצאת קרקעות ומבנים 30/03/2016
פרוטוקול ועדת ועדה לשימור אתרים מס' 2 25/07/2016
פרוטוקול ועדת ועדה לשימור אתרים מס' 1 02/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת שקיפות מס' 2017 30/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת ביטחון מס' 2016 29/12/2016
פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך 03/09/2018
פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך 26/06/2018
פרוטוקול מישיבה משותפת של ועדת החינוך ו-ועדת בטיחות בדרכים 11/06/2017
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים לשנת 2017 11/06/2017
פרוטוקול ועדת החינוך ו-ועדת בטיחות בדרכים 21/12/2016
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים לשנת 2016 21/12/2016
פרוטוקול מישיבת ועדת החינוך בשיתוף וועדת הבטיחות 23/08/2016
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים לשנת 2016 23/08/2016
פרוטוקול ועדת ועדת נרצחי טרור מס' 1 21/01/2015
פרוטוקול ועדת הנצחה לשנת 2016 26/09/2016
פרוטוקול ועדת הנצחה לשנת 2015 17/06/2015
פרוטוקול ועדת הנצחה לשנת 2014 02/07/2014
פרוטוקול ועדת שמות מס' 2016 12/10/2016
פרוטוקול ועדת שמות מס' 2015 12/10/2015
פרוטוקול ועדת שמות מס' 2014 12/10/2014
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום- הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות מס' את/17/2018 23/12/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-עבודות אחזקה של מתקני חשמל מס' אמ/16/2018 29/11/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-עבודות שיפוץ, חידוש, תוספות בנייה ואחזקה במבני חינוך וציבור (פרק ב')- חש/13/2018 29/11/2018
חוזה התקשרות מסגרת לעבודות סימון כבישים /אספקת והצבת שלטים ותמרורים במסגרת מכרז סכ/29/2017 24/07/2018
חוזה התקשרות מסגרת לעבודות גידור ושערים במסגרת מכרז מב/27/2017 01/08/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- מכרז שירותי IT- סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי מס' מח/6/2018 04/11/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- מכרז פומבי לאספקה, התקנה ותחזוקה של מחשביםוציוד היקפי מס' מח/6/2018 15/10/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה מכרז את/20/2017 16/09/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-מכרז: כיבוי אש מס' מכ/34/2017 17/09/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה מש/33/2017 30/05/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה מכרז סכ/29/2017 19/07/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקת ארוחות וכריכים לרשויות מקומיות ומוסדות ציבור, חינוך ורווחה מס' אא/7/2018 28/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות מס' עבודות סימון כבישים, אספקת והצבת שלטים ותמרורים מס' מכרז סכ/29/2017 16/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- ליסיניג תפעולי לכלי רכב מס' מכרז לת/26/2018 26/08/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות מס' את/20/2017 13/08/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-שירותי הסעות תלמידים מס' הס/17/2017 05/08/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה חידוש, שיפוץ, תוספות בנייה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור 11/06/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה מכרז חש/1/2017 26/06/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- עבודות סימון כבישים מכרז סכ/29/2017 05/07/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה מכרז רה/11/2017 19/06/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה אחזקה הקמה ושיקום תשתיות מכרז את/20/2017 04/06/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- גידור, שערים ומרכיבי ביטחון מכרז מס' מב/27/2017 19/06/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה מש/33/2017 30/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אחזקה ושיפוץ מוסדות חינוך וציבור מכרז חש/1/2017 12/06/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק מס' מש/33/2017 15/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- הנגשת מוסדות חינוך חש/1/2017 13/05/2018
ריכוז החלטות - שירותי ניהול ופיקוח משכ"ל 31/05/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקת ציוד וריהוט מס' רה/11/2017 24/05/2018
חוזה ניהול משכ"ל ועיריית הרצליה לת/21/2017 04/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה, אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מכרז מס' מש/33/2017 25/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה, אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מכרז מס' מש/33/2017 25/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה, אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מכרז מס' מש/33/2017 25/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- נוהל מס' A-11518-17-400103 אחזקה ושיפוץ מוסדות חינוך וציבור פרק ב' הרצליה 2017 25/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקה, התקנה אחזקה ושיפוץ של מתקני משחק, משטחי פעילות, מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מס' מש/33/2017 25/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות מס' את/20/2017 16/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- אספקת רכבים בליסיניג תפעולי מס' מכרז לת/21/2017 12/04/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח-איסוף פינוי אשפה בשינוע מס' פא/19/2016 05/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 6 23/12/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 5 03/12/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 3 25/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 10001 25/02/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 2 22/01/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 1 07/01/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 1 24/01/2017
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 3 לשנת 2019 18/03/2019
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 2 לשנת 2019 18/02/2019
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 1 לשנת 2019 07/01/2019
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 8 לשנת 2018 29/11/2018
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 7 לשנת 2018 11/10/2018
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 6 לשנת 2018 30/07/2018
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 5 לשנת 2018 18/06/2018
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 4 לשנת 2018 24/04/2018
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 3 לשנת 2018 25/03/2018
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 2 לשנת 2018 25/02/2018
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 1 לשנת 2018 29/01/2018
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 8 לשנת 2017 28/12/2017
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 7 לשנת 2017 20/11/2017
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 6 לשנת 2017 12/09/2017
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 5 לשנת 2017 11/07/2017
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 4 לשנת 2017 29/05/2017
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 3 לשנת 2017 29/03/2017
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 2 לשנת 2017 06/02/2017
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 1 לשנת 2017 16/01/2017
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 6 לשנת 2016 07/11/2016
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 5 לשנת 2016 11/07/2016
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 4 לשנת 2016 19/06/2016
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 3 לשנת 2016 16/05/2016
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 2 לשנת 2016 27/03/2016
פרוטוקול ועדת נגישות - ישיבה מספר 1 לשנת 2016 17/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 4 05/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 3 20/02/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 2 05/02/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 1 08/01/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 8 18/05/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 7 03/05/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 6 20/04/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 5 23/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 4 09/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 3 07/02/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 2 25/01/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 1 10/01/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 10 26/07/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 9 12/07/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 8 28/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 7 13/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 6 24/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 5 11/04/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 4 23/03/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 3 02/03/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 2 04/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תנועה מס' 1 07/01/2016
פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות 2018 - ישיבה מס' 5 15/08/2018
פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות 2018 - ישיבה מס' 4 12/07/2018
פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות 2018 - ישיבה מס' 3 10/06/2018
פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות 2018 - ישיבה מס' 2 14/05/2018
פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות 2018 - ישיבה מס' 1 16/04/2018
פרוטוקול ועדת תמיכות 2018 - ישיבה מס' 8 15/08/2018
פרוטוקול ועדת תמיכות 2018 - ישיבה מס' 7 17/07/2018
פרוטוקול ועדת תמיכות 2018 - ישיבה מס' 6 19/06/2018
פרוטוקול ועדת תמיכות 2018 - ישיבה מס' 5 24/05/2018
פרוטוקול ועדת תמיכות 2018 - ישיבה מס' 4 01/05/2018
פרוטוקול ועדת תמיכות 2018 - ישיבה מס' 3 10/04/2018
פרוטוקול ועדת תמיכות 2018 - ישיבה מס' 2 08/03/2018
פרוטוקול ועדת תמיכות 2018 - ישיבה מס' 1 07/01/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 14 12/12/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 13 12/11/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 12 05/11/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 11 03/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 10 25/07/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 9 16/07/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 7 09/07/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 6 09/07/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 4 08/06/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 3 04/04/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 2 30/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 1 02/02/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 5 17/12/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 3 14/11/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 2 06/04/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 1 14/02/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 1 09/01/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 12 26/12/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 11 24/11/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 10 03/11/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 9 22/09/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 8 19/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 7 07/04/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 6 17/03/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 5 03/03/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 4 03/03/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 3 22/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 2 15/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 1 26/01/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 7 27/11/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 6 16/11/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 5 29/09/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 4 11/07/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 3 19/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 2 03/04/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 1 07/03/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 6 21/12/2015
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 5 09/12/2015
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 4 18/11/2015
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 3 17/09/2015
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 2 03/09/2015
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 1 16/08/2015
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 52 15/07/2015
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 2 10/12/2015
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 1 07/09/2015
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מס' 51 14/07/2015
פרוטוקול ועדת פטור למכרז להסכמי פיתוח מס' 1 20/06/2018
פרוטוקול ועדת איכות סביבה וקיימות 12/02/2018
פרוטוקול ועדת איכות סביבה וקיימות 15/11/2017
פרוטוקול ועדת איכות סביבה וקיימות 30/06/2016
תוצאות מכרזים 2018 31/12/2018
תוצאות מכרזים 2017 31/12/2017
תוצאות מכרזים 2016 29/12/2016
ישיבה מס' 2 / 2018 - פרוטוקול של ועדת קידום זכויות הילד 04/06/2018
ישיבה מס' 1 / 2018 - פרוטוקול של ועדת קידום זכויות הילד 07/03/2018
כנס של ‏הוועדה ‏לקידום ‏זכויות‏ הילד 31/12/2017
ישיבה מס' 3 / 2017 - פרוטוקול של ועדת קידום זכויות הילד 10/09/2017
ישיבה מס' 2 / 2017 - פרוטוקול של ועדת קידום זכויות הילד 09/07/2017
ישיבה מס' 1 / 2017 - פרוטוקול של ועדת קידום זכויות הילד 30/03/2017
ישיבה מס' 4 / 2016 - פרוטוקול של ועדת קידום זכויות הילד 04/12/2016
ישיבה מס' 3 / 2016 - פרוטוקול של ועדת קידום זכויות הילד 11/09/2016
ישיבה מס' 2 / 2016 - פרוטוקול של ועדת קידום זכויות הילד 05/06/2016
ישיבה מס' 1 / 2016 - פרוטוקול של ועדת קידום זכויות הילד 13/01/2016
פרוטוקול ועדת כספים 2019 - ישיבה מס' 2 24/02/2019
פרוטוקול ועדת כספים 2019 - ישיבה מס' 1 03/02/2019
פרוטוקול ועדת כספים 2018 - ישיבה מס' 9 01/08/2018
פרוטוקול ועדת כספים 2018 - ישיבה מס' 8 08/07/2018
פרוטוקול ועדת כספים 2018 - ישיבה מס' 7 17/06/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20186 03/06/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20185 06/05/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20183 25/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20182 18/02/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20181 21/01/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 201712 24/12/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 201711 26/11/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 201710 05/11/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20179 17/09/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20178 20/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20177 23/07/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20176 26/06/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20175 21/05/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20174 03/05/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20173 19/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20172 19/02/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20171 22/01/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 201611 19/12/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 201610 09/11/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20160 31/10/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20169 25/09/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20168 21/08/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20167 24/07/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20166 26/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20165 29/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20164 17/04/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 201603 20/03/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20162 28/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 20161 26/01/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 2016 08/12/2015
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 31122015 31/12/2015
פרוטוקול מספר 305532 מישיבה שהתקיימה ברשות מ"מ מנכ"ל בנושא: פגישת המשך תושבי גליל ים 15/03/2021
פרוטוקול מספר 298972 מישיבה שהתקיימה ב-ZOOM בנושא: פגישת המשך - תושבי גליל ים 19/10/2020
הקלטה מפגישת זום שהתקיימה בנושא בית ספר יסודי זמני בפארק לתלמידי גליל ים 07/09/2020
פרוטוקול מספר 289065 מישיבה שהתקיימה בלשכת ראש העירייה בנושא: פגישת המשך- תושבי גליל ים 17/02/2020
פרוטוקול מספר 283885 מישיבה שהתקיימה בלשכת ראש העירייה בנושא: פגישת המשך- תושבי גליל ים 04/11/2019
פרוטוקול מספר 278192 מישיבה שהתקיימה בלשכת ראש העירייה בנושא: פגישה עם תושבי גליל ים 01/07/2019
פרוטוקול מספר 273320 מישיבה שהתקיימה בלשכת ראש העירייה בנושא: פגישה עם תושבי גליל ים 17/03/2019
חזור לראש הדף